Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Hvordan forholder DBBF sig til coronavisus

Covid-19 og dansk basketball

Opdatering på Covid-19 og dansk basketball

DBBF-medarbejdere tilbage på job

I forbindelse med coronanedlukningen af Danmark blev en række af DBBFs medarbejdere sendt hjem. Da idrætshallerne nu er åbne igen, er alle DBBF-medarbejdere kaldt tilbage på arbejde.


Opdatering 8/6 2020

Vedrørende indendørstræning

Se opdaterede retningslinjer for indendørstræning her


Opdatering 18/4 2020

Vedrørende udendørstræning

Se opdaterede retningslinjer for udendørstræning her
 
 

Vedrørende økonomisk kompensation

Som arrangør kan du søge om at få kompensation for dine tab som følge af coronavirus/covid-19.
For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.
Læs mere hvor / Hvordan man søger kompensation via dette link.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening
Vær opmærksom på at kompensationsordningen ikke dækker tabt overskud. Kompensationen må altså ikke bidrage til overskud.
 


opdatering 26/3 2020


Turneringsdrift

DBBFs Bestyrelse har på sit møde den 24. marts taget stilling til den forsatte turneringsdrift i sæsonen 2019-20, set i lyset af de nyeste meldinger fra myndighederne omkring Corona/Covid-19.

Turneringsdriften er som hovedregel stoppet for denne sæson. Der er uddelt medaljer i de to ligaer.

- Opdateret 07.04.2020

Slutstillinger afgøres pr. sejrskoeffcient. Vindere og op/nedrykning/indplacering i rækker afgøres ultimativt efter samme system, men klubberne kan komme med ønsker.

Detaljerne kan læses her

----------

Opdatering 25.03.2020

DBBF følger regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og derfor er såvel turnering som træning i klubberne aflyst indtil videre.

"Det er en situation, som er uden fortilfælde for idrætten, og som ingen har kunnet forestille sig eller forberede sig på. Der ligger nu et vigtigt arbejde foran os alle med at skabe et overblik og finde løsninger i et samarbejde med myndigheder, forbund og idrætsforeninger", siger direktør for DIF, Morten Mølholm Hansen.

Information vedr. turneringernes afslutning, landsholdsaktiviteter, mm vil kunne findes under nyheder på basket.dk's forside efterhånden som der træffes beslutninger.

Nyttige kilder:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)
Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)
 
----------
Arkiv

Hjemsendelse af medarbejdere i DBBF

DBBF’s bestyrelse og administrative ledelse har besluttet helt eller delvist at hjemsende en del af medarbejdere med virkning fra torsdag d. 30. april 2020 og gældende frem til og med 9. juli 2020.

Mange foreninger er økonomisk ramt og bestyrelsen mener ikke at det ville være forsvarligt at forsætte med et så højt omkostningsniveau i den givne situation. På baggrund af det allerede oplevede indtægtstab i forbundet, og de fremtidige scenarier, har det være bestyrelsens vurdering at det eneste ansvarlige overfor forbundets samlede økonomi ville være at reducere omkostningerne. Takket være statens lønkompensations ordning er det heldigvis muligt at hjemsende medarbejdere og dermed undgå opsigelser.  

Størstedelen af de hjemsendte medarbejdere arbejder kun hver onsdag.

DBBF opretholder en basisbemanding for at sikre den forsatte drift af forbundet, men der vil være opgaver som ikke kan løses under den nuværende situation.

Der må altså forventes længere svartider på mails, ligesom forbundets telefon vil være lukket.

Medarbejderne vil få udbetalt fuld løn og kan med dags varsel blive kaldt tilbage til arbejde, hvis det er nødvendigt.

Hvem kan du kontakte den kommende tid?

info@basket.dk vil blive tjekket hver dag.

De enkelte medarbejdere vil svare på mails de dage de er på arbejde.

For hastesager kan der ringes til forbundets direktør, Rasmus Winkel på 30 70 44 43

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Thomas Johansen
Konstitueret Direktør/ Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420