Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Beslutningsreferat fra årsmødet

Nyheder

Beslutningsreferat fra Årsmødet 2023

Beslutningsreferat fra Årsmødet DBBF 10. juni 2023 i Odense. Dybdegående referat og lydfil vil snart forefindes på basket.dk
 

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Kasper Mølgaard som dirigent. Valgt med akklamation. 

2. Formandens beretning
Kort debat om strategi og efterskole/gymnasie-projekter, samt ny HU17-HU19 turneringen.
Godkendt ved akklamation 

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og præsenterer budget

Historisk overskud for DBBF, hvoraf størstedelen anvendes til sikkerhedsstillelse til afvikling af EM i 3x3. Spørgsmål om henlæggelse til 3x3 EM, brugerbetaling på ungdomslandshold, kvindelandshold (budget) og ekstrakontingent. 
Godkendt ved akklamation 

4. Udvalgsrapporter 
Intern Revision 
Kort debat om diæt til dommere og information om øget kontrol af bestilling af flyrejser i DBBF. 

Dommerudvalget
Dommerforeningen påpeger stigende mangel på dommere og at der findes ekstra ressourcer til at sikre aflønning sker rettidigt og ønske om bedre kommunikationsniveau.
Stor beklagelse fra Mads Young Christensen og administrationen om forsinkede betalinger og fejl ift. skatteindberetning for dommere. 

Trænerudvalget
Kommentarer om T-licenser og manglende kurser, samt 2 FECC-kursister. 

Børne- & Ungeudvalget
Debat om livestreaming af børn og unge, DBBF følger DIF´s arbejdsgruppes anbefalinger. 

3x3 udvalget
Ingen kommentarer 

Turneringsudvalget
Arbejder med dommerområdet, HU17-HU19 og 3x3. Kommentarer om for stor fokus på drenge, for få modstandere i U19 Herrer A, ny HU17-HU19 turneringen tager ikke højde for årgangsbasket, krænkelse af dommere ude i hallerne, årgange skulle være anderledes, talentskole definition og at GP-afslutningsstævner er fjernet. 

Klubudviklingsudvalget 
Ingen kommentarer 

Talent- & Eliteudvalget 
Gennemført undersøgelse om forbedring af homegrown-spillere ift. ligaer, har ikke kunnet komme frem til en model som løser problemerne.
Ingen kommentarer. 

Disciplinærudvalget 
Mange disciplinærsager om brug af ulovlige spillere. Kommentarer om trusler mod frivillige og dårlig adfærd udenfor banen i sporten, ønske om mere neutral klageinstans. 
INFO: Alle kendelser fra disciplinærudvalget kan ankes til en højere instans.

Afbrud i årsmøde, uddeling af priser.
Axel Poulsens lederpokal: Katrine Storm Piper, Værløse
DBBF´s Lederpokal: Morten Jespersen, Viby
Nyt æresmedlem i DBBF: Lennart Jensen, Horsens IC. 

5. Udvalg, hvis formænd ikke er på valg aflægger statusrapport
Alle var på valg, grundet ny struktur. 

6. Ligarepræsentanterne aflægger beretning til godkendelse
Basketligaen: Ingen Kommentarer
Kvindebasketligaen: Ingen kommentarer
Beretninger godkendt

7. Behandling af indkomne lovforslag 
a. 1. Lovforslag om korrekt kontaktdata
59 stemmer for, 1 stemme imod – vedtaget.

b. 2. Lovforslag om ændring til fremmøde, taleret og stemmeret for ligaerne.
Ændringsforslag fra Bestyrelsen, hvor stemmeret udgik for ligaerne. Forslagstiller Michael Piloz, Aarhus Bears, accepterede at man stemte om ændringsforslaget først.
59 stemmer for og 1 stemme ikke afgivet. Vedtaget, dog uden at ligaerne har stemmeret.

c. 3. Lovforslag om ændring af fremsættelse af forslag.
60 stemmer for, enstemmigt – vedtaget. 

d. 4. Lovforslag om etisk kodeks
Lovforslag blev efter kort debat trykket af bestyrelsen som til næste års årsmøde forpligtiger sig til at fremsætte et forslag om det samme og med opdaterede etiske regler i DBBF.

e. 5. Lovforslag om implementering af FIBA-regler ”Single point of contact”
59 stemmer for, – enstemmigt vedtaget. (der var fra dette lovforslag kun 59 stemmer tilstede)

f. 6. Lovforslag om antal medaljer til Landspokal og Danmarksmesterskaber for seniorer.
56 stemmer for, 3 ikke afgivet – vedtaget.

g. 7. Lovforslag om uddannelseserstatning.
Efter debat et ændringsforslag samme forslag bare uden stk.4.
Oprindeligt forslag 16 stemmer for, 25 imod og 10 ikke afgivet – faldet.
Ændringsforslag 10 stemmer for, 20 imod og 19 ikke afgivet – faldet 

8. Ad 4b) Ikke behandlet – ingen forslag stillet. 

9. Ad 5) Godkendelse af Basketligaens og Kvindebasketligaens mandat. 
a.Basketligaen blev godkendt med akklamation
b.Kvindebasketligaen, dirigenten gjorde opmærksom på 2 problematiske punkter ift. DBBF´s og FIBA´s regler. Bestyrelsen foreslog at tilstedeværende KBL-klubber accepterede at de 2 punkter tilpasses efterfølgende. SISU og BMS Herlev bakkede op, derefter blev KBL´s hvidbog godkendt med akklamation. 

10. Ad 6) Fastsættelse af takster 
57 for og 2 imod bestyrelsens forslag. 

11. Ad 7) valg til bestyrelsen 
a. Bettina Balling havde inden årsmødet trukket sit kandidatur.
b. Jørgen Kvist, Louise Hartvig, Thomas Frydendal blev valgt for 2 år.
c. Morten Jespersen, Michael Piloz og Tina Jeanne Pedersen blev valgt for 1 år.
d. 1.Suppleant Jesper Brixen, pt. ingen 2. suppleant. 

12.Ad 8) Valg til stående udvalg

Turneringsudvalget 
Formand Thomas Frydendal
2-årig Bjarne Bremholm, Morten Pedersen og Peter Jensen.
1-årig Jens Jensen og Pernille Thomsen  

Klubudviklingsudvalget 
Formand Jesper Nielsen
2-årig Claus Palm Jensen, Joachim Rønnest, Torben Bo Jensen
1-årg Lotte Damberg. 

Uddannelsesudvalget 
Formand Anders Sommer
2-årig Mogens Thygesen
1-årig Mads Andersen 

Landsholds- og eliteudvalget 
Formand: ikke valgt, udvalget konstituerer sig selv på 1.møde.
2-årig Danilo Jensen og Anne Borges
1-årig Ole John Nielsen 

13. Ad 9) Valg til medlemmer og suppleanter til amatør & ordensudvalg 
Valgt med akklamation 

14. Ad 10) Godkendelse af forsat anvendelse af DIF´s revisorer og valg af intern revision
Carsten Boeck og Claus Christensen valgt med akklamation. 

15. Ad 11) Evt. 
Ingen kommentarer til redaktionelle rettelser. Kommentarer om at bestyrelsen ikke vil tage debatten på rigsdagen, samarbejde med IKC, mindre fokus på elite i ungdomspigebasket, ønske om at låne 3x3 gulv. 

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Jesper Winther Sørensen 
Direktør 

Overordnet administrativt ansvar.  

Tlf.
E-mail: Jws@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum (Barsel) 
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Aske Strandbygaard  (Barselsvikar) 
Eventkoordinator med kommunikasionsansvar

Planlægning og gennemførelse ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 30 25 13 63
E-mail: Aske@basket.dk

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420