Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Det skerte i de dage i 1946 engang...

Nyheder

Det skete i de dage i 1946 engang... Ny bog beskriver basketballs indtog i Danmark

I en ny bog, der meget vel kunne være årets julegave til den basketinteresserede, beskrives dansk basketballs fødsel i 1946. Læs uddrag nedenfor.

Det er medlem af DBBF's Amatør og Ordensudvalg Jacob Christian Bertram, der har skrevet bogen med titlen "En sund student til alle tider". Bogen omhandler studenteridræt gennem 100 år og der fortælles indgående om USG (der i dag er forandret til KSI) og dansk baskets "fødsel" i 1946, da to amerikanske soldaterhold, udstationeret i Tyskland, lige efter krigen spillede en opvisningskamp i K.B. Hallen.

I bogen fortælles også om tre af Danmarks Basketball-Forbunds æresmedlemmer: Forbundets stifter N.C.D. Petersen, FIBA-kommissær Viggo Bertram og generalsekretær Erik Melbye og deres indsats for sporten.


DBBFs tidligere generalsekretær Birgitte Melbye anbefaler den nye bog:


Virker ordet idrætshistorie afskrækkende, uinteressant og ligegyldigt?

Nej, nej, nej - det må det ikke. For vi er et produkt af fortiden, og uden fortiden var vi ingenting.
Heldigvis har Jacob Bertram fundet tid til at beskrive Studenteridrætten i 100 år i bogen “En sund student til alle tider”.

Og her spiller basketball er stor og betydningsfuld rolle. Bogen kan varmt anbefales - det er morsom, lærerig og interessant læsning, ikke mindst for os, der brænder for basketball.


Nyd den - det gjorde jeg.


God fornøjelse


Birgitte Melbye
 

Bogen, der koster 200 kr. kan købes ved henvendelse til KU-Studenteridræt, Nørre Alle 53, 220 København N, tlf. 35 37 61 98 eller mail: kontor@usg.dk eller via følgende link: https://www.arnoldbusck.dk/boeger/sport-div/en-sund-student-til-alle-tider

Uddrag af En sund student til alle tider

”Den amerikanske udgave af håndbold” 


Men inden da – fra 1946 – kastede flere af håndboldspillerne sig også over det førnævnte nye boldspil, som kom til at optage dem en del: Basketball. Introduktionen af spillet fandt sted ved et kombineret gymnastik- og håndboldstævne om aftenen den 11. april 1946 i K.B. Hallen på Frederiksberg. N.C.D. Petersen, der var ophavsmanden til arrangementet – det første store siden jubilæumsopvisningen i 1934 – havde under krigen fået den tanke at søge at samle alle deltagerne i USG, når der engang blev fred, til en idrætsaften med et stort og afvekslende program. Aftenens hovedattraktion skulle dog vise sig at være basketball, som N.C.D. Petersen første gang var stødt på i foråret 1931, da han var rejseleder for Agnete Bertrams gymnastikturné i USA og Canada:  
 
”Jeg lærte hurtigt, at amerikansk gymnastik var der ikke meget ved, men at undervisningen i idræt stod meget højt, og at man havde en række fremragende boldspil, som var ganske ukendte hos os. Et af disse boldspil var basketball, hvis regler var udformet i 1891-1892 af dr. James Naismith, lærer i idræt ved KFUM’s college i Springfield, Massachusetts i USA. Ved Iowa University traf jeg dr. Signe Prytz, som dér underviste i dansk kvindegymnastik. Vi talte sammen om disse amerikanske boldspil, som også frk. Prytz var interesseret i. Jeg købte lovene for basketball, volleyball og baseball samt nogle rekvisitter, men arbejdet med Studenter-Gymnastiken tog så meget af min tid, at der ikke blev lejlighed til at gøre noget ved disse spils indførelse straks. Derimod indførte frk. Prytz volleyball og kvindebasketball med tredelt bane efter sin hjemkomst og ansættelse ved Danmarks Højskole for Legemsøvelser, men interessen for denne form for basketball holdt ikke ved, og spillet ophørte. Så skete der det, at jeg en dag i foråret 1946 blev ringet op fra Webers Hotel her i København. Det meddeltes, at en løjtnant William Neborak fra den amerikanske hær i Tyskland havde fået orlov til nogle måneders ophold i Danmark og gerne ville deltage i Studenter-Gymnastikens undervisning. Dette fik han selvfølgelig lov til – mod løfte om at undervise os i amerikan ske boldspil, specielt indendørs baseball (softball) og basketball. Mine fra Amerika hjembragte rekvisitter til baseball kom i brug, men spillet slog ikke an, og løjtnant Neborak og jeg blev så enige om at forsøge at introducere basketball. Da Neborak i sit private liv var professionel baseballspiller, var det ham en stor sorg, at vi ikke fik noget ud af dette spil, men vi gik nu i gang med at få basketball præsenteret herhjemme, og i samarbejde med Dansk-Allieret Komité, hvis opgave det var at tilrettelægge allierede soldaters ophold her i Danmark, inviterede vi to amerikanske hold fra hæren i Tyskland, nemlig et hold officerer fra 311. infanteriregiment i Frankfurt a.M. herop til at spille en opvisningskamp ved et gymnastik- og håndboldstævne i K.B. Hallen den 11. april 1946, arrangeret af USG”.

Forud for basketballkampen mellem to amerikanske hold fra hæren i Tyskland spilledes en håndboldkamp mellem et såkaldt universitetshold og topholdet Ajax. På det førstnævnte hold var der studenter, også nogle der spillede i andre klubber end USG. Fra USG var der Erik Melbye og John Christensen. Fra HG var Knud Lundberg, ligesom andre kendte håndboldnavne som Peter Tantholdt, Ove Nielsen og Erik Wilbek.13 Håndboldspillerne er sikkert efter deres kamp blevet i K.B. Hallen for at overvære ”den amerikanske udgave af håndbold”, som det siden blev kaldt i USG. Få år senere var mange af dem i hvert fald også landsholdsspillere i basketball.

Læs mere i bogen.

Forbundets æresmedlemmer

 


NCD Petersen

(1947- 1958)
DBBFs stifter og første formand 1947-1958. Indførte basketball (1946) og trampolinspring (1958) i Danmark som gyrmastikinspektør ved Universitets Studenter-Gymnastik (USG). Gymnasielærer i København 1915-17, adjunkt v. Randers Statsskole 1917-18. Universitets-gymnastiklærer fra 1917-18,gymnastikinspektør 1946-64.

OL-deltager i gymnastik i Stockholm 1912. Eksamn fra Statens Gymnastikinstitut 1913. Dyrkede cricket, fodbold, fægtning, skydning, lejrsport, kajak og sejlsport. Med i håndboldspillets først udvikling fra ca. 1918. Håndbolddommer fra 1921. Ledede mandsgymnastikhold ved OL 1936. Tillidsposter i Dansk Håndbold-Forbund og Københavns HåndboldForbund, bl.a. næstformand i DHF 1941-1946. Medlem af DIFs bestyrelse 1950-58.

Medredaktør af tidskriftet "Akademisk Gymnastik" 1917-19. Redigeret idrætsfilm 1926. Medstifter
af Nordens Akademiske Idrætsforbund 1948. Forfatter af kapitlerne om basketball og volleyball
i Politikens "Sportshåndbogen" 1951, medforfatter af "Skole- og ungdomsbasketballlove" 1956. skabte i 1954 begrebet børneidrætsplads til multibrug med minispil i tætte byområder og initiativtager til nedsættelsen af DIFs børneidrætspladsudvalg 1955 samt medforfatter af bogen
"Spil og sport til børneidrætspladsr" 1965.

Indstiftede DBBFs lederpokal 1958.

DIFs ærestegn 1948. Æresmedlem af Danmarks Basketball Forbund 1958. Tildelt Sveriges Basketballforbunds guldplaquette J.L.Nathansens mindepokal af DIF 1960.

Viggo Bertram

Afgået ved døden i 2010

Jurist, ansat i statsadministrationen, begyndte at spille håndbold i USG i 1946 og tillige basketball fra 1949. Var medlem afUSGs Basketballklubs bestyrelse fra stiftelsen 1949-67, heraf formand 1953-67. Medlem af DBBFs forretningsvdvalg 1953-55, 1956-61 og 1969-71 samt i UK 1954-62. Har virket som træner og instruktør på klub- og forbundsplan samt været landstræner for damelandsholdet 1956-60. Blev DBBF-dommer 1952 og FIBA-dommer i 29 år fra 1953-1982.

FIBA-kommisær fra 1982. Sluttede som dommer i 1996.

Har især arbejdet med dommeruddannelse, som oversætter af de internationale love og med udarbejdelse af DBBFs dommerhåndbog, kursusplanlægning samt med regelfortolkning, først som formand for DBBFs dommerudvalg og senere for DBBFs regeludvalg. kommissær fra 1982. Har skrevet 1. nordiske instruktionsbog "Basketball" 1955, medforfatter til "Spil og sport på børneidrætspladser" 1965 og en række artikler navnlig om regelspørgsmål, især i DBBFs forbundsblade. Medlem af DIFs børneidrætspladsudvalg 1956-75, heraf formand 1972-75, derefter kommitteret ved DIFs anlægsudvalg.

Tildelt DBBFs lederpokal 1969, DIFs ærestegn 1972, FIBAs sølvfløjte 1982, KBBFs guldnål, DBBFs ærestegn 1987 og æresmedlem af Dansk BasketballForbund 1987.


Erik Melbye

afgået ved døden 2018

Jurist og forretningsmand, startede  sin lange idrætskarriere som håndboldspiller, hvor han for USG kom på landsholdet i den 20. februar 1952 og nåede 8 håndboldlandskampe. Han begyndte straks i 1946 da USG indførte basketball herhjemme, også at spille basketball i USG. I årene 1947 og fremefter spillede han en række danske og internationale basketkampe, således på studenterlandsholdet i Paris 1947, hvor han også deltog i håndbold. Debuterede på det "rigtige" basketballlandshold den 5 .maj 1951 i Paris ved EM, hvor Danmark vandt 3 landskampe. Det blev til ialt 8 basketlandskampe.

Ved forhandlingerne om DBBFs optagelse i DIF 1950, hvor DBBFs amatør- og ordensudvalg oprettedes, blev han som jurist og advokat medlem heraf, og han sad i DBBFs amatør- og ordensudvalg i 24 år frem til ansættelsen som DBBFs første generalforsekretær i 1974. DBBFs generalsekretær 1974-1987, hvor hans idrætslige, juridiske og administrative erfaring var til stor nytte for et forbund i stærk vækst, også i international sammenhæng i kraft af hans store kendskab til fire hovedsprog, bl.a. efter bosættelse i Spanien.

Erik Melbye har tillige været medlem af Dansk Idræts-Forbunds TV-udvalg i årene 1979-86. DBBFs ærestegn 1987. Æresmedlem af Danmarks Basketball Forbund 1987.


Axel Poulsen

afgået ved døden 2003

Ansat til 1983 på Telefonfabrikken "Automatic". Var i 1951 med til at stifte Idrætsforeningen Automatic, hvor han blev næstformand og fra 1962 formand indtil 1983. "Automatic" blev i 1951 optaget i DBBF, Dansk Bueskytte-Forbund og Firmaklubbernes Boldspil-Union. Blev basketballdommer ved den første dommereksamen i DBBF i 1952 og virkede som dommer i basket i 30 ar. - Blev kasserer i 1952 i DBBFs bestyrelse (indtil 1957) og blev 1953 dels repræsentant i Københavns Idræts-Park (indtil 1993), dels repræsentant i DIFs amtskredse for Frederiksborg og Københavns amter.

Blev formand for DBBFs københavnsudvalg 1954 og første formand for Københavns Basketball-Forbund fra stiftelsen 1957-1990. Formand for KBBFs turneringsudvalg og medlem af DBBFs dommerudvalg en meget lang årrække.

Modtaget det tyske basketball-forbunds sølvnål (1966). Har som den eneste modtaget Danmarks Basketball Forbunds lederpokal to gange (1967 og 1990). Tildelt Dansk Idræts-Forbunds ærestegn (1972) og Oberst H. Sanders Mindepokal (1974). 1976 Firmaklubbernes Boldspil-Unions guldnål og 1982 æresmedlem, ldrætsforeningen Automatic. Modtaget Leo Frederiksens pokal i 1992 for sin indsats i DIFs amtskredse. Æresmedlem af Dansk Basketball-Forbund 1987.


Birgitte Melbye

Danmarks Basketball Forbunds generalsekretær i 35 år indtil pensionering i 2008. Eneste danske medlem nogensinde af FIBAs verdensbestyrelse. FIBA Central Board, 1998-2002. FIBA Europe Central Board 2006-2010.
 

Jesper Brixen

Jesper Brixen blev udnævnt til æresmedlem af DBBF på baggrund af 50 års uafbrudt arbejde for DBBF, som dommer og i samme udvalg. Som æresmedlem modtager man en DBBF-nål, og den anden nål i historien blev givet til Erik Melbye, medstifter af forbundet, samt tidligere formand og generalsekretær. Eriks enke, tidligere generalsekretær Birgitte Melbye, fandt det i en smuk gestus passende, at Erik Melbyes nål blev givet videre til Jesper Brixen.

Medlem af FIBAs Tekniske Kommite 2018
 

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Thomas Johansen
Konstitueret Direktør/ Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420