Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » DBBF søger ny direktør

Jobopslag: Direktør til DBBF

Danmarks Basketball Forbund søger ny direktør

Igennem de sidste 6-7 år, har DBBF gennemgået en fantastisk medlemsvækst – midt i denne periode toppede vi med at blive kåret til Årets Idrætsforbund i 2018.

På toppen af væksten – flere medlemmer over hele linjen – er vi ligeledes i gang med at markere os på alle fronter; individuelt, klubber og landshold, internationalt. Ungdomslandsholdene leverer flotte resultater på top europæisk niveau, vores to seniorhold er begge placeret i øverste konkurrencelag og har senest høstet imponerende resultater, som har givet international genlyd – ”Det går godt i dansk basketball”.

Med øget vækst, kommer et øget og måske anderledes behov. Der ligger et muligt behov i at udvikle forbundets andre produkter, såsom uddannelse, turnering og vores ”normale” måde at gøre tingene på og organisere os.

Potentialet er enormt og er du profilen, som får energi af at udvikle, optimere og øge kvaliteten i et spændende nationalt og internationalt miljø, så er her en fantastisk mulighed, som direktør i en fuldtidsstilling.

DBBF er en politisk organisation, hvor direktøren refererer til formanden direkte og bestyrelsen i DBBF. Bestyrelsen er valgt ud fra fagområder, valgt for 2-årige perioder, og sammensat efter nedenstående udvalg:
 • Træneruddannelse
 • Klubudvikling
 • Økonomi
 • Talentudvikling & Elite
 • Turnering
 • Dommer
 • Børne og Ungdom
 • 3x3 Streetbasket
Der er ligeledes en repræsentant fra DGI og hver af de to ligaer – Basketligaen (Herrer) og Dameligaen (Damer), i bestyrelsen.

Organisationen består primært af frivillige, ude i klubberne, som grundstenene i de lokale miljøer. Yderligere er der 10 fastansatte, som du skal organisere, udvikle og have ansvaret for.
 
Det her vil være en del af din kommende hverdag?
 • Have blik for den daglige drift og ledelse i en verden af frivillige og politisk valgt organisation
 • Ledelse og udvikling af medarbejderne
 • Have forståelse for og samtidigt lægge rammerne for væksten af basketball i Danmark – kvantitativt, kvalitativt og i høj grad kommercielt.
 • Styrke servicen for klubber og andre i miljøerne
 • Stakeholdermanagement – eksterne partnere, som eksempelvis sponsorer, DIF, DGI mfl.

Vidste du: Danmarks Basketball Forbund i dag

At basketball kun er overgået af fodbold i forhold til at være verdens største sport. Med over 450 millioner udøvere, i 214 lande og en stærk international profil i medierne, er sporten ligeledes potentiel for at kunne udvikle sig markant i Danmark.

Medlemstallene i Danmark har igennem 6-7 år være opadgående, med 42% flere medlemmer siden 2013 og ikke mindre end 86% flere børn under 12 år. Der er en hel del nye klubber og derved flere medlemmer, således at vi i dag, er passeret 15.000 medlemmer i mere end 140 klubber. Væksten er foregået i hele landet, således at eksempelvis er medlemstallene for børn under 12 år steget med hele 25% uden for københavnsområdet. Undersøgelser viser samtidigt, at mere end 100.000 børn og unge, spiller basketball, mindst én gang pr. uge. Markante tiltag, som ud over at bidrage til væksten, ligeledes har gjort sporten mere tilgængelig, har været Gam3 og Børnebasketfonden. Begge organisationer er stærke stakeholders i hverdagens basketball og en endnu større del af det potentiale, som vi ser foran os.

Værdier:
Respekt – Fællesskab – Ansvar – Konkurrence - Engagement

Vision:
”Vi vil være flere, bedre og mere kendt både lokalt og nationalt”
 

Jobbet

Rammer og ansvarsområde


DBBF er en medlemsorganisation, med en række valgte politiske udvalg og en politisk valgt formand. En direktør skal have erfaring med at realisere de politisk udstukne retningslinjer samtidig med at kunne agere agilt i situationer, hvor den politiske beslutningsproces ikke kan blive aktiveret af tidsmæssige/organisatoriske/praktiske årsager. Der skal med andre ord være en god fornemmelse for ”hvor langt man kan gå” og samtidig respektere de politisk valgte organers krav/retningslinjer og ikke mindst intentioner.

DBBF ledes politisk af en valgt bestyrelse. Det politiske arbejde er struktureret op omkring 9 udvalg, som er repræsenteret i bestyrelsen ved en valgt formand.

Kontoret i Idrættens Hus, Brøndby, er der, hvor driften af hverdagen i hele dansk basketball primært finder sted, og det vil være herfra, hvor størstedelen af din tid forventes at skulle anvendes. Der er yderligere et mindre kontor i Århus, som styrker op omkring driften i vest.

Personalet og kontoret:
 • Sætte rammerne for kontorets opgaver og sikring af drift
 • Udvikling af den enkelte medarbejder
 • Budget og økonomistyring
 • Kommunikation og rapportering
Kommerciel tilgang og en forståelse for potentialet i forretningen

DBBF er i dag primært finansieret af medlemmerne samt tilskud fra DIF. Damelandsholdet initierede i foråret 2019 en crowdfunding, som endte ud i flere sponsorater, hvor bl.a. Oddset – Danske Spil er blevet en partner.
Ungdomslandsholdene og talentudviklingen er i stor grad brugerbetalt.

Synergierne imellem landshold, ligaerne – damer og herrer og ikke mindst mange tiltag ude i det brede klubarbejde, hvor Børnebasketfonden driver en flot forretning, giver et kæmpe uforløst potentiale, primært i at styrke klubberne og generere flere medlemmer.

Din kommercielle tilgang og erfaring, vil vægte højt i ansættelsen af den kommende direktør.
 

Internationalt

Danmarks Basketball Forbund har en stor international berøringsflade. Det gælder alt fra ”Mini Basketball” for de helt yngste, hvor der er projekter og samarbejde med flere europæiske lande. Vi har en hel del spillere, som er interessante for europæiske klubber og universiteter i USA – Hvis de ikke allerede har påbegyndt deres rejse og karriere udenlands. Der er et stærkt europæisk konkurrencemiljø, som igennem mesterskaber og slutrunder, styres af FIBA, vores internationale organisation. FIBA er ligeledes samlende organ for dommere og deres uddannelse.
Basketball er internationalt en stærk medieplatform med et stort globalt reach for både klub- og landholdsturneringer. Der vil være tilbagevendende konferencer og møder, fastlagt i en international kalender.

Personen

Hvem er du?


Personligt er du nysgerrig og befinder dig godt med stor bredde i forretningsviden og samarbejde. Du trives som intern rådgiver og kan indgå som både katalysator og gæstespiller i miljøets udvikling. Du kan lide at dele ud af din viden og formår at kommunikere med alle i basketball miljøet. Lederen i dig er stærk og har de mest gængse værktøjer med i bagagen. Du har erfaring fra en lignende stilling eller har en lang erfaring (5-10 år) med ledelse i en politisk organisation.

Uddannelsesmæssigt har du en akademisk eller anden relevant baggrund, hvor ledelse, kommunikation, forandring og økonomi har været i centrum. Du kan kommunikere i tale og skrift på dansk og engelsk.

Din baggrund behøver ikke at være fra basketball eller idrættens verden. Dog vil kendskab til begge – ikke mindst set i forhold til mulighederne og potentialet, være en fordel.
 • Erfaringer med en politisk organisation og kendskab til vilkårene for frivilligt arbejde i klubber og foreninger.
 • Kendskab til samspillet og styringen i en politisk ledet organisation – operationelt, taktisk og strategisk.
 • Det forventes, at du kommer ind og tager ansvar for og ikke mindst driver og implementerer en større kommerciel indsats.
 • Du har indsigt i og forståelse for forskellene og udfordringerne i bredde-, eliteproblematikkerne og kan med fordel samtidigt se dem som en mulighed. Det samme gør sig gældende i forhold til de geografiske forskelle, der er i basketball Danmark.
 • Du er projektlederen, som samler op og dokumentere løbende. Du uddelegerer og motiverer alle i projekterne, lige fra skrivebordet på kontoret, det politisk valgte udvalgsmedlem og helt ud i klubberne.
 • Du forstår at motivere og sætte retningen. På kontoret er du samlende og uddelegerende på én og samme tid. Du flytter og fastholder medarbejderne igennem en visionær hverdag.
 • Du kan manøvrere i en kompleks hverdag, hvor stakeholderne det ene øjeblik er den mindre klub i provinsen, efterfulgt af en større økonomisk partner, samt ikke mindst en større organisation, som DIF, DGI eller Team Danmark.
 • Du kommer med et stærkt netværk, som giver dig en fordel, når vi skal udvikles sammen med kommercielle partnere.

Dine succeskriterier

 
Kriterie 1: Personaleledelse
 • Trivslen iblandt og udviklingen af personalet.
Kriterie 2: Kommunikation og stakeholdermanagement.
 • Synliggøre arbejdet og resultaterne, såvel internt som eksternt.
Kriterie 3: Kommerciel og økonomisk tilgang og forståelse.
 • Få skabt en struktur omkring begge områder.
På kort sigt er succeskriteriet at kandidaten får en god forståelse for at få skabt et stærkt klima på kontoret og hos den enkelte ansatte i DBBF.

På længere sigt er succeskriteriet, at direktøren i samarbejde med bestyrelsen og formanden, definere og bidrager til at varetage både udviklings- samt driftsprojekter. Tage ejerskab af og udvikling af forretningen.
 

Rekrutteringsprocessen


Direktøren er i sagens natur en nøglemedarbejder. Ikke bare på kontoret; men i hele landet såvel som i basketball sportens udvikling. Vi har i den forbindelse været rundt i hele miljøet – medarbejderen på kontoret, høj/lav, øst/vest, bredde og elite samt en del andre interessenter. Vi har spurgt ind til hos den enkelte, hvad den kommende direktør skal have med sig og fokusere på, for at blive en succes.

Denne grundighed, vil vi gerne fortsætte med i den resterende del af processen.
 
Du bedes sende dit målrettede CV samt motivation til myc@basket.dk

Der er deadline for ansøgninger d. 10.02.2021.

Der er planlagt at afholde samtaler og test gennemgang, med egnede kandidater i forhold til disse datoer:

13.02.2021      1. samtalerunde
20.02.2021      2. samtalerunde
24.02.2021      Holdes som reserve.

Yderligere spørgsmål kan stilles til bestyrelsesformand Mads Young Christensen på tlf. +45 7236 9999
           
 

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Thomas Johansen
Konstitueret Direktør/ Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420