Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » FAQ omhandlende klub- og medlemskontingent

Om DBBF

FAQ omhandlende klub- og medlemskontingent

I forlængelse af informationsmødet fremgår nedenfor svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål omkring forslaget vedrørende ændret klubkontingent.
Q&A som fil (3.9 Mb)
Hvad har klubkontingentet været hidtil?
Klubkontingentet har de seneste mange år været uforandret 1.000 kr. pr. forening, som er medlem af DBBF.
Hvad foreslår bestyrelsen, at klubkontingent ændres med?
Bestyrelsen foreslår, at klubkontingentet øges med 30 kr. pr. medlem i en afgrænset periode på 3 år.
Det nye klubkontingent vil således potentielt blive 1000kr. pr. forening + 30 kr. pr. medlem foreningen har.
Hvor meget vil det ændrede klubkontingent give DBBF årligt?
Baseret på de nuværende medlemstal, så vil ændringen ca. bidrage med 510.000 kr. årligt (17.000 medl. x 30 kr)
Hvornår bliver klubkontingentet opkrævet?
De 1000 kr. pr. klub vil blive opkrævet i efteråret (som normalt), mens de 30 kr. pr. medlem opkræves 1. april af hensyn til klubbernes mulighed for at tilpasse deres eget medlemskontingent, da mange klubber har generalforsamlinger i februar og marts. Derudover vil det muliggøre, at de klubber, hvor regnskabsåret følger kalenderåret, kan nå at inkludere dette i det kommende års budget. Beløbet vil således eventuelt blive opkrævet første gang 1. april 2022.
Hvorfor har DBBF behov for at øge kontingentindtægterne?
Vi har gennemført en detaljeret gennemgang af økonomien og kritisk gennemgået de enkelte aktiviteter og budgetposter. Efter at have skåret det, der er ”nice-to-have” væk, så står valget nu mellem enten at fjerne aktiviteter, som vi opfatter som grundlæggende medlemstilbud eller øge indtægterne for at fastholde indsatsen omkring medlemsvækst samt organisatorisk at kunne håndtere/imødekommende denne.
Hvad skal den øgede indtægt fra klubkontingentet bruges til?
Beløbet skal først og fremmest sikre, at vi kan være et forbund med et mangfoldigt aktivitetstilbud til alle forbundets klubber og deres spillere. Dette vil mere konkret sige et forbund, der foruden turneringstilbud også
 • Understøtter og stimulerer medlemsvæksten og foreningsudviklingen via vores udviklingskonsulenter, økonomisk støtte til Børnebasket Fondens indsats og et formaliseret samarbejde med DGI Basketball.
 • Understøtter og stimulerer udviklingen af trænere, dommere etc. gennem uddannelsestilbud mv.
 • Understøtter talent- og eliteudviklingen for begge køn blandt andet gennem landsholdsprogrammet.
Beløbet skal således ikke bruges til et konkret landshold eller en bestemt aktivitet.
I forlængelse deraf ønsker bestyrelsen at opprioritere følgende indsatser fremadrettet, hvorfor en del af beløbet også skal målrettes, at vi i løbet af de kommende år kan
 • Udvikle 3x3 området – både i fht. at etablere mere kontinuerlige turneringstilbud samt stimulere indsatsen omkring rekruttering, fastholdelse og klubudvikling.
 • Øge indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse – specielt på pige-/kvindesiden.
 • Øge forbundets kommercielle indsats. Medlemsantallet er vokset betydeligt uden administrationens størrelse er vokset proportionalt, hvorfor administrationens tid primært er allokeret til drift. Det er derfor centralt at kunne allokere flere medarbejdertimer til ”salgsarbejde” for at forløse potentialet.
 • Optimere indsatsen på talent-/elitesiden, hvor indsatsen primært har været centreret omkring landsholdsprogrammet. Det er ambitionen, at forbundet i højere grad også skal bidrage til sparring/vidensdeling på tværs af de bedste talent-/elitemiljøer.
 • Optimere indsatsen omkring rekruttering, uddannelse og fastholdelse af dommere, trænere, ledere mv., da medlemsvæksten og Coronaperioden har øget behovet for dette.
Skal kontingentændringen være permanent?
Nej. Klubkontingentet fastlægges hvert år på rigsdagen, så beslutningen vil i første omgang være gældende frem til næste rigsdag, hvor den potentielt kan ændres igen, såfremt der er flertal for dette.
Det er bestyrelsens forslag, at kontingentændringen på 1000kr + 30 kr. pr. medlem skal fastholdes i en 3årig periode (2021-22, 2022-23 og 2023-24), da det strukturelle behov vil være mindre i sæsonen 2024-25 samtidig med at vi har en ambition om, at de kommercielle indtægter skal kunne ”overtage” den indtægtsforøgelse, det ændrede klubkontingent medfører på kort sigt. I forlængelse deraf vil det således også være en rigsdagsbeslutning, såfremt perioden på de tre år skal ændres til at blive enten kortere eller længere.
Kan man indfri behovet for øgede indtægter ved at ændre turneringsgebyrer, dommerbetaling mv?
Ja, det er en reel mulighed. Bestyrelsen har dog valgt i stedet at italesætte forbundets strukturelle økonomiske udfordringer og inkludere klubberne i løsningsprocessen, da man vurderer, at det ændrede klubkontingent med en variabel merbetaling på 30kr. pr. medlem medfører en mere fair og transparant fordeling.
Kan man indfri behovet gennem øgede kommercielle indtægter?
Det håber vi på sigt. Øgede kommercielle indtægter er definitivt et strategisk indsatsfokus i den kommende årrække, men bestyrelsen ønsker ikke at budgettere med usikre kommercielle indtægter, da en egenkapital på under 100.000 kr. gør os ekstremt sårbare såfremt indtægterne ikke realiseres.
Kan man trække seniorlandsholdene?
Det koster en bøde på 30.000€ pr. seniorlandshold, som man trækker fra en FIBA-turnering, og vi mister muligheden for kommercielle indtægter fra det/de pågældende landshold. FIBA kan desuden vedtage yderligere sanktioner, hvorfor der kan være en risiko for, at muligheden for at opnå andre puljemidler fra FIBA reduceres.
Kan man fjerne ungdomslandsholdene?
NM og EM er den største udgift ved ungdomslandsholdene (netto ca. 50.000 kr. pr landshold pr. turnering). I indeværende budgetår 2021-22 er holdene kun tilmeldt NM (allerede afviklet), så den reelle besparelse ved nedlæggelsen af ungdomslandsholdets programmet nærmer sig 0kr i indeværende budgetår grundet spillernes egenfinansiering.
Kan man ikke bare reducere DBBF’s administration?
DBBF’s administration består pt. samlet set af ca. 9 årsværk, så på kort sigt er det er en mulighed ud fra en ren økonomisk betragtning. Medlemsvæksten har imidlertid medført øgede klub-/medlemsønsker og behov, så sammenholdt med den øgede opgaveporteføljen er det vores vurdering, at dette vil være ”som at tisse i bukserne”, da vi blot vil gøre det organisatoriske og strukturelle efterslæb endnu større.
Hvad er klubkontingentet i sammenlignelige forbund?
Nedenfor fremgår klubkontingentet hos de to forbund, som er lige over og under os målt på antal medlemmer baseret på DIF’s medlemsoversigt (Høj-/efterskoler er udeladt grundet begrænset sammenlignelighed):

Dansk Kano og Kajak Forbund (23.764 medlemmer i 2020)
Kontingentet er sammensat af to dele (Se nærmere HER).
 1. Et basiskontingent kaldet ’klubkontingent’, som i indeværende periode maksimalt kan være 1000 kr. Mindre klubber betaler en procentdel af dette. Se pristrappe samt eksempler via linket ovenfor.
 2. Et medlemskontingent, som i indeværende periode (2021) er 112 kr. pr. klubmedlem, som reguleres procentvis efter klubbens medlemsantal. Se pristrappe samt eksempler via linket ovenfor.
(Nye klubber betaler ikke kontingent i indmeldelsesåret samt det følgende år)
 
Volleyball Danmark (16.007 medlemmer i 2020)
Kontingentet varierer afhængigt af klubbens medlemstal (Se nærmere HER):
 
  Indslusning 1-14 medlemmer 15-29 medlemmer 30-49 medlemmer 50-74 medlemmer 79-99 medlemmer 100-149 medlemmer 150-199 medlemmer +200 medlemmer
2021 2022 600 kr. 1.500 kr. 1.500 kr. 1.500 kr. 3.600 kr. 3.600 kr. 5.200 kr. 5.200 kr. 7.000 kr.
2022 2023 600 kr. 600 kr. 1.200 kr. 2.000 kr. 3.000 kr. 4.000 kr. 6.000 kr. 8.000 kr. 10.000 kr.
 
Eksempel på beregning af klubkontingent:
DBBF havde i 2020 samlet set 17.009 medlemmer fordelt på 125 foreninger. I gennemsnit er det ca. 136 medlemmer pr. forening. Nedenfor fremgår oversigten over klubkontingentet, den pågældende klub med 136 medlemmer skulle betale, såfremt det var en
 • Kano og kajak forening = 1.000 kr. + medl. betaling på 112 kr. * 136 medl. = 16.232 kr.
 • Volleyballforening = 5.200 kr. i 2021-22 og 6.000 kr. i 2022-23.
 • Basketballforening (hvis forslaget vedtages) = 1000 kr. + medl. betaling på 30 kr. * 136 medl. = 5.080 kr.
 

DBBF kontakter

Generel kontakt


Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

DBBFs telefontider er følgende:
Mandag: 8.30-11.30
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 8.30-11.30
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 24 25 00 27
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Landsholds- og GP-koordinator

Planlægning og administration af Grand Prix turneringen. Koordinering af aktiviteter på landsholdsområdet (ungdom og senior). 

Tlf. +45 43 26 25 21
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jakob Dehn
Eliteansvarlig

Ansvarlig for eliteområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere. Koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. +45 31 60 00 06
E-mail: jad@basket.dk
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Kommunikationsansvarlig

Ansvarlig for ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf. 
E-mail: Cat@basket.dk 

Baris Yilmaz & Brian Brink
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 (Baris) 
Tlf. +45 62 65 61 41 (Brian)

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Intern konsulent. Udarbejder sekretariatsopgaver.  It-ansvarlig. Koordinator på registrering af forbundets arbejdsområder og medarbejdernes opgaver. Koordinator på Plandisc og Microsoft Planner.  Ad hoc opgaver. Forbundets praktiske altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420