Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Forening » BørneBasketFonden
Støt vores sponsorer:

Børnebasket

Børnebasket - tidligere SFO Basket - er DBBF og DGI's store fælles breddeindsats, og strategi for at give endnu flere børn i skolealderen gode oplevelser med basketball, og derigennem bidrage til rekruttering af nye basketballspillere til de danske klubber.

BørneBasket startede ud som et projekt der er startet på Frederiksberg i 2012, og er siden blevet til et samarbejde mellem klubben, BørneBasketFonden, kommunen, DBBF og DGI basketball.

Børnebasket har til formål at give alle børn i SFO alderen mulighed for at stifte bekendtskab med Basketball én time hver uge. De skoler og SFO’er der er en del af projektet, er med til at give alle børn mulighed for at få mere bevægelse ind i deres dagligdag. Fordi projektet er for alle, lægges der helt naturligt vægt på at tilbuddet er inkluderende og derfor et tilbud der egner sig til målgrupper af børn, der ellers ikke er foreningsaktive i deres dagligdag.

BørneBasketFonden stiller instruktører til rådighed for skoler og institutioner, ligesom de sørger for at stille med de nødvendige rekvisitter. typisk bolde. Det er vigtigt for BørneBasketFonden, at alle instruktører er fagligt kvalificeret til at arbejde med børn og unge i særdeleshed på det pædagogiske område. Alle træninger ligger i de haller / gymnastiksale som skolen og SFO’en er på. Det betyder at børnene ikke skal flytte sig særligt langt, for at deltage, og at træningerne foregår i trygge miljøer som de er vandt til, fra deres dagligdag på skolen. Institutionerne aftaler individuelt med BørneBasketFonden hvorledes et forløb kan planlægges og finansieres. Det kan være et permanent tilbud, eller der kan aftales forskellige forløb med fokus på forskellige målgrupper, som foreningssvage børn eller piger / drenge. Aftalerne kan være begrænset af den økonomi som BørneBasketFonden råder over. I skolen er det primært 0.-3. klasser som BørneBasketFonden laver samarbejde med. 

Hvorfor BørneBasketFonden?

BørneBasketFonden er med til at skabe et bevægelsestilbud i nærmiljøet, hvortil der er tilknyttet kvalificerede voksne som brænder for idrætten. Vi tror på at konceptet kan være et centralt bud på hvordan kommuner og institutioner, i fremtidens folkeskole, kan integrere foreninger mere i institutionernes hverdag. SFO børnene får én times ekstra organiseret idræt om ugen og tilbuddet er for alle børn. BørneBasketFonden er dermed med til at give den generelle folkesundhed et løft for de mindste elever. I skolen er BørneBasketFonden med til at løfte skolernes forpligtigelse til at indgå skole-foreningssamarbejde 'Den Åbne Skole'. Med henvisning til center for sundhed og Holdspil på Københavns universitet, kan det nævnes at basketball er en af de idrætter der bedst forebygger sygdomme som hjertekar og diabetes. Én af grundene hertil er det høje, intense aktivitetsniveau der er målt på folkeskoleelever der spiller basketball i idrætstimerne.

Vi ønsker at basketball skal være for alle og arbejder hele tiden på at finde samarbejdspartnere og finansieringskilde, der kan hjælpe med at gøre tilbuddet vedvarende og tilgengængeligt for alle skoler og SFO'er.

BørneBasketFonden kan være med til at skabe vækst i den organiserede Idræt, hvilket vi ser som positivt for de lokale basketball foreninger, der ligger i nærheden af skolen og deltager i projektet. Interessen for sporten i Danmark er forholdsvis beskeden i forhold til basketball på verdensplan, hvor det er en top 3 idræt. Derfor ser vi positivt på at mange får mulighed for at blive introduceret for basketball. Vi tror på at der er mange børn og unge, som søger et alternativ til andre boldspil. Basketball udmærker sig desuden ved at være en sport, som ikke tillader kropskontakt, som har få på banen ad gangen, hvilket giver flere mulighed for at være en del af spillet. Der er mange scoringer, så sandsynligheden for at få succesoplevelser, er større end i mange andre holdspil.

Hvordan fungerer et samarbejde med BørneBasketFonden?

Institutioner som er interesseret i et partnerskab, tager kontakt til BørneBasketFonden. BørneBasketFonden opsøger også institutioner som passer ind i BørneBasketFondens strategi. Det kan være institutionens geografiske placering, specifik målgruppe eller andre forhold, der gør det gunstigt at etablere et partnerskab. I fælleskab defineres et skræddersyet Basketball forløb som tilgodeser de specifikke ønsker institutionen måtte have. Det kan være i skolernes idrætstimer, men også i den understøttende undervisning eller i SFO-tiden.

BørneBasketFonden tager sig af alle udgifter som løn til instruktører, udstyr m.m. Den enkelte Institution skal koordinere adgang til hallen og sørge for at hallen / Gymnastiksal er til rådighed på træningstidspunkterne.

Skolerne står selv for kontakten med forældrene og definerer selv hvordan tilmelding, afhentning og aflevering skal foregå og typisk indgår BørneBasketFonden som instruktører i skolernes idrætstimer. BørneBasketFonden kan desuden være behjælpelig med udarbejdelse af kommunikation.

Klub-opstartsprojekter

I de områder hvor BørneBasket er en succes og hvor det skønnes at der er behov for at oprette en klub, står BørneBasketFonden klar med et koncept. Hvis der i et område, er flere skoler og/eller SFO’er der har lavet aftaler med BørneBasketFonden, kan der oprettes en klub, hvor de børn der ønsker at spille basket mere end én gang om ugen, kan melde sig ind. Klubben administreres af BørneBasketFonden og trænerne forbliver de samme som dem der underviser i skole og SFO regi. På den måde sikre vi at der er en genkendelighed for børnene. Vi placerer også klubben tæt på de involverede skoler og SFO’er, så afstanden ikke bliver et altoverskyggende problem for børnefamilierne.

Hvis man melder sig ind i klubben, betaler man kontingent som i enhver anden forening. Foreningen er dog som udgangspunkt begrænset til kun at omfatte børn i 6-10 års alderen. Ønsker man fortsat at spille basket efter man er blevet 10 år, hjælper BørneBasketFonden, spillerne over i de etablerede basketballklubber som ligger tæt på Børnebasketklubben. Kontingentet man betaler for at være medlem af Børnebasketklubben går udelukkende til driften af klubben. Det vil sige aflønning af trænere, rekvisitter, haltid osv. Alt overskud i foreningen går til at etablere nye samarbejder med skoler og SFO’er andre steder i landet.

Hvis du vil vide mere om BørneBasketFonden, så kontakt udviklingskonsulenterne.
Du kan også læse om Børnebasket på Børnebasketfondens hjemmeside.

Kontaktoplysninger til DBBF: 

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 

Foreningskontakter

Thomas Johansen
Udviklingschef/konsulent (Vest)

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (vest)

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420