Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Basketball i Danmark vækster markant

Nyheder

Basketball i Danmark med eksplosiv medlemsvækst

Torsdag den 6. april offentliggjorde DIF medlemstallene for 2016 i Dansk idræt og her kunne det ses at Danmarks Basketball Forbund har oplevet en markant vækst på knap 13 % i antallet af medlemmer. Det er den femte højeste medlemsvækst både i procent og reelle tal, ud af alle landets idrætsforbund. Alt i alt betyder den eksplosive vækst at der i dag er 12.886 medlemmer i dansk basket, hvilket er knap 1.500 flere end sidste år. Til sammenligning har en stor og kendt indendørs holdsport som håndbold, mistet små 500 medlemmer. 
Det har været et helt fantastisk år for Dansk basket ift. medlemstal. Danmarks Basketball Forbund kan meddele om vækst på samtlige alder- og kønssegmenter. Selv i den svære alderskategori, 13-18 årige, hvor tendensen i idrætsforeninger ofte er frafald, har dansk basket oplevet en vækst på 10 % fra sidste års medlemstal.

”Vores medlemstal afspejler det store arbejde som vi alle har lagt i, at promovere basket som den fantastiske sport den er. Der er sket en generel ændring i den måde vi tænker på basketball som sport. Vores ændring i turneringsstruktur, vores børneregler, alle de mange engagerede frivillige i klubberne, og ikke mindst vores samarbejde med BørneBasketFonden, er med til at sikre positive oplevelser for mange flere børn og unge. Vi har fremadrettet en stor opgave i at fastholde de mange nye medlemmer. Det arbejde er vi godt i gang med.” – udtaler Thomas Johansen, breddechef hos DBBF
Kæmpe vækst i antallet af børn der spiller basketball
Den største vækst har man set i aldersgruppen 0-12 år, hvor væksten har været på mere end 16 %, svarende til 627 nye børn i alderen 0-12 år som er begyndt til basketball.  Antallet af børn der spiller basket i Danmark udgør i dag ca. 35 % af det samlede antal medlemmer i dansk basket, hvilket giver en god grobund for de kommende år.

DBBF har længe ledt efter en model der kunne støtte op om forbundets strategiske fokus på at få flere børn til at spille basketball. Derfor indgik man et strategisk samarbejde med BørneBasketFonden som forbundet har været stærkt involveret i siden starten.

En af de helt store årsager til den imponerende fremgang for de 0-12 årige er BørneBasketFondens fantastiske initiativer med skolebasket forløb og etablering af nye klubber og afdelinger i hele Danmark. BørneBasketFonden har været og er stadig, i fuld gang med at etablere 16 nye Børnebasket klubber rundt om i hele landet, hvor der blandt andet forventes flere afdelinger i København og nye klubber i Århus og Ålborg i 2017. Her er det vigtigt at understrege at klubberne er idrætsforeninger på samme vilkår som alle andre basketball klubber i Danmark.​
”Jeg tror at væksten skyldes en kombination af DBBFS strategiske fokus på vækst i børnebasket og at vi i BørneBasketFonden i samarbejde med de lokale klubber har skabt utrolig meget synlighed og positiv tilstedeværelse omkring sporten”  udtaler Jens Laulund, direktør i BørneBasketFonden

Et strategisk samarbejde mellem DBBF, DGI, Dansk Skoleidræt og BørneBasketFonden har også resulteret i initiativet ”Basketball i skolen”. Her tilbydes 6-ugers skoleforløb med dygtige, engagerede og uddannede basketball trænere. Dette har givet ca. 10.000 børn i hele Danmark gode oplevelser med basketball og er helt bestemt også en stor årsag til den store vækst af børn der spiller basketball. 

DBBF’s breddechef, Thomas Johansen ser fremad med høje forventninger om en lys fremtid for dansk basketball: ”Generelt mener jeg at vi lige nu har gang i rigtig mange positive tiltag. Vi skal holde fast i dem og udvikle på dem gradvist, når vi har ryddet op i de børnesygdomme der vil være. Jeg tror på det lange seje træk og håber at vi om 5-6 år kan se tilbage på de sidste 10 år, og se en markant udvikling af basketball generelt i Danmark. ”

Flere voksne i basketball foreningerne

Et andet sted dansk basket har oplevet markant vækst har været blandt de voksne i aldersgruppen 25-59 år. Her har man oplevet en samlet vækst i segmentet på 16 % svarende til, at der i dag er registreret 3.231 medlemmer i aldersgruppen imod sidste års 2.792 medlemmer.

Væksten blandt voksne har ikke været et strategisk fokus for Danmarks Basketball Forbund. Det formodes dog at en del af forklaringen ligger i at flere forældre til de nye børn i basket, selv er begyndt at spille. Derudover har forbundet også fået tilmeldt flere nye basket foreninger under sig som udelukkende består af voksenhold. Her har man fx set brede idrætsforeninger med flere idrætsgrene som i løbet af de senere år også har oprettet basketballhold grundet større interesse for sporten.
Pigeindsats begynder at bære frugt

I 2013 startede DGI og DBBF en fællesindsats på at få flere piger under 18 år til at spille basketball. I 2013 var der ca. 1.900 piger og i 2016 er antallet af piger der spiller basketball steget til næsten 2.300 piger.

Indsatsen kom stille fra start, hvor man ikke rigtig så de store fremskridt, men man fik lagt et godt fundament og lærte af de initiativer der blev taget. Det har betydet at pigebasket for alvor er begyndt at rykke på sig i 2016, hvor der bl.a. har været nogen rigtig gode pigebasket projekter i klubberne SISU, Ringsted og Vejen. Her har DGI Basketball støttet klubberne i deres arbejde med at tiltrække flere piger og det har båret frugt.

SISU har fx haft en fremgang fra 160 piger i 2015 til 189 piger i 2016.

Ringsted er gået fra slet ikke at have nogen piger til nu at have et helt nyt pigehold med 13 piger på.

Vejen har næsten formået at tredoble antallet af deres piger fra 2015, hvor der var 8, til 21 piger i 2016.

Derudover er der med økonomisk støtte fra DBBF’s Børne- og Ungeudvalg, blevet afholdt vellykkede og velbesøgte Pigebasket Festivaler i Københavnsområdet de seneste 2 år, hvor der til hver festival har været ca. 150 piger fra nær og fjern som har fået sig en masse gode oplevelser med basketball som omdrejningspunkt. I 2017 kommer festivalen desuden igen til Aarhus, hvor der bliver afholdt Pigebasket Festival lørdag den 22. april.

Udviklingskonsulent hos DBBF, Mads Bojsen, udtaler følgende om pigeindsatsen:
”Basketball er en fed sport for alle – ikke mindst for piger. Da vi lancerede pigeindsatsen blev der foretaget en undersøgelse der netop pegede på at der er mindre ”fnidder” og et stærkt fællesskab blandt de piger der spiller basketball. Undersøgelsen/rapporten anbefalede også de danske basketballklubber der ikke havde fokus på piger, at etablere pigehold, også med meget få deltagere. Pigerne skal nok komme. Og det er præcist det vi har set i fx Vejen og Ringsted. Det er en udvikling vi forventer fortsætter og DGI og DBBF vil i de kommende år fortsat bakke op om klubbernes arbejde med at få flere piger i basketball”

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Thomas Johansen
Konstitueret Direktør/ Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420