Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Forening » Nyheder » DGI Basketball på inspirationstur i Slovenien
Støt vores sponsorer:

Nyheder

DGI Basketball på inspirationstur i Slovenien

DGI Basketball var i weekenden den 12.-14. maj afsted på sin årlige strategiweekend. Formålet med disse ture er til dels at have tid til at arbejde målrettet, intenst og fokuseret med den strategi som udgør den overordnede ramme for DGI basketballs arbejde. Derudover handler det om at blive inspireret af andre landes måde at arbejde med basketball på, for at lære af deres succeser og undgå at gentage deres fejltagelser.
Nedenfor kan du læse Breddechef i DBBF, Thomas Johansens, noter fra turen:

Idrætsledelsen DGI basketball på strategitur 12.-14. maj.

I år gik turen så til Slovenien. Slovenien er et lille land med lidt over 2 millioner indbyggere grænsende op til bl.a. Italien og Østrig. Deres Basketball landshold for herrer er fast inventar ved EM og VM og landets store stjerne Goran Dragic er en stjerne i NBA, verdens bedste basketball liga. Landet har en ny stjerne i støbeskeen Luka Doncic, som i en alder af bare 17 år, dominerer den europæiske elite for Real Madrid.

Slovenien har ca. 8.000 registrerede basketballspillere (til sammenligning har Danmark knap 13.000), og basketball er en populær sport i det smukke, grønne bjergrige land. Landets størrelse giver gode muligheder for at sammenligne med os selv og de resurser der bliver prioriteret til basketball i Slovenien.

Besøg hos det Slovenske Basketball Forbund

Fredag eftermiddag besøgte vi Sloveniens Basketball Forbund for at høre hvordan de arbejder med rekruttering og fastholdelse, men berørte også emner som turnering, uddannelse, træner og klubudvikling. Flere af de tiltag som slovenerne laver, er i virkeligheden noget som vi kan genkende fra vores eget arbejde. Især skolesamarbejder som slovenerne selv anser som en af de helt store rekrutteringssucceser – hvilket jo også er tilfældet med DGI Basketballs store indsats og gode resultater i de senere år.  Ligeledes hørte vi om hvordan slovenerne arbejder for at integrere sporten igennem idræts og satellit-klubber, der flugter meget fint med de succeser DGI basketball oplever i vores samarbejde med BørneBasketFonden og Danmarks Basketball Forbund, med at stifte nye børnebasketklubber lokalt på skoler.

Om besøget udtalte Thomas Johansen følgende: 

”Det var virkelig interessant at høre hvordan en stor basketball nation som Slovenien, arbejder med mange af de samme fokusområder som vi selv gør, og at vi ikke adskiller os markant i måden vi arbejder på. Det bekræfter mig i, at vi arbejder i den rigtige retning i Danmark. Der er selvfølgelig også nye input som vi kan tage med hjem. Jeg hæftede mig især ved en meget ambitiøs trænerlicens, hvor alle trænere skal på 3 trænerclinics hvert år, for at få en trænerlicens. I Danmark er kravet deltagelse på mindst 1 trænerclinic hvert andet år. ”

Fredag eftermiddag så vi en U15 pigetræning i en af de lokale klubber Jezica. Træneren for holdet var Mojca Markovic, som arbejder for sportsorganisationen SUS, som er en græsrodsidrætsorganisation der på mange måder kan anses som en pendant til DGI i Slovenien.

Mojca har desuden været til stor hjælp med tilrettelæggelse af programmet i Slovenien.

Mads Bojsen som er medarbejder i både DBBF og DGI var meget fornøjet over besøget hos den lokale klub i Jezica og træneren Mojca Markovic: 

”Det var helt formidabelt at høre hvordan den lokale pigebasketballklub er vokset til 300 medlemmer –kun piger! Mojca har den dér gnist som vi også oplever i det danske foreningsliv, hvilket fremgik tydeligt både på banen i trænerrollen – men også udenfor banen hvor det var tydeligt at Mojca og hendes klub ikke måtte ”nøjes med” den støtte forbundet kan give, men også fik stor hjælp til sit arbejde fra SUS. Det bekræfter to ting for mig: For det første at der er en gevinst når flere organisationer arbejder for det samme formål, at løfte en idrætsgren, samt ikke mindst at en målrettet indsats for at få flere piger i basketball kan og vil lykkes, ligesom vi ser det på den positive udvikling med flere piger i basket lige nu i Danmark ” - Mads Bojsen DGI/DBBF
Nyt Kommissorium for Idrætsledelsen i DGI Basketball

Lørdag formiddag blev brugt på at udarbejde et nyt kommissorium for Idrætsledelsen i DGI Basketball. Det er her at visionerne og de overordnede politiske rammer for idrætsledelsen I DGI Basketball bliver diskuteret og retningen for de kommende års arbejde fastlægges.

Det er et stort og vigtigt arbejde, ikke mindst set i lyset af DGI´s nye organisering af de ikke prioriterede idrætter, som bl.a. indebærer et langt tættere samarbejde med værtslandsdelsforeningen, der i basketball er DGI Østjylland. 

Dagen blev også brugt på at klarlægge rammerne for et nyt voksenmotionist-projekt som Idrætsledelsen har søgt og fået bevilliget midler til at gennemføre af DGI’s udviklingspulje til de ikke prioriterede idrætter. Voksenmotionistområdet er et område som vokser i dansk basketball, og vi ønsker at understøtte væksten for netop denne målgruppe, så det bliver endnu mere tilgængeligt at spille basketball som voksenmotionist. Arbejdet for at få flere voksenmotionister i dansk basketball er en direkte afspejling af DGI Basketballs arbejde for at understøtte dansk idræts fælles vision (25-50-75)

Dagen gav også anledning til at se nærmere på den meget charmerende by, Ljubljana.
Klubbesøg ved Union Olimpija

Søndag formiddag overværede vi nogle U11 kampe ved den meget traditionsrige klub Union Olimpija. Her oplevede vi nogle af de forskelle og ligheder der er på børnebasket i Slovenien og Danmark. Bl.a. spiller man med 3 point uden for 3 sekundersfeltet. En regel vi netop har indført for et år siden i Danmark.

Generelt var der mange ligheder i reglerne og kampafvikling mellem Danmark og Slovenien, men også forskelle, som igen giver stof til eftertanke. Efter at have set kampe afholdt vi et møde med en af de ungdomsansvarlige i klubben. Han fortalte om hvordan klubben arbejder med rekruttering og fastholdelse og ikke mindst hvordan klubben målrettet arbejder med trænerudvikling.

For Union Olimpija er trænerudvikling og et konstant fokus på at gøre egne spillere til nye trænere helt centralt, samtidig med at der arbejdes målrettet med at gøre de eksisterende trænere til endnu bedre trænere. Meget inspirerende at høre om dette område, da antallet af trænere også en meget væsentlig udfordring vi oplever i de danske basketballklubber.

Kommunen støtter trænerudvikling og klubberne (og idræt generelt) på en interessant og meget anderledes måde end i Danmark. Fx har kommunen valgt at lønne 10 fuldtidstrænere i basketball, der arbejder i forskellige klubber, som trænere, trænerudviklere og i skoleprojekter!

Union Olimpija har satellitklubber på flere lokale skoler, hvor der bliver trænet lige efter skoletid, som vi også kender det fra de nye danske børnebasketklubber. En af de vigtigste pointer for klubben, er at skoleprojekterne er kontinuerlige år efter år, og at det er den samme (dygtige) træner der står for det. Det giver genkendelighed for børnene på skolerne og giver eleverne noget at se frem til, når det bliver deres tur til at spille basket, fordi deres store kammerater har fortalt hvor fedt det er.

Klubben er i modsætning til de danske klubber, noget mere aggressiv i deres rekruttering af talenter, og det er helt normalt at prikke særligt høje eller særligt talentfulde spillere på skulderen, eller tage kontakt til forældrene, for at få spillerne til klubben.
        FAKTA:
  • Ljubljana kommune betaler 20.000 euro om året hver, til 10 trænere i kommunen som arbejder fuldtid med Basketball.
  • For at blive fuldtidstræner, kræves der minimum en Bachelor-grad i Idræt fra universitetet.
  • I Slovenien spiller man Grand Prix stævner som i Danmark. Man spiller ca. 18 stævner om året (3 kampe hver gang) der er op og nedrykning efter 3 stævner.
  • Forbundet arrangerer en skoleturnering for de 3 ældste årgange.
Kontaktoplysninger til DBBF: 

For generelle henvendelser og forespørgsler:


Tlf: 43262420 
Email: info@basket.dk 

Foreningskontakter

DBBFs telefontider er følgende:

Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden.
Thomas Johansen
Udviklingschef/konsulent (Vest)

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (vest)

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420