Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Priser og hædersbevisninger » Æresmedlemmer

Æresmedlemmer

Forbundet har en række "Æresmedlemmer".

 


NCD Petersen

(1947- 1958)
DBBFs stifter og første formand 1947-1958. Indførte basketball (1946) og trampolinspring (1958) i Danmark som gyrmastikinspektør ved Universitets Studenter-Gymnastik (USG). Gymnasielærer i København 1915-17, adjunkt v. Randers Statsskole 1917-18. Universitets-gymnastiklærer fra 1917-18,gymnastikinspektør 1946-64.

OL-deltager i gymnastik i Stockholm 1912. Eksamn fra Statens Gymnastikinstitut 1913. Dyrkede cricket, fodbold, fægtning, skydning, lejrsport, kajak og sejlsport. Med i håndboldspillets først udvikling fra ca. 1918. Håndbolddommer fra 1921. Ledede mandsgymnastikhold ved OL 1936. Tillidsposter i Dansk Håndbold-Forbund og Københavns HåndboldForbund, bl.a. næstformand i DHF 1941-1946. Medlem af DIFs bestyrelse 1950-58.

Medredaktør af tidskriftet "Akademisk Gymnastik" 1917-19. Redigeret idrætsfilm 1926. Medstifter
af Nordens Akademiske Idrætsforbund 1948. Forfatter af kapitlerne om basketball og volleyball
i Politikens "Sportshåndbogen" 1951, medforfatter af "Skole- og ungdomsbasketballlove" 1956. skabte i 1954 begrebet børneidrætsplads til multibrug med minispil i tætte byområder og initiativtager til nedsættelsen af DIFs børneidrætspladsudvalg 1955 samt medforfatter af bogen
"Spil og sport til børneidrætspladsr" 1965.

Indstiftede DBBFs lederpokal 1958.

DIFs ærestegn 1948. Æresmedlem af Danmarks Basketball Forbund 1958. Tildelt Sveriges Basketballforbunds guldplaquette J.L.Nathansens mindepokal af DIF 1960.

Viggo Bertram

Afgået ved døden i 2010

Jurist, ansat i statsadministrationen, begyndte at spille håndbold i USG i 1946 og tillige basketball fra 1949. Var medlem afUSGs Basketballklubs bestyrelse fra stiftelsen 1949-67, heraf formand 1953-67. Medlem af DBBFs forretningsvdvalg 1953-55, 1956-61 og 1969-71 samt i UK 1954-62. Har virket som træner og instruktør på klub- og forbundsplan samt været landstræner for damelandsholdet 1956-60. Blev DBBF-dommer 1952 og FIBA-dommer i 29 år fra 1953-1982.

FIBA-kommisær fra 1982. Sluttede som dommer i 1996.

Har især arbejdet med dommeruddannelse, som oversætter af de internationale love og med udarbejdelse af DBBFs dommerhåndbog, kursusplanlægning samt med regelfortolkning, først som formand for DBBFs dommerudvalg og senere for DBBFs regeludvalg. kommissær fra 1982. Har skrevet 1. nordiske instruktionsbog "Basketball" 1955, medforfatter til "Spil og sport på børneidrætspladser" 1965 og en række artikler navnlig om regelspørgsmål, især i DBBFs forbundsblade. Medlem af DIFs børneidrætspladsudvalg 1956-75, heraf formand 1972-75, derefter kommitteret ved DIFs anlægsudvalg.

Tildelt DBBFs lederpokal 1969, DIFs ærestegn 1972, FIBAs sølvfløjte 1982, KBBFs guldnål, DBBFs ærestegn 1987 og æresmedlem af Dansk BasketballForbund 1987.


Erik Melbye

afgået ved døden 2018

Jurist og forretningsmand, startede  sin lange idrætskarriere som håndboldspiller, hvor han for USG kom på landsholdet i den 20. februar 1952 og nåede 8 håndboldlandskampe. Han begyndte straks i 1946 da USG indførte basketball herhjemme, også at spille basketball i USG. I årene 1947 og fremefter spillede han en række danske og internationale basketkampe, således på studenterlandsholdet i Paris 1947, hvor han også deltog i håndbold. Debuterede på det "rigtige" basketballlandshold den 5 .maj 1951 i Paris ved EM, hvor Danmark vandt 3 landskampe. Det blev til ialt 8 basketlandskampe.

Ved forhandlingerne om DBBFs optagelse i DIF 1950, hvor DBBFs amatør- og ordensudvalg oprettedes, blev han som jurist og advokat medlem heraf, og han sad i DBBFs amatør- og ordensudvalg i 24 år frem til ansættelsen som DBBFs første generalforsekretær i 1974. DBBFs generalsekretær 1974-1987, hvor hans idrætslige, juridiske og administrative erfaring var til stor nytte for et forbund i stærk vækst, også i international sammenhæng i kraft af hans store kendskab til fire hovedsprog, bl.a. efter bosættelse i Spanien.

Erik Melbye har tillige været medlem af Dansk Idræts-Forbunds TV-udvalg i årene 1979-86. DBBFs ærestegn 1987. Æresmedlem af Danmarks Basketball Forbund 1987.


Axel Poulsen

afgået ved døden 2003

Ansat til 1983 på Telefonfabrikken "Automatic". Var i 1951 med til at stifte Idrætsforeningen Automatic, hvor han blev næstformand og fra 1962 formand indtil 1983. "Automatic" blev i 1951 optaget i DBBF, Dansk Bueskytte-Forbund og Firmaklubbernes Boldspil-Union. Blev basketballdommer ved den første dommereksamen i DBBF i 1952 og virkede som dommer i basket i 30 ar. - Blev kasserer i 1952 i DBBFs bestyrelse (indtil 1957) og blev 1953 dels repræsentant i Københavns Idræts-Park (indtil 1993), dels repræsentant i DIFs amtskredse for Frederiksborg og Københavns amter.

Blev formand for DBBFs københavnsudvalg 1954 og første formand for Københavns Basketball-Forbund fra stiftelsen 1957-1990. Formand for KBBFs turneringsudvalg og medlem af DBBFs dommerudvalg en meget lang årrække.

Modtaget det tyske basketball-forbunds sølvnål (1966). Har som den eneste modtaget Danmarks Basketball Forbunds lederpokal to gange (1967 og 1990). Tildelt Dansk Idræts-Forbunds ærestegn (1972) og Oberst H. Sanders Mindepokal (1974). 1976 Firmaklubbernes Boldspil-Unions guldnål og 1982 æresmedlem, ldrætsforeningen Automatic. Modtaget Leo Frederiksens pokal i 1992 for sin indsats i DIFs amtskredse. Æresmedlem af Dansk Basketball-Forbund 1987.


Birgitte Melbye

Danmarks Basketball Forbunds generalsekretær i 35 år indtil pensionering i 2008. Eneste danske medlem nogensinde af FIBAs verdensbestyrelse. FIBA Central Board, 1998-2002. FIBA Europe Central Board 2006-2010.
 

Jesper Brixen

Jesper Brixen blev udnævnt til æresmedlem af DBBF på baggrund af 50 års uafbrudt arbejde for DBBF, som dommer og i samme udvalg. Som æresmedlem modtager man en DBBF-nål, og den anden nål i historien blev givet til Erik Melbye, medstifter af forbundet, samt tidligere formand og generalsekretær. Eriks enke, tidligere generalsekretær Birgitte Melbye, fandt det i en smuk gestus passende, at Erik Melbyes nål blev givet videre til Jesper Brixen.

Medlem af FIBAs Tekniske Kommite 2018
 

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Thomas Johansen
Konstitueret Direktør/ Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420