Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Udvalg » Eliteudvalg

eliteudvalg

Udvalgets medlemmer:


Formand: Henning Seehausen - Tiltrådt som formand efter Rigsdagen aug 2020. Har en basket baggrund som forælder, holdleder og senest bestyrelsesmedlem i Virum Basketball Klub. Henning har igennem størsteparten af sin erhvervskarriere arbejdet med ledelse, HR, talent- og organisationsudvikling. Han har siden 2009 været selvstændig med Sandwalk.dk og fokus indenfor program- og projektledelse samt organisationsudvikling. Henning har i sit hidtidige virke i eliteudvalget fokuseret på tiltag ift. kommercielle indsatser og den fremtidige sportslige strategi, herunder talentudviklings initiativer.
Telefon: 5239 0400
Email: henning@seehausen.nu

Ole John Nielsen

Jacob Hjorth Jørgensen -
Tidligere herreligatræner og professionel træner i Asker og Tromsø (Norge). Aktiv landstræner i DBBF-regi. Arbejder civilt som skolelærer og læser ved siden af en kandidat i basketball ved LSU i Kaunas.

Jesper Winther Sørensen - Forhenværende A-landsholdsspiller og professionel i udlandet. Senere træner i Basketligaen og assisterende herrelandstræner. Uddannet cand. scient i matematik og idræt. Til daglig leder for basketballafdelingen på AJAX København Sportsgymnasium og basketballunderviser på Københavns Universitet.
Ansvarsområder: ungdomslandshold

Som hovedregel kontaktes disse via forbundets sekretariat, men kan i særlige tilfælde kontaktes direkte gennem formanden. Skriv direkte ved at klikke på formandens navn.

Udvalgets arbejdsopgaver er:


Klub: Sparre med klubber, ift. udvikling af talent- og elitespillere herunder sammenhængende talent- og eliteudviklingsmiljøer samt landsholdsarbejdet

DBBF: Drive landshold

Internt samarbejde: Turneringsudvalget om organiseringen af de bedst rækker, trænerudvalget om tiltrækning, udvikling og fastholdelse af talent- og elitetrænere. Klubudviklingsudvalget om sparring til klubber ift. udvikling af talent- og eliteudviklingsmiljøer.

Definere politiske retningslinjer, målsætninger og hovedstrategier for det samlede talent- og elitearebejde under DBBF.

Initiere, udvikle og følge op på forbundsplaner og indsatser relateret til talent-, elite- og landsholdsarbejde på alle niveauer.

Udarbejde og indstiller i samarbejde med administrationen budget, samt DIF program til bestyrelsen indenfor udvalgets arbejdsområde.

Foretage økonomisk og strategisk opfølgning på definerede mål, strategier, planer og budget.

Udarbejder i samarbejde med administrationen indstillinger til bestyrelsen og andre DBBF repræsentanter i eksterne fora i sager relateret til talent- og eliteområdet.

Indgår i aktivt samarbejde med andre udvalg omkring talent- og eliterelatererede temaer.

Repræsenterer politisk DBBF´s talent- og elitepolitik ift. in- og eksterne samarbejdspartnere.
Mødereferater findes her

DBBF kontakter

Generel kontakt


Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

DBBFs telefontider er følgende:
Mandag: 8.30-11.30
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 8.30-11.30
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 24 25 00 27
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Landsholds- og GP-koordinator

Planlægning og administration af Grand Prix turneringen. Koordinering af aktiviteter på landsholdsområdet (ungdom og senior). 

Tlf. +45 43 26 25 21
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jakob Dehn
Eliteansvarlig

Ansvarlig for eliteområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere. Koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. +45 31 60 00 06
E-mail: jad@basket.dk
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Kommunikationsansvarlig

Ansvarlig for ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf. 
E-mail: Cat@basket.dk 

Baris Yilmaz & Brian Brink
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 (Baris) 
Tlf. +45 62 65 61 41 (Brian)

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Intern konsulent. Udarbejder sekretariatsopgaver.  It-ansvarlig. Koordinator på registrering af forbundets arbejdsområder og medarbejdernes opgaver. Koordinator på Plandisc og Microsoft Planner.  Ad hoc opgaver. Forbundets praktiske altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420