Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Danmarks Basketball Forbund skal have ny direktør

Covid-19 og dansk basketball

Danmarks Basketball Forbund skal have ny direktør

Efter nærmere samtaler mellem bestyrelsen og direktøren, er begge parter blevet enige om at opsige samarbejdet. Dansk basketball har de seneste år haft historisk stor succes, og Rasmus Winkels arbejde som direktør igennem 13 år, har været en central brik i den ekstremt positive udvikling vores sport oplever i disse år. Bestyrelsen har været og er forsat, meget tilfredse med direktørens store indsats, men må på trods af dette konstatere, at der i visse dele af miljøet er skabt en stemning af mistillid, der gør det svært for direktøren at agere. Hvad enten kritikken er berettiget eller ej, føler bestyrelsen sig nødsaget til at finde en ny person der kan stå i spidsen for organisationen, for at skabe fornyet samling og energi til at forsætte den positive rejse vi er på.
 
Rasmus Winkels sidste officielle arbejdsdag vil være 30.4.2021, men der er enighed om at sigte efter en hurtigere udfasning. Rasmus Winkel vil derfor forsat bidrage med at løse opgaver indtil alt er godt overleveret, hvilket forventes sket i begyndelse af 2021. Bestyrelsen vil nu igangsætte processen for at finde en ny direktør. Indtil denne er fundet vil arbejdsopgaverne blive fordelt internt og breddechef Thomas Johansen vil være konstitueret leder af kontoret. Bestyrelsen vil sammen med Thomas Johansen have særlig fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø i den kommende periode.
 
Bestyrelsen vil gerne takke Rasmus Winkel for det enorme arbejde han har lagt for dansk basket, den succes han har været med til at skabe, og ønske ham al muligt held og lykke fremover.
 
En af de vigtigste forudsætninger for et velfungerende sportsforbund er et meget tæt samarbejde mellem formand og direktør, og af denne årsag er det vigtigt at den formand der ansætter direktøren, ser sig i denne rolle i en længere periode. I forlængelse af ovenstående beslutning, har formand Michael Honoré Bloch meddelt bestyrelsen at han i forvejen havde planer om at trække sig til den kommende rigsdag, og da der nu skal ansættes en ny direktør, mener han ikke det bør være ham der træffer den beslutning.
 
Bestyrelsen vil derfor snarest indkalde klubberne til en ekstraordinær generalforsamling i december med ét punkt på dagsordenen, nemlig valg af formand.
 
Bestyrelsen er ked af formandens beslutning, men vil på det dybeste takke Michael Honoré Bloch for hans visionære, samlende, professionelle og ekstra ordinært store indsats for dansk basket siden han blev valgt i 2007.
 
Henvendelser angående dette kan stiles til næstformand Mads Young Christensen på 7236 9999.

DBBF kontakter

Generel kontakt


Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

DBBFs telefontider er følgende:
Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 24 25 00 27
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Landsholds- og GP-koordinator

Planlægning og administration af Grand Prix turneringen. Koordinering af aktiviteter på landsholdsområdet (ungdom og senior). 

Tlf. +45 43 26 25 21
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jakob Dehn
Eliteansvarlig

Ansvarlig for eliteområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere. Koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. +45 31 60 00 06
E-mail: jad@basket.dk
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Vacant
Kommunikationsansvarlig

Ansvarlig for ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf. 
E-mail: 

Baris Yilmaz & Brian Brink
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 (Baris) 
Tlf. +45 62 65 61 41 (Brian)

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Praktisk koordinator og ansvarlig for logistik ved landsholdskampe samt pokalfinaler. Administrative opgaver ifm. landsholdssamlinger. Udarbejder dispensationer samt administrative ad hoc opgaver. Forbundets altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420