Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Forening » Nyheder » Er din klub klar til at få del i 45 millioner?

Nyheder

Er din klub klar til at få del i 45 millioner kroner?

Hvis en forening vil have del i midlerne fra DIF og DGI’s foreningspulje, så skal den have et CVR-nummer og en NemKonto.

DIF og DGI’s foreningspulje åbner snart for ansøgninger. 45 millioner kroner årligt venter på at blive uddelt til foreningerne under DIF og DGI, men der er nogle formelle krav, som skal være til stede for at kunne få del i midlerne.

Det er således en forudsætning for at få udbetalt midler, at foreningen har et CVR-nummer og en NemKonto. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, så kan foreningen benytte ventetiden til at få dette på plads med det samme.

Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Her er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere her.

I øjeblikket bliver de sidste detaljer rettet til, og den tekniske løsning bliver testet. Foreninger får direkte besked, når puljen åbner for ansøgninger. Ansøgningsproceduren kommer til at foregå via Centralt ForeningsRegister (www.medlemstal.dk), hvor foreningerne også indberetter medlemstal.

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Puljen afløser en tidligere ordning om udlodning af spillehalsmidler, og det er et vilkår, at midlerne fra puljen skal ud at virke i mange foreninger i hele landet.

Udviklingskonsulent i DBBF Mads Bojsen har følgende kommentarer til at søge puljen:
  • Der kan søges til aktivitet, administration, redskaber, drift og udvikling. NB! Specielt de 4 første ting er generelt rigtigt svært at få støtte til fra andre sider, men det som mange klubber efterspørger, så det er positivt
  • Man bestræber sig på fra DIF´s og DGI´s side at have hurtige svarprocedurer (3-4 uger)
  • Formodentlig vil der blive tre beløbskategorier. Der er blevet nævnt 0-20.000 kr., 20-100.000 kr. og over 100.000 kr.
  • Der vil også blive lagt væk på at det støtter visionen (Flere aktive danskere, flere foreningsmedlemmer), så lidt firkantet sagt er det ikke er en pulje, der ”kan søges støtte til at vores elitehold vinder Scania cup” men snarere ”vi vil gerne starte et motionshold for voksne (eller piger)”.
 

Landsholdskontakter

Jakob Dehn
Eliteansvarlig

Tlf. +45 31 60 00 06
E-mail: jad@basket.dk
Steen Guido
Talentansvarlig

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Sona Camara
Landsholdskoordinator

Tlf. +45 43 26 25 21
E-mail: soc@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420