Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Uddannelse » Nyheder » FIBA Mini-kongres

Nyheder

Indtryk fra FIBA Mini-kongres 2018

DBBF har været repræsenteret ved dette års udgave af FIBAs MINIbasketball convention. 2018 udgaven foregik i Porto, Portugal og forbundet var repræsenteret ved U6-træner Katrine Storm Piper fra Værløse og Jesper Nielsen fra Børn- og Ungeudvalget.
 
Konferencens overordnede tema var arbejdet med Minibasketball - både i form af konkrete oplæg i hallen med øvelser, kombineret med mere traditionelle oplæg og diverse officielle taler. Herudover var konferencen en god mulighed for at skabe nye kontakter og gense andre – bla. havde vi fornøjelsen af nogle gode snakke med svenske, tyske og ikke mindst italienske kolleger.
Praktiske øvelser i fokus på førstedagen
 
Lørdagen var helliget praktiske øvelser med U10 og U12 spillere. Der var tre forskellige oplæg på programmet.
 
Det første var portugisisk og handlede primært om, hvordan man ved hjælp af et progressivt set-up, kunne indlære basketball i et kontinuerligt spil fra 2-2 til 4-4. Som sådan var der for os danskere ikke noget nyt at hente – det var mest en slags opbygning af en form for 11-mands fastbreak i en reduceret form med fokus på højt tempo og overgangsspil.
 
Lørdagens to andre seancer var derimod mere interessante. Det ene var portugisisk og fokuserede på, at det skulle være sjovt og med en legende tilgang at udvikle spillerne. Blandt andet indgik der sjippetove i indøvningen af hesitation-driblinger, men hovedsageligt var tilgangen til øvelserne, at spillernes forståelse for hvad og hvordan de skulle agere, bliver bygget på at spillerne selv skal opdage og tage stilling til, hvad der virker bedst i en given situation. Alle øvelserne havde både et defensivt og et offensivt aspekt og jo bedre spillerne var til at samarbejde om løsningerne, jo bedre lykkedes de med opgaven.
 
Lørdagens sidste indslag var ligeledes interessant. Instruktøren, Sergio Lara-Bercini, som bor og arbejder i England, men er fra Spanien, arbejdede med, at vi som trænere skulle lade være med at lade GPS’en bestemme hvor vi, eller snarere spillerne, skulle hen. Alle aktiviteter lagde op til, at det er spillerne selv, der skal finde løsningerne. Udgangspunktet er, at øvelser og rammer gerne må være præget af lidt kaos og ikke behøver at være organiseret i rækker og bestemte bevægelsesmønstre – lidt som vi kender det fra Italiens tilgang til træning af minispillere. Samme oplægsholder havde et for os meget relevant indlæg om søndagen – mere om det senere.
Videndeling, netværksdannelse og udvidelse af egne og andres horisonter
 
En af de vigtigste ting ved en konference af denne type, er de samtaler man får med hinanden og ikke mindst med kollegerne fra de andre lande. De oplysninger man får om hvad de arbejder med, hvor mange spillere de har i de pågældende lande, strukturer på træneruddannelse, regler og turneringer for børn og unge er gode til at sætte ens eget arbejde i perspektiv. Fx sad vi til bords med en herre fra Georgien der mente, at forbud mod screeninger i U10/12 var noget pjat – det var der nu ikke så mange andre om bordet der var enige med ham i.
 
Efter en noget kold lørdag aften med udendørs reception (hvor vi pænt måtte vente på de fine herrer fra FIBA og fryse med anstand), middag med hvide servietter og rigtige glas, var det tilbage til en lille nats søvn på hotellet.
Dag 2
 
Søndagen bestod udelukkende af forskellige fremvisninger af powerpoints – disse kræver ofte lidt tålmodighed og man skal ikke være typen der bliver irriteret af mange takkeord og tilstedeværelse af diverse meget vigtige personer – der er mange præsidenter i international basketball.
 
Der var en indledning fra og om IBF, International Basketball Foundation. En FIBA styret organisation, der har midler og resurser til at arbejde globalt med FN’s  ”Sustainable Goals” med basketball som omdrejningspunkt. Selvom IBF blev stiftet i 2008, er de først i de senere år begyndt reelt at lave aktiviteter. Anledningen til at denne konference var placeret i Porto var netop, at der med hjælp og støtte fra IBF var arrangeret et stort U10/12 stævne med mere end 1200 deltagende minibasket-spillere. Læs evt. mere på IBF´s website: www.ibf.fiba.com.
Herefter gik det slag i slag med indlæg fra arbejdet med minibasketball i Sri Lanka, Australien, Mexico og værtslandet Portugal. Erfaringen fra disse lande viser, at hvis man arbejder målrettet med minibasketball og inddragelse af forældre og trænere og med uddannelse og turnering tilpasset til børnene, så øger man såvel kvalitet i arbejdet og antallet af spillere under 12 år.
 
En god ven af dansk basketball, Maurizio Cremonini, havde konferencens næstsidste indlæg hvor han kort fortalte om det arbejde man netop har påbegyndt med at skabe tættere kontakt mellem minibasketklubberne og det italienske forbund.
 
Det foreløbigt et-årige projekt, som har et budget i omegnen af 4-500.000 kr. går ud på, at forbundet sender to instruktører ud og lave træninger, møder, undervisning og samtaler i de enkelte klubber (minimum en i hver region), hvor de især fokuserer på forældrenes rolle og samarbejdet mellem klub, trænere og forældre. De laver et tre timers kursus/clinic i tre dele: 1) træning af U11 spillere, 2) fysisk træning og 3) basketballforståelse.
 
Projektet hænger sammen med et ønske om, at få en bedre overgang fra minibasketball til ”rigtig” basketball og arbejdet med at lave en mere integreret model af hvad basketball-læring er. Erfaringerne er allerede gode og klubberne føler, at de får en tættere kontakt til forbundet. De kalder projektet ”Walking together” og den del af projektet er styret ene og alene af det italienske forbunds minibasket-afdeling.
 
Den anden del af projektet er et fælles projekt mellem minibasketafdeligen og landsholdsprogrammet. Dette involverer ud over kurserne et website og særlige clinis i hver af de 20 regioner. Indtil nu er der omkring 200 klubber der deltager i projektet.
Søndagens og konferencens sidste indlæg var et gensyn med Sergio, som havde lørdagens sidste praktiske seance. Han arbejder med et EU-støttet projekt der hedder ”iCoachKids”. Projektet arbejder med at samle og dele den forskning der er på området omkring træning af børn. Projektet består hovedsagligt af et web-site og en gratis online-kursusdel, der indtil videre har den første af tre dele klar. Det består af en film der hedder ”10 Golden Rules for Coaching Children”. Filmen kan findes på www.icoachkids.eu. Kort fortalt er de 10 regler følgende:
  1. Vær børnecentreret i din træning
  2. Tænk i helheder
  3. Vær inkluderende
  4. Gør det sjovt og trygt
  5. Prioriter det at holde af sporten fremfor det at lære sporten
  6. Fokuser på grundlæggende, generelle færdigheder
  7. Engager forældre tidligt og konstant
  8. Tænk og planlæg langsigtet og progressivt
  9. Brug mange forskellige indlæringsmetoder
  10. Brug konkurrencen som et udviklingsværktøj – turneringsformater og -atmosfæren skal passe til børnenes udvikling
Hans budskab er grundlæggende, at spillet skal passe til børnene og ikke, at børnene skal passe til spillet. En tankegang vi er godt inde i her i Danmark. Han understregede også, at børn er ikke små voksne og vi som trænere, er en form for arkitekter der skaber de omgivelser og det miljø som børnene færdes i og ikke mindst, at vi som børnetrænere har brug for at have rigtig mange forskellige værktøjer i vores arbejde.

Under den afsluttende debat kom vi ind på forskellige områder som forsamlingen fandt vigtige –blandt andet, at der er behov for at have kodekser for trænere, forældre og spillere for at undgå uheldige episoder og sikre, at der arbejdes ordentligt såvel praktisk som etisk med børnene i vores idræt.
Hvad fik vi så ud af de to dage?
 
Katrine: ”Det har været spændene og lærerigt at være med, At få indsigt i, hvordan man i Europa træner minibasketball, har været interessant. Vi er langt i Danmark, selvom vi har plads til at blive endnu bedre. Især er det vigtigt at forstå, at der er stor forskel på at træne børn og voksne. Det at træne børn er meget, meget vigtigt. Der skal en særlig viden og særlige kompetencer til og det er ikke enhver, der bare kan træne børn. Vi træner dem jo ikke kun i at blive basketballspillere, men måske endnu mere i, at blive mennesker, at dannes og blive hele personer. Vi træner og udvikler ikke en spiller – vi træner og udvikler et menneske, dets personlighed. Det ansvar vi har som børnetrænere er stort. Det giver også meget at mødes med andre og helt praktisk, at se øvelser som andre har lavet og tænkt over. Det først at finde ud af hvorfor vi træner og hvad det er vi vil, er vigtigere end at finde ud af hvordan vi gør det”
 
Jesper: ”Det er dejligt at se, at vi gør mange ting på samme måde som i andre lande og at vi på nogle områder er langt fremme mht. træning af børn: Når det gælder vores børneregler og turneringsformer, er vi helt fremme i forhold til at være progressive og tænke i, hvad der er bedst for børnene. Det var tydeligt, at der bliver arbejdet hårdt for at opprioritere minibasketball i hele verden og at MINIbasketball har FIBA’s bevågenhed langt mere nu end for bare 3-4 år siden. Mange af de tilstedeværende nationer ser gerne, at FIBA går endnu mere ind i arbejdet og at FIBA, fremfor at lave fine bannere og flotte præsentationer, går kraftigere ind i at få lavet nogle bedre materialer – fx er der et stort ønske fra os og tyskere om, at få oversat den italienske minibog til engelsk. Vi oplever, at bestyrelses og udvalgsmedlemmer fra FIBA taler meget, langt og længe om hvor vigtigt arbejdet med minibasketball er, men vi ønsker mere konkret handling fremfor slideshows, fine taler og blå skjorter i jakkesæt. ”
 
Turen endte med, at vores fly var så forsinket, at vi måtte spurte for at nå vores forbindelse til København, bare for at opleve gaten blive smækket i for næsen af os. Det resulterede så i yderlige ventetid, en ufrivillig overnatning i Lissabon og afgang kl. fem næste morgen. Men det gør vi jo gerne for dansk basketball.

Uddannelseskontakter

William Bond
Udviklingskonsulent

Tlf. +45 2084 5615
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420