Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Turnering » Corona Retningslinjer » Guidelines for dommere
Støt vores sponsorer:

Retningslinjer for corona

Guidelines for dommere under coronaepidemien

Retningslinjer for dommerne

DBBF kommer ikke til at ændre på de gældende regler for kampe og dommerne bedes afvikle kampene efter præcis den samme sportslige linje som normalt. Der skal f.eks. ikke uddeles tekniske fejl baseret på opførsel de er i strid med Corona anbefalingerne.

 

Opførsel under kamp

 • Undlad at give hånd til spillerne.
 • Hold så vidt muligt 1-2 meters afstand og orientér spillere trænere om at respektere dette.
 • Sprit hænder så ofte som muligt.
 • DBBF anbefaler at du er meget opmærksom på symptomer. Ved den mindste mistanke bør du med det samme give dommerpåsætteren besked. Hvis du ikke har symptomer, skal du ikke agere anderledes end normalt.
Da der kan være glycerin i sprit som kan ødelægge bolde, anbefaler DBBF ikke at dommerne afspritter bolden.

Generelle retningslinjer for dansk basketball under corona


Nedenfor findes de opdaterede, generelle retningslinjer for hele sporten.

Vi har langsomt åbnet op for sporten, efter den totale nedlukning i foråret. Her er de seneste retningslinjer.

Retningslinjer for genåbning af al idræt DIF og DGI.

Nedenfor er både en kort oversigt og en længere, detaljeret gennemgang af DIF/DGI's retningslinjer, tilpasset basketball.

 

Den korte version:

 • Træning og kamp med kropskontakt er tilladt (men bør minimeres)
 • Der må bruges fælles bolde og udstyr. Andet udstyr end bolde skal afsprittes ofte. Da der kan være glycerin i sprit som kan ødelægge bolde, anbefaler DBBF ikke at man afspritter bolden.
 • Husk god håndhygiejne
 • Max 50 personer samlet ad gangen for børne- og ungdomssport (under 21 år)
 • Max 10 personer samlet for alle andre
 • Der tillades ikke tilskuere til børne- og ungdomskampe. Det er kun udøvere og officials, der er tilaldt i hallerne.
 • Op til fem forældre fra et udehold kan opholde sig i bænkområdet, hvis de er der fordi de har kørt holdet til kamp.
 • Man skal fra torsdag 29. oktober bære mundbind på vej ind og ud af haller, og når man ikke er i gang med træning eller kamp. Vi anbefaler at man begynder at gøre det med det samme.
 • Fra torsdag 29. oktober skal alle, der ikke i en kamp ville stå i protokollen, bære mundbind under træning og kamp. Dvs. spillere, cheftræner og en assistenttræner er undtaget, både til træning og kamp, mens fx dommerbord og holdledere skal bære mundbind.
 • For Basketligaen og Dameligaen er tallet 500 personer, med en lang række restriktioner.
 • Regeringen anbefaler at man udskyder alle sociale arrangementer, der ikke involverer træning eller kamp, indtil videre. Dette gælder også basketballklubber.
 • Træn med faste grupper, som straks ved ankomst placerer sig i den gruppe, de tilhører
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe
 • Følg altid de lokale kommunale retningslinjer

 

Arrangørerne skal være ekstra opmærksomme på at holde sig under 50 personer til en event/kamp/turnering. Dette bør kunne lade sig gøre også for 4 og 5 holds grand prix stævner, men vil sandsynligvis medføre begrænsninger for adgang for forælde, antal spillere osv.
 

Nedenfor følger de komplette retningslinjer for dansk basketball under coronaen.

Som PDF-dokument
 

Indledning og generelle anbefalinger

Disse retningslinjer er skrevet d. 05.09.20 og opdateret 23.09.2020 og 25.10.2020. Da situationen med Covid-19 er i konstant bevægelse kan der hurtigt komme nye anbefalinger fra myndighederne. DBBF vil løbende informere om justeringer, men opfordrer alle i basketballmiljøet til altid at følge nøje med i udviklingen.
DBBF samarbejder med Håndbold, Ishockey, Floorball og Volleyball for at forsøge at ensrette retningslinjerne mest muligt for alle, men der kan være steder hvor anbefalingerne varierer.
Det opleves desværre også at kommuner, politi, haller etc. tolker reglerne forskelligt. Såfremt der er modstrid mellem disse anvisninger og myndighederne, skal klubben til enhver tid følge myndighedernes anvisninger. Det er vigtigt at alle i idrætssektoren følger disse regler, da vi ellers risikerer flere begrænsninger. Modsat anbefaler DBBF ikke at gå længere i forholdsreglerne end anbefalingerne.
I dette dokument har vi samlet alle anbefalinger for alle området ét sted.
 

Ændringer fra seneste version

Version Dato Ændringer
1.1 11-09 Der kan være lokale begrænsninger i forsamlingsforbuddet. P.t. 50 i flere kommuner.
Retningslinjer for udskydelse/aflysning af turnering er indsat.
For håndtering af arrangementer med mere end 500 tilskuere bedes I kontakte DBBF
1.2 23-09 Forsamlingsforbuddet ændret til 50 for hele landet
5 Holds GP stævner. Maks 8 spillere + en træner.
Lovligt afbud hvis bare én spiller er smittet af corona
Lovlig flytning hvis begge klubber er enige
Ingen gebyrer på Coronarelaterede flytninger/aflysninger
1.3 24-10 Det er fra 26. oktober direkte forbudt at have tilskuere til kampe, udover i Basketligaen og Dameligaen.
 
Ungdomsbasket fortsætter derudover med et uændret forsamlingsforbud på 50 personer, men med nogle nye restriktioner om mundbind.
 
For voksne gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Vi afventer DIF’s udmelding omkring hvad det betyder for træning for voksenhold.
 
Man skal fra torsdag 29. oktober bære mundbind på vej ind og ud af haller, og når man ikke er i gang med træning eller kamp. Vi anbefaler at man begynder at gøre det med det samme.
 
Seniorturneringen, med undtagelse af Basketligaen og Dameligaen, udsættes i foreløbigt fire uger. DBBF ønsker at afvikle turneringen, også selv om det måtte betyde, at den afsluttes senere i 2021 end planlagt.
 
Divisionspokalturneringen udsættes i foreløbigt fire uger. Turneringsudvalget er opmærksom på at der er udfordringer i forhold til at afvikle den inden deadline i forhold til at vinderne har ret til at deltage i Landspokalturneringen. Vi melder ud, når der findes en løsning.
1.4 25-10 Smårettelser gennem hele dokumentet.
 

Anbefalinger og generelle forholdsregler

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:
 •     Isolation af personer med symptomer.
 •     Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 •     Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.
Covid-19 smitter primært via luftbårne artikler og derfor er det vigtigste at der holdes afstand, samt at host og nys altid sker i albuen eller i et lommetørklæde.
Sekundært smitter covid-19 via kontaktflader, hvorfor god håndhygiejne er vigtigt. Hyppig håndvask, såvel som desinfektion af hænderne, er ligeledes vigtige elementer.
Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Forsamlingsforbuddet skal overholdes – grænsen er pt. på 50 personer for ungdomsbasket under 21 år og 10 for alle andre. Vær dog opmærksom på at der gælder særlige regler for siddende tilskuere, se afsnittet ’Håndtering af tilskuere’
Der skal være sat informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlægget. Informationsplakaten kan findes på ssi.dk.

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Test

Staten investerer mange midler i at teste os alle, men på trods af dette er der i perioder stort pres på systemet. Selvom det kan virke fornuftigt at lade sig teste ofte, bør alle overveje om man belaster systemet unødvendigt. Med mindre andet er skrevet for en specifik gruppe anbefaler DBBF derfor kun at lade sig teste, såfremt det er i tråd med myndighedernes generelle anbefalinger.
Bemærk at inkubationstiden for Covid 19 er fire døgn, og man derfor først skal testes fire døgn efter man har mistanke om at være udsat for smitte.

Smitte APP

Da smitteopsporing er en stor del af regerings Covid19 strategi forventer DBBF at alle i basketballmiljøet downloader APPen ”smittestop”. Det gælder spillere, officials, dommere, trænere og tilskuere. DBBF opfordre alle klubber til at gøre fans og tilskuere opmærksomme på at hente app’en inden de møder op til kampe, fx via hjemmeside, Facebook eller fysiske plakater.
 

Træning og klubaktiviteter

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.
 • Der er der indført krav om mundbind alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også idrætsfaciliteter - dog ikke under selve idrætsaktiviteten. Kravet om mundbind gælder foreløbigt fra d. 29/10 og fire uger frem.
 • Man må stadig træne og spille kampe for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.
 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger - særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pt. 50 personer for sport for børn og unge under 21 og 10 for alle andre). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet - dog kun så længe, der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr. person. Se dog særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kø-dannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

Kampafvikling

 • Undtaget Basketligaen og Dameligaen er publikum ikke tilladt til kampe. Det gælder også forældre. Det er et krav fra myndighederne, at kun personer der er direkte nødvendige for afvikling af kamp og træning, må befinde sig i hallerne. En undtagelse kan gøres for op til fem forældre fra udeholdet, der har kørt biler til kampen, hvis der ikke er faciliteter udenfor hallen, de kan opholde sig i. Disse skal befinde sig i bænkområdet under kampen og er underlagt regler for personer i bænkområdet.
 • Der er der indført krav om mundbind alle offentligt tilgængelige steder indendørs. Det gælder også idrætsfaciliteter - dog ikke under selve idrætsaktiviteten. Kravet om mundbind gælder foreløbigt fra d. 29/10 og fire uger frem.
 • Der må ikke afvikles enkeltstående kampe hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50 personer for sport for børn og unge under 21 og 10 for alle andre) er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.
 • Holdene skal som udgangspunkt møde omklædt til kamp og undgå brug af omklædningsrum. Hvis man ønsker at bruge af omklædningsrum, skal det aftales direkte med værtsklubben på forhånd.
 • Der opfordres til at minimere fysisk kontakt hvor muligt – herunder at håndtryk med modstandere og dommere undgås før og efter kampen.
 • Den afviklende klub har ansvar for at undgå at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Dette kan være med skiltning, adskilte ind og udgange, begrænsning af personer i hallen til mindre end 50, information til modstanderhold inden, osv. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af kampe, der har til opgave at undgå folk står for tæt.
 • Håndsprit skal være tilgængeligt ved alle kampe. Som minimum 1 dispenser pr. hold, samt én dispenser til officials og dommere ved dommerbordet. Dispenserne til holdet skal være placeret ved bænkområderne.
 • Da der kan være glycerin i sprit som kan ødelægge bolde, anbefaler DBBF ikke at dommerne afspritter bolden.
 • Spillerne skal spritte hænder af inden de skiftes ind, samt før kampen starter
 • Der opfordres til at engangsmasker er tilgængelige
 • Der opfordres til at stole til spillerbænke m.m. stilles med mindst 1 meters afstand.
 • Kontaktflader som udskiftningsbænke og dommerbord skal sprittes/vaskes af før og efter hver kamp.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes og at myndighedernes anbefalinger følges.

Afvikling af GP-stævner

Ud over ovennævnte anvisninger omkring de enkelte kampe, gælder følgende for stævner:
 • Der må ikke afvikles en enkeltstående stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet på samme sted samtidigt.
 • Der opfordres til antallet af personer i hallen til en hver tid holdes så lavt som muligt. Dvs. at der findes opholdsområder uden for hallen til hold der ikke spiller, at forældre opfordres til ikke at overvære kampene, at kun de nødvendige officials er i hallen etc.
 • Der opfordres til at lave afmærkede opholdsområder for hvert hold, hvor de kan opholde sig, når de ikke spiller, for at minimere risikoen for smitte mellem forskellige grupper.
 • Der bør ikke være publikum til GP-stævner
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • VED 5-HOLDSSTÆVNER. På grund af de nye Corona restriktioner, bliver det svært at overholde reglerne til 5 holds stævner. Derfor må alle deltagende klubber kun stille med op til 8 spillere og 1 træner til stævnet. Der skal kun være 1 dommer pr. tværbane og 1 dommerbordsofficial pr. bane. Derudover kan der være 1 ekstra frivillig som kan hjælpe til hvor der er behov. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men desværre en nødvendighed lige nu, for at vi kan holde os under grænsen på 50 personer. 

Afvikling af traditionelle stævner

Ud over ovennævnte anvisninger omkring de enkelte kampe, gælder følgende for stævner:
 • Der må ikke afvikles en enkeltstående stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud (pt. 50) er samlet på samme sted samtidigt.
 • Der opfordres til antallet af personer i hallen til en hver tid holdes så lavt som muligt. Dvs. at der findes opholdsområder uden for hallen til hold der ikke spiller, at forældre opfordres til ikke at overvære kampene, at kun de nødvendige officials er i hallen etc.
 • Der opfordres til at lave afmærkede opholdsområder for hvert hold, hvor de kan opholde sig, når de ikke spiller, for at minimere risikoen for smitte mellem forskellige grupper.
 • Der bør ikke være publikum til stævner
 • Der må dog gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med op til 500 deltagere så længe, at der på intet tidspunkt er mere end forsamlingsforbuddet (pt. 50) til stede samtidig. Fx kan et stævne afvikles, så der om formiddagen deltager max 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.
 • Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end 50 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet – f.eks. i to helt adskilte haller. Hvis man som arrangør er i tvivl, bør man kontakte covid-19 hotline og få vejledning.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 

Håndtering af tilskuere

 • Undtaget Basketligaen og Dameligaen er det ikke tilladt at have publikum til kampe. Kun personer, der er essentielle for afviklingen må befinde sig i hallen.
 • Der kan tillades maksimalt 500 siddende tilskuere til en basketballkamp i Basketligaen og Dameligaen. Grænsen på de 500 gælder alle i hallen. Dvs. inkl. spillere, trænere, officials, frivillige etc.
 • Publikumsarealet skal tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om hvordan publikum skal agere for at holde afstand i publikumsarealerne.
 • DBBF forventer at der er skiltning der opfordrer publikum til at downloade statens Smittestop App.
 • Man skal sikre at retningslinjerne og procedurer for den enkelte kamp er kendt af alle gæster og bør fremgå både ved køb af billetter, tilmelding, ved ankomst til spillestedet og kampens speaker bør henvise til dem. De skal ligeledes fremsendes til udeholdet. Man kan som arrangør med fordel angive ankomsttid på billetterne, således at man får fordelt flowet udover en længere periode.
 • Der skal sikres gode rammer for toilet forhold og muligheder for indkøb i boder, så folk ikke står i unødig kø eller tæt på hinanden i for lang tid. Der bør være flere muligheder og tydelig skiltning.
 • Har spillestedet begrænsede adgangsforhold, bør man sikre at publikum ikke kommer på samme tidspunkt, så der opstår kø. Steder hvor der er stor risiko for kødannelse bør desuden have mærkede afstandsmærker.
 • Der sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet. DBBF anbefaler at sætte publikum på hvert andet sæde og forskudt i forhold til hinanden.
 • Arrangøren bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Publikums bevægelse bør så vidt som overhovedet muligt ensrettet, således at de ikke bevæger sig imod hinanden, men f.eks. har separate ind og udgange.
 • Vurderingen af hvor mange tilskuere der kan lukkes ind skal tage højde alle ovennævnte faktorer. Selvom en hal er stor nok og har 1.000 sæder, bør der ikke lukkes 500 ind, hvis der er smalle områder der medfører sammenstimling af grupper. 
 • Der skal være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Disse skal også vejlede gæsterne på hele spillestedet, så alle finder deres rette plads så hurtig som muligt.
 • Der skal være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.
 • Der skal være tydelig skiltning om alle anbefalinger.  Myndighedernes generelle råd bør være synlig skiltet. – skilte kan hentes på dette link https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte
 • Det anbefales at mundbind stilles til rådighed for publikum – enten gratis, eller mod betaling.
 • Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes.
 • Publikum skal opfordres til at blive siddende på deres pladser under kampen og udvise ansvarlig opførsel før, under og efter kampen.
 • Publikum opfordres til hurtigst muligt efter kampen at forlade spillestedet, dog skal alle ikke rejse sig op på en gang. Evt. kan hallen tømmes i sektioner af gangen.
 • Vi opfordrer derfor til at der ikke arrangeres autografskrivning, aftermatch og lignende. Dette også for at beskytte spillerne mest muligt. Det bør derfor også sikres at spillernes og dommernes omklædningsrum afskærmes for publikum.
For håndtering af arrangementer med mere end 500 tilskuere bedes I kontakte DBBF

Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps

 • Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
 • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter.
 • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. De enkelte idrætter skal udarbejde specifikke retningslinjer for dette, og sikre at de enkelte sommerskoler følger disse.
 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.

Håndtering af smittetilfælde

Hvad gør vi, hvis et medlem bliver konstateret smittet med COVID19?

Klubbens håndtering af situationen afhænger jeres håndtering af:
 
 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet
 • Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.
 
Hvis en spiller testes positiv, bør klubben altid straks orientere
 • DBBF telefonisk på 43262420 og på mail info@basket.dk
 • hold som spilleren har spillet imod de seneste 14 dage
 • alle i og omkring klubben
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte i forhold til test og karantæne.
Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.
Hvis der er mistanke om smitte bør det vurderes om holdet bør testes 4 døgn efter man mener at være udsat for smitte. Så længe man går i karantæne så snart man har symptomer, kan holdet forsætte med at træne og spille kampe.
Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.

Kan/skal man melde afbud til kampe hvis der konstateres smitte på holdet eller hos en modstander?

Ifølge forbundets praksis om sygdomsepidemi har et hold lovligt forfald hvis mindst 6 af stamspillerne er omfattet af epidemien. Dette gælder både hvis man er smittet eller man bør gå i isolation efter myndighedernes retningslinjer.
DBBF henviser til SSI’s definitioner https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter
I praksis betyder dette at hvis bare én spiller på holdet, der har deltaget i kampe eller træning, konstateres smittet er holdet omfattet af Coronareglerne og skal melde afbud. Forbundet flytter derefter kampen uden omkostninger.

Kan vi flytte kampen hvis begge klubber er enige?

Ja, Hvis begge hold er enige om at flytte en kamp pga. frygt for eller mistanke om Corona-smitte, også selv om ingen af deltagerne i kampen er konstateret smittet eller i karantæne. En sådan kamp kan flyttes uden omkostninger og sportslig konsekvens.

Hvad gør vi hvis kun det ene hold vil flytte kampen?

Hvad sker der, hvis et hold ikke føler sig i stand til at afvikle en kamp pga. frygt for eller mistanke om Corona-smitte, men ingen af deltagerne i kampen er konstateret smittet eller i karantæne og modstandere ikke ønsker at flytte kampen? I en sådan kamp taberdømmes man 0-20 og får -2 kamppoint, men ingen flyttegebyrer.

Hvor sent kan vi melde afbud?

Man kan melde afbud og flytte kampen helt op til kampstart. Af hensyn til alle opfordrer DBBF til at kontakte modstandere hurtigst muligt i ovenstående situationer og HUSK at give DBBF information enten via MVPAPP og i rækker med dommere er det vigtigt også til domadm@basket.dk

Må man melde afbud hvis træneren har fået Corona?

Træneren betragtes ikke som afgørende for at kampen kan afvikles, men hvis han er en del af de nære kontakter til holdet, skal alle i karantæne og dermed er holdet omfattet af reglerne for afbud.

Kan man melde afbud hvis man skal spille kamp i et område med lokalt Corona udbrud?

Såfremt myndighederne fraråder alle rejser til et område betragtes dette som gyldig grund til afbud til en kamp. Derimod betragtes det ikke som gyldig grund hvis anbefalingen er at ”kun nødvendige rejser”
At spillerne føler sig utrygge ved at rejse til et givent område er ikke gyldig grund til afbud.

Skal vi betale flyttegebyr?

Hvis afbuddet eller flytningen skyldes ovenstående Corona regler, skal klubberne ikke betale flyttegebyrer.

Procedure ved aflysning og/eller flytning

På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder dommere og orienterer modparten.
Weekend og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til modstanderklub, og dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge parter orienteres om, at man ikke møder frem til kamptidspunktet.

Dokumentation:

I tilfælde af sygdom, som resulterer i aflysninger, kampflytninger mm. kan forbundet bede om en tro og love-erklæring fra klubben

Retningslinjer for udskydelse/ændring eller aflysning af turneringen

Alle rækker hvor 50% eller færre af det totale antal grundspilskampe er afviklet
 • Turneringen annulleres.
 • Ingen nedrykning.
 • Oprykning kan kun ske såfremt der er plads i ovenstående række.
 • Der kåres ikke DM-vinder og uddeles ikke pokaler eller medaljer.
 •  Deltagelse i FIBA´s turnering baseres ift. foregående års resultater.
 
Alle rækker hvor mere end 50% af totalantallet af grundspilskampe er afviklet, men alle kampe er ikke færdigspillet.
Slutstillingen beregnes ud fra flg. kriterier
 1. Sejrskoefficient – antal sejre/antal spillede kampe
 2. Bemærk ved rækker med bonus point(U13-U15) anvendes kamppoint pr.spillet kamp først, dernæst punkt 1 til 4.
 3. Sejre i indbyrdes kampe
 4. Scoringsdifference i indbyrdes kampe
 5. Samlet Scoringsdifference i alle kampe
 
Dernæst vil der være op-/nedrykning ift. gældende regler.
Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
Grundspillet er afsluttet, men slutspillet ej påbegyndt
 • Grundspillets resultater er afgørende ift. op-/nedrykning.
 • Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
 • Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
 
Slutspil er påbegyndt, men ikke afsluttet
 • Kampene i slutspil annulleres.
 • Grundspillets resultater er afgørende ift. op-/nedrykning.
 • Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
 • Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
 
Kun semifinaler og finaler mangler
Hvis 1.semifinale i begge serier er spillet, kåres de 2 vindere efter dette resultat.  
 • Vinder er det bedst placerede hold fra grundspillet, næstbedste placerede hold bliver nr.2.
 • Det bedst placerede hold i grundspillet af de 2 tabende hold bliver nr.3.
 
Hvis 2. eller 3.semifinale er spillet, kåres de 2 vindere efter dette resultat.
 • Står det 1-1 i kampe, afgør målscore vinderen(se evt. FTR s.29 i DBBF´s love), er denne også identisk gælder flg.
 • Vinder er det bedst placerede hold fra grundspillet, næstbedste placerede hold bliver nr.2.
 • Det bedst placerede hold i grundspillet af de 2 tabende hold bliver nr.3.
 
Hvis 1.finale er spillet, kåres vinderen efter dette resultat.
 • Hvis 2. eller 3.finale er spillet kåres vinderen efter dette resultat.
 • Står det 1-1 i kampe, afgør målscore vinderen(se evt. FTR s.29 i DBBF´s love), er denne også identisk gælder flg.

Retningslinjer for dommerne

DBBF kommer ikke til at ændre på de gældende regler for kampe og dommerne bedes afvikle kampene efter præcis den samme sportslige linje som normalt. Der skal f.eks. ikke uddeles tekniske fejl baseret på opførsel de er i strid med Corona anbefalingerne.

Opførsel under kamp

 • Undlad at give hånd til spillerne.
 • Hold så vidt muligt 1-2 meters afstand og orientér spillere trænere om at respektere dette.
 • Sprit hænder så ofte som muligt.
 • DBBF anbefaler at du er meget opmærksom på symptomer. Ved den mindste mistanke bør du med det samme give dommerpåsætteren besked. Hvis du ikke har symptomer, skal du ikke agere anderledes end normalt.
 • Da der kan være glycerin i sprit som kan ødelægge bolde, anbefaler DBBF ikke at dommerne afspritter bolden.

Anbefalinger til spillerne

Som spiller har du et ansvar for at hjælpe med at smitten ikke spredes. DBBF opfordrer dig derfor til følgende:
 • Bliver hjemme fra træning og kamp hvis du er syg eller viser symptomer på Covid19
 • Sørger for at have håndsprit med til træning og kamp, hvis der ikke lige er noget tilgængeligt.
 • Vask hænder grundet ved ankomst til hallen, før træning og kamp.
 • Sprit hænder af under vandpauser og skift i øvelser.
 • Undgå high fives under træning og kamp.
 • Minimer fysik kontakt i alle de tilfælde du kan.
 • Lad være med at dele vanddunk og andre personlige træningsgenstande.
 • Ved kampe sørg for at spritte af ved start af hver periode og når du skiftes ind
 
 

Turneringskontakter

Sona Camara
Turneringsansvarlig

Tlf. +45 43 26 25 16
E-mail: soc@basket.dk
Mette Kugelberg
Ansvarlig for:
Letter of Clearance
Opdaterig af klub-info
Spillelicenser
Dispensationer
Generelle henvendelser

Tlf. +45 43 26 24 20
E-mail: mkn@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Sportskoordinator

Tlf. +45 4326 2421
E-mail: rla@basket.dk
Dommeradmin

E-mail: domadm@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail:   info@basket.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420