Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Datasikkerhed
Støt vores sponsorer:

Datasikkerhed

PRIVATLIVSPOLITIK FOR DANMARKS BASKETBALL FORBUND

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Danmarks basketball Forbund (herefter DBBF) behandler dine personoplysninger.

DATAANSVARLIG
I DBBF er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig.

Danmarks basketball Forbund
CVR: 22048910
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
info@basket.dk
www.basket.dk
+45 43 26 24 20

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

DBBF behandler persondata om den enkelte i forbindelse med behandlingen af medlemsregistrering og forbrug af vores services.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Som bruger af DBBF’s ydelser, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig, når relevant:
a)    Følsomme personoplysninger: CPR-nummer, pas informationer
b)    Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser.
c)    Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, billeder
 
KILDER
Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
a)    En tidligere arbejdsgiver
b)    Din klub
c)    Online kilder, f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
d)    Offentlige myndigheder.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

DBBF opbevarer og benytter kontaktoplysninger på foreningernes medlemmer til udvikling af for-bundet og administration af aktiviteter, uddannelser, samlinger, camps samt udsendelse af nyhedsbreve og andre informationsaktiviteter.

DBBF benytter ikke oplysningerne til kommercielle aktiviteter og videregiver dem ikke til tredjemand uden forudgående og særskilt aftale.

SAMTYKKE
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Som medlem af DBBF giver du automatisk samtykke til, at vi må offentliggøre billeder af dig eller dit barn i det omfang det er relevant i forbindelse med DBBF’s virke.  

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, e-mail service og finansielle institutioner). Offentlige myndigheder.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS
Såfremt DBBF videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU/EØS, sikrer DBBF dette sker på forsvarlig vis. Oplysningerne vil kun blive videregivet i forbindelse med personens deltagelse i aktiviteter udenfor EU/EØS.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine oplysninger i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes, når denne ikke længere er nødvendig i forbindelse med DBBF’s services eller for at opfylde bogføringskrav.

SIKKERHED
DBBF beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, øko-nomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil DBBF underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du kontakte DBBFpå ovenstående kontaktoplysninger.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almin-deligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte DBBFpå ovenstående e-mail.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 19. maj 2018.

 

DBBF kontakter

Rasmus Winkel
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar. Arbejder primært med strategi, udvikling, bestyrelse, eksterne samarbejdspartnere.

Tlf. +45 4326 2424
E-mail: raw@basket.dk
Sona Camara
Turneringsansvarlig

Planlægning og administration af turneringer. Ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af turneringer og visning på basket.dk og i klubportalen. 

Tlf. +45 43 26 25 16
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Sportskoordinator

Turnering (struktur/ sagsbehandling/ dispensationer), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 4326 2421
E-mail: rla@basket.dk
Thomas Hemmingsen
Ungdomslandsholds-koordinator

Hovedansvar for forbundets U16, U18 og U20 landshold, i en praktisk rolle.

Tlf. +45 2992 4581
E-mail: tuh@basket.dk
Mads Bojsen
Udviklingskonsulent (Øst)

Foreningsudvikling, rådgivning og sparring samt samarbejde med BørneBasketFonden i øst. Fokus på medlemsvækst, breddebasketball og administration af træner- og dommerkurser.

Tlf. +45 51 41 61 50
E-mail: mad@basket.dk
Jens Døssing
Leder for A-landsholdene

Udvikling og drift af seniorlandshold samt sammenhæng nedad til særligt U20 i landsholdsprogrammet.

Tlf. +45 4326 2422
E-mail: jdo@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef/konsulent (Vest)

Ansvarlig for breddestrategi. Bindeled mellem breddemedarbejdere, forbundets breddeudvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 3118 6793
E-mail: tjs@basket.dk
Mads Olesen
Kommunikation

Ekstern kommunikation, primært web samt sociale medier.

Tlf. +45 28 45 68 48
E-mail: kom@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
Anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 2084 5615
E-mail: wbo@basket.dk
Mette Kugelberg Nielsen
Administrativ Medarbejder

En finger med i det meste: Besvarer telefon, hjælper med turnering, medhjælp på events, opdatering af hjemmeside. 

Tlf. +45 43 26 24 20
E-mail: mkn@basket.dk
Pia Madsen
Regnskabsmedarbejder

Ansat i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring

Tlf. +45 43 26 25 18
E-mail: DBBFregnskab@dif.dk
Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 2365 6922
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail:   info@basket.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420