Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Turnering » Regler » § 9 Alliancer
Støt vores sponsorer:

§ 9 Alliancer (skema)

Gældende for alle rækker.

§ 9   Alliancer

To eller flere klubber kan indgå en allianceaftale, som indebærer, at et eller flere hold i klubberne i de af DBBF udskrevne turneringer betragtes som ét hold.

Formålet med alliancer er primært følgende:

 1. Etablering af eliteoverbygning på to eller flere eksisterende klubber

 2. Etablering af fælles hold hos to eller flere mindre klubber med få medlemmer i årgangene

Samarbejdsaftalen skal udformes skriftligt og indsendes til DBBF til godkendelse. Aftalen gælder for en eller flere perioder svarende til licensordningens § 30, og varigheden skal fremgå af aftalen.

Allianceaftaler skal være indsendt senest ved tilmeldingsfristens udløb. Aftalen skal vedlægges en begrundelse for behovet for alliancen. Turneringsudvalget kan vælge at afvise en alliance såfremt den vurderes ikke at opfylde formålene.

I DM-turneringen, herunder basketligaen og dameligaen, kan en aftale kun give ret til ét damehold og ét herrehold i landsdækkende rækker. I ungdomsrækker kan en allianceaftale kun give ret til et hold i mesterrækker og i pokalturneringen.

Aftalens enkeltklubber hæfter solidarisk over for DBBF for et allianceholds forpligtelser, ligesom aftalens enkeltklubber hæfter solidarisk for et allianceholds sportslige og organisatoriske forhold.

Den enkelte klub kan kun indgå én allianceaftale pr. licensperiode for en ungdomsrække.

En allianceaftale skal indeholde bestemmelser om, hvilke hold/rækker aftalen omfatter, ligesom aftalen vedrørende faste rækker skal definere, hvilken placering i den afsluttede turnering, der opgives til fordel for fælles hold. For ungdomshold kan aftaler indgås ved tilmeldingsfristens udløb. Uanset en allianceaftale forbliver spillerne medlemmer af egne klubber og kan rykke op og ned efter de almindelige regler herom.

En klub kan uddelegere retten til at repræsentere sig i turneringer til et eller flere aktie-/anparts selskaber. Men licensen tilhører dog fortsat klubben, ligesom klubben til enhver tid hæfter for enhver økonomisk forpligtelse, genereret af aktie-/anpartsselskabet. Der skal foreligge en samarbejdsaftale mellem klubben og aktie-/anpartsselskabet/-erne, som skal godkendes af DBBFs bestyrelse.

En klubs ejerandel i et eventuelt driftsselskab eller lignende er ikke alene afgørende for, hvorvidt selskabet kan anses som en del af klubben.

Ethvert selskab, der har til formål at drive et hold eller dele heraf, anses i klubsammenhæng som en del af klubben. Såfremt en betalingsstandsning, tvangsakkord eller konkurs indledes vil dette medføre, at klublicensen vil blive inddraget.

Skema til ansøgning om alliance kan hentes her

Turneringskontakter

Rune Ressel Larsen
Sportskoordinator

Tlf. +45 4326 2421
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert Andersen
Turneringsadministrator

Tlf. +45 8611 3353
E-mail: turnadm@basket.dk
Dommeradmin

E-mail: domadm@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail:   info@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420