Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Forening » Nyheder » 27.05.15 Vejen basketball søger Træner
Støt vores sponsorer:

Nyheder

Vejen basketball søger Træner/ungdomskonsulent


Har du lyst til at være med til at præge udviklingen i Vejen Basketball klub?

Vi søger en træner/ungdomskonsulent som, skal være med til at sikre at vores fortsatte udvikling som basketball klub. Arbejdssted vil primært være i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen og Lokale skoler. 

Du skal være med til at styrke klubbens muligheder for at rekruttere og fastholde flere spillere. Du skal aktivt arbejde med klubbens trænere og være med til at udvikle deres kompetencer som træner. Du vil samarbejde med vores udviklingskonsulent, for at sikre mest mulig udvikling. 

Stillingen er midlertidig på 11 måneder med ansættelse den 1. august 2015 til 1. juni 2016 med mulighed for forlængelse. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

- sammen med vores nuværende udviklingskonsulent, sikre klubbens trænere daglig sparring og støtte i      træningen.
- træne klubbens U-19 hold.

- undervise på Grønvangskolen i idræt 10. klasse og mellemtrinnet.
- være med til at afvikle ungdoms camps i samarbejde med Vejen Idrætscenter.
- være med til at udbrede SFO/ indskolings basket, på flere skoler i samarbejde med Børnebasketfonden.

- være en del klubbens aktive rolle i forhold til Campus Vejen.

Vi ønsker følgende kvalifikationer:

• at du er en faglig dygtig basketball træner.
• at dine menneskelige egenskaber passer til klubbens holdning om at der skal være plads til alle.
• erfaring med at fastholde og rekruttere medlemmer 
• god til at motivere mennesker og få dem til at se muligheder. 
• skal kunne arbejde målrettet, struktureret og disciplineret. 
• at du deltager på lige fod med andre i klubbens opgaver. 
• Skal kunne arbejde selvstændigt, men også indgå i tæt samarbejde med klubbens bestyrelse, udvalg, andre frivillige, udviklingskonsulent og andre samarbejdspartnere.
• Du har viden og praktisk erfaring med foreningslivet
• Du er fleksibel omkring arbejdstilrettelæggelse
• Du er åben og har godt humør

Der må påregnes aftenarbejde og weekendarbejde i et væsentligt omfang.

Vi tilbyder:

- et udfordrende fuldtidsjob i en spændende basketball klub i udvikling.
- afvekslende arbejdsopgaver.
- gode muligheder for at udvikle dine kompetencer
- arbejdsplan efter aftale.
- kost og logi.


Løn efter kvalifikationer og stillingen er en fuldtidsstilling.
Yderligere spørgsmål: Kontakt venligst bestyrelsesformand Morten Jensen (tlf.: +45 22 42 91 91)


Ansøgning med CV skal være os i hænde senest den 12. juni 2015
Vi forventer ansættelsessamtaler gennemført i uge 25 og 26.

Ansøgningen sendes til Morten Jensen på mail morten.jensen26@kolding-real.dk


Basketball klubben Vejen er medlem af Danmarks basketball forbund og DGI. Klubben har 66 medlemmer.  Klubben arbejder for at udbrede kendskabet til basketball i lokalområdet og ønsker at tilbyder træning til alle som har lyst til at spille basketball.

Coach / youth consultant wanted.

-Basketball club Vejen.

Would you like to help shape the development of Basketball club Vejen?

We are looking for a coach / youth consultant who must help ensure our continued development as a basketball club. Work will primarily be at Vejen Idræts Center, Petersmindevej 1, 6600 Vejen and at local schools.

You must help to strengthen the club's possibilities to recruit and retain more players. You must actively work with the club's coaches and help to develop their skills as a coach. You will work with our Danish consultant, to ensure maximum development.

The position is temporary 11-month hiring August 1, 2015 to June 1, 2016 with the possibility of extension.

Your tasks will include be:

- Together with our current development consultant, ensuring the club's coaches daily sparring and support in the training.

- Train the club's U-19 men’s team.

- Teach sports at Grønvang School. (Nearby school)

- Help to settle youth camps in cooperation with Vejen idræts Center.

- Be part club's active role in relation to Campus Vejen.

We wish the following qualifications:

• that you are a skilled basketball coach.

• that your human qualities suit the club's position, that there should be room for everyone.

• experience in retaining and recruiting members.

• good at motivating people and getting them to see possibilities.

• be able to work focused, structured and disciplined.

• that you participate on an equal basis with others in the club's tasks.

• Must be able to work independently, but also cooperate closely with the club's board of directors, committees and other volunteers.

We offer:

- A challenging full-time job in an exciting basketball club in development.

- Varied tasks.

- Good opportunities to develop your skills

- Work plan by appointment.

- Board and lodging.

Salary according to qualifications.

Additional questions: Please contact Chairman Morten Jensen morten.jensen26@kolding-real.dk

(tel .: +45 22 42 91 91)

Applications with CV should be received no later than Friday the 12. June 2015.

We expect interviews conducted between the 15th and the 26th of june 2015.

Applications should be sent to Morten Jensen mail: morten.jensen26@kolding-real.dk

Basketball club Vejen is a member of the Danish Basketball Federation and DGI. The club has 66 members. The club is working to raise awareness of basketball in the local area and want to offer training to all who want to play basketball.

Kontaktoplysninger til DBBF: 

For generelle henvendelser og forespørgsler:


Tlf: 43262420 
Email: info@basket.dk 

Foreningskontakter

DBBFs telefontider er følgende:

Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden.
Thomas Johansen
Udviklingschef/konsulent (Vest)

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (vest)

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420