Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Forening » Nyheder » Foreningspuljen 2019
Støt vores sponsorer:

Nyheder

Stor udviklingspulje åbnet

Herunder kan du læse om DIF og DGI’s nye foreningspulje.

Vi har ventet i spænding på den, for den vil give klubberne mulighed for at fokusere på initiativer, som kan give  et løft.

I nedenstående kan man læse hvor meget man kan søge om, og hvad man kan søge til. Selve ansøgningsprocessen finder sted i Centralt ForeningsRegister (CFR) på adressen www.medlemstal.dkhvor I i forvejen registrerer medlemstal. Klik på menupunktet ’DIF og DGI’s foreningspulje’ i venstre side, når I har benyttet foreningens loginoplysninger.

Læs det grundigt for at sikre at jeres ansøgning kommer i betragtning. Her hos Danmarks Basketball forbund og i DGI Basketball, sidder vi klar til at hjælpe jer. Vi har eksempler på ansøgninger som i kan modtage som inspiration til jeres egen ansøgning.

Ligeledes vil vi meget gerne rådgive jer, hvis i skulle have spørgsmål. For at komme trygt i gang med en ansøgning, kan i kontakte:

Øst Danmark: Mads Bojsen mads.bojsen@dgi.dk  tlf. 51 41 61 50
Vest Danmark: Thomas Johansen tjs@basket.dk tlf. 31 18 67 93
 
Hvis i tænker på at lave en ansøgning som er målrettet et samarbejde med BørneBasketFonden, kan i kontakte dem direkte, for at få hjælp til en ansøgning.

BørneBasketFonden: Cathrine Keinicke cathrine@bornebasketfonden.dk tlf. 26 84 06 00
         
På vegne af Danmarks Basketball Forbund og DGI Basketball
Venlig Hilsen Thomas Johansen.
 
DIF og DGI’s foreningspulje kan søges af alle foreninger organiseret i de to idrætsorganisationer. Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne.
 
Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet (www.bevaegdigforlivet.dk), der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

Der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening (det vil sige hvert CFR-nummer) kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 500.000 kroner.
 
Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber flere kalenderår frem. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.
 
Ved behandlingen af ansøgningen vil der blevet taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

For at få udbetalt penge skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto.
Læs her, hvordan en forening får et CVR-nummer og en NemKonto, hvis den ikke allerede har det https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2018/april/20180410_foreningspulje_cvr
 
 
Ansøgninger under 25.000 kroner
 
I puljen for ansøgninger under 25.000 kroner støttes aktiviteter/initiativer, der vedrører udvikling af foreningernes grundlæggende virke.
 
Det kan både være aktiviteter/initiativer, der vedrører ledelsen af foreningen og af afviklingen af idrætsaktiviteter.
 
Eksempler på, hvad der blandt andet kan søges til, er:
 • Udarbejdelse og trykning af informationsmateriale og lignende
 • Digitalisering af foreningsadministrationen
 • Digitalisering af dialogen med medlemmerne
 • Kommunikation med medlemmer og med nye målgrupper
 • Forankring af gadeidrætsaktiviteter i idrætsforeningen
 • Indsatser i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer
 • Støtte til nystartede idrætsforeninger
 • Indkøb af idrætsmateriel
 • Opstart af nye tværidrætslige tilbud
 • Udvikling og opstart af nye aktiviteter generelt i idrætsforeningen
 • Kompetenceløft af idrætsforeningens trænere og ledere
 • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen
 • Udvikling og afvikling af events og konkurrencer i idrætsforeningen
Ovenstående liste er kun eksempler, og er således ikke udtømmende for, hvad der kan søges til under puljen. Der kan også søges om støtte til andre typer initiativer og aktiviteter under hensyntagen til DIF og DGI’s foreningspuljes overordnede formål.
 
Puljen til ansøgninger op til 25.000 kroner kan ansøges løbende hele året, og svar på ansøgning kan forventes inden for 4 uger efter, at ansøgningen er sendt.
 
Beslutning om støtte til ansøgninger op til 25.000 kroner foretages løbende af DIF/DGI’s administration.
 
Der vil ikke efterfølgende skulle indsendes regnskab. Dog vil foreningen kunne blive udtaget i en stikprøve, og skal i dette tilfælde indsende regnskab, der dokumenterer, hvad midlerne er blevet anvendt til. I tilfælde af misbrug af midler, kan midlerne kræves tilbagebetalt, og foreningen kan miste retten til at søge puljen fremover.
 
Ansøgninger mellem 25.000-100.000 kroner
 
I puljen for ansøgninger mellem 25.000-100.000 kroner kan der støttes aktiviteter/initiativer, der både vedrører udviklingen af foreningernes grundlæggende drift, men også større udviklingsinitiativer, der udvider idrætsforeningens virke.
 
Der lægges særligt vægt på ansøgninger om støtte til initiativer, der har fokus på at rekruttere flere medlemmer til idrætsforeningerne. Det kan være ved at skabe nye idrætstilbud, men også ved at styrke den administrative ledelse og drift af foreningen, så der skabes overskud til udvikling af foreningens idrætslige virke.
 
Som i puljen for ansøgninger til beløb under 25.000 kroner kan der således også både være tale om aktiviteter/initiativer, der vedrører ledelsen af foreningen og om afviklingen af idrætsaktiviteter. Eksempler på, hvad der blandt andet kan søges til, er:
 • Støtte til nystartede idrætsforeninger
 • Indkøb af idrætsmateriel
 • Opstart af nye tværidrætslige tilbud
 • Udvikling og opstart af nye aktiviteter generelt i idrætsforeningen
 • Kompetenceløft af idrætsforeningens trænere og ledere
 • Udvikling af organisationen i idrætsforeningen
 • Udvikling og afvikling af events og konkurrencer i idrætsforeningen
 • Administrative fællesskaber mellem idrætsforeninger
 • Nye typer af frivillighed og fællesskabsformer i idrætsforeningen
 • Nye aktiviteter målrettet udvalgte aldersgrupper, herunder nye motionstilbud til voksenmotionister, seniorer, familieidræt og lignende
 • Nye partnerskaber med andre dele af foreningslivet, kommuner, virksomheder mv.
 • Indsatser for at få nytilkomne flygtninge med i idrætsforeningen
 • Indsatser for at få flere beboere i udsatte boligområder med i idrætsforeningen
 • Indsatser for at få flere ledige med i foreningslivet, og herunder indsatser for at hjælpe dem på vej mod beskæftigelse igen
 • Indsatser for at få danskere i genoptrænings- og behandlingsforløb på sundhedsområdet med i idrætsforeningen
 • Indsatser for at inkludere fysisk og psykisk handicappede i idrætsforeningen
 • Indsatser for at få psykisk sårbare/sindslidende med i idrætsforeningen
 
Under puljen støttes således også initiativer/aktiviteter, der sigter på at få særlige målgrupper og flere danskere med særlige behov med i foreningsfællesskabet.
 
Disse målgrupper kan blandt andet omfatte:
 • Nytilkomne flygtninge
 • Beboere i udsatte boligområder
 • Arbejdsledige
 • Danskere i genoptrænings- eller behandlingsforløb
 • Fysisk og psykisk handicappede
 • Psykisk sårbare/sindslidende
Ovenstående lister er kun eksempler, og er således ikke udtømmende for, hvad der kan søges til under puljen. Der kan også søges om støtte til andre typer initiativer og aktiviteter under hensyntagen til DIF og DGI’s foreningspuljes overordnede formål.
 
Puljen til ansøgninger mellem 25.000 og 100.000 kroner kan søges løbende hele året, og svar på ansøgning kan forventes inden for 8 uger efter ansøgning.
 
Beslutning om støtte til ansøgninger mellem 25.000 og 100.000 kroner foretages af en fælles DIF/DGI administrativ styregruppe.
 
Der vil ikke efterfølgende skulle indsendes regnskab, dog vil foreningen kunne blive udtaget i en stikprøve, og skal i dette tilfælde indsende regnskab, der dokumenterer, hvad midlerne er blevet anvendt til. I tilfælde af misbrug af midler, kan midlerne kræves tilbagebetalt, og foreningen kan miste retten til at søge puljen fremover.
 
 
Ansøgninger mellem 100.000-500.000 kroner
I puljen for ansøgninger over 100.000 kroner kan der søges støtte til større udviklingsinitiativer, som kan udvikle foreningens virke.
 
Der vil blandt andet blive lagt vægt på ansøgninger om støtte til initiativer, som skal bidrage til, at idrætsforeninger kan favne særlige målgrupper og få flere danskere med særlige behov med i foreningsfællesskabet.
 
Støtte gives blandt andet til aktiviteter, der gør, at foreningerne kan favne specifikke aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at foreningerne kan favne de grupper, der står udenfor forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt, tilhørsmæssigt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.
 
Der vil også blive lagt vægt på udviklingsinitiativer, der styrker foreningens betydning i lokalområdet, og på udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre idrætsforeninger kan få glæde af.
 
Eksempler på, hvad der blandt andet kan søges til, er:
 
 • Nye aktiviteter målrettet udvalgte aldersgrupper, herunder nye motionstilbud til voksenmotionister, seniorer, familieidræt og lignende
 • Nye partnerskaber med andre dele af foreningslivet, kommuner, virksomheder mv.
 • Indsatser for at få nytilkomne flygtninge med i idrætsforeningen
 • Indsatser for at få flere beboere i udsatte boligområder med i idrætsforeningen
 • Indsatser for at få flere ledige med i foreningslivet, og herunder indsatser for at hjælpe dem på vej mod beskæftigelse igen
 • Indsatser for at få danskere i genoptrænings- og behandlingsforløb på sundhedsområdet med i idrætsforeningen
 • Indsatser for at inkludere fysisk og psykisk handicappede i idrætsforeningen
 • Indsatser for at få psykisk sårbare/sindslidende med i idrætsforeningen
 • Indsatser for at få flere beboere i storbyerne med i idrætsforeningen
 
Under puljen støttes således også initiativer/aktiviteter, der sigter på at få særlige målgrupper og flere danskere med særlige behov med i foreningsfællesskabet.
 
Disse målgrupper kan blandt andet omfatte:
 
 • Nytilkomne flygtninge
 • Beboere i udsatte boligområder
 • Arbejdsledige
 • Danskere i genoptrænings- eller behandlingsforløb
 • Fysisk og psykisk handicappede
 • Psykisk sårbare/sindslidende
 
Ovenstående liste er kun eksempler og således ikke udtømmende for, hvad der kan søges til under puljen. Der kan også søges om støtte til andre typer initiativer og aktiviteter under hensyntagen til DIF og DGI’s foreningspuljes overordnede formål.
 
Ansøgninger til puljen til ansøgninger over 100.000 kroner behandles fire gange om året. Deadline for ansøgning er 1. januar, 1. april, 1. juli., 1. oktober. Svar på ansøgninger kan forventes 8 uger efter førstkommende skæringsdato.
 
Beslutning om støtte til ansøgninger over 100.000 kroner foretages af en fælles DIF/DGI politisk og administrativ styregruppe. Styregruppen består af den administrative styregruppe samt ét bestyrelsesmedlem fra DIF og ét bestyrelsesmedlem fra DGI.
 
For tilskud mellem 100.000 og 500.000 kroner skal der efterfølgende indsendes regnskab og beretning for midlernes anvendelse. Regnskabet skal være underskrevet af en regnskabskyndig person, typisk foreningens generalforsamlingsvalgte revisor. I tilfælde af misbrug af midler, kan midlerne kræves tilbagebetalt, og foreningen kan miste retten til at søge puljen fremover.
 
Som udgangspunkt kan der ikke søges tilskud over 500.000 kroner. I helt særlige tilfælde, hvor en ansøgning over 500.000 kroner ekstraordinært imødekommes, skal regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Kontaktoplysninger til DBBF: 

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 

Foreningskontakter

Thomas Johansen
Udviklingschef/konsulent (Vest)

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (vest)

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: william@bornebasketfonden.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent (Øst)

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420