Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Hvordan forholder DBBF sig til coronavisus

Covid-19 og dansk basketball

Opdatering på Covid-19 og dansk basketball

DBBF-medarbejdere tilbage på job

I forbindelse med coronanedlukningen af Danmark blev en række af DBBFs medarbejdere sendt hjem. Da idrætshallerne nu er åbne igen, er alle DBBF-medarbejdere kaldt tilbage på arbejde.


Opdatering 8/6 2020

Vedrørende indendørstræning

Se opdaterede retningslinjer for indendørstræning her


Opdatering 18/4 2020

Vedrørende udendørstræning

Se opdaterede retningslinjer for udendørstræning her
 
 

Vedrørende økonomisk kompensation

Som arrangør kan du søge om at få kompensation for dine tab som følge af coronavirus/covid-19.
For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.
Læs mere hvor / Hvordan man søger kompensation via dette link.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-og-oekonomiske-konsekvenser-hvad-goer-du-som-idraetsforening
Vær opmærksom på at kompensationsordningen ikke dækker tabt overskud. Kompensationen må altså ikke bidrage til overskud.
 


opdatering 26/3 2020


Turneringsdrift

DBBFs Bestyrelse har på sit møde den 24. marts taget stilling til den forsatte turneringsdrift i sæsonen 2019-20, set i lyset af de nyeste meldinger fra myndighederne omkring Corona/Covid-19.

Turneringsdriften er som hovedregel stoppet for denne sæson. Der er uddelt medaljer i de to ligaer.

- Opdateret 07.04.2020

Slutstillinger afgøres pr. sejrskoeffcient. Vindere og op/nedrykning/indplacering i rækker afgøres ultimativt efter samme system, men klubberne kan komme med ønsker.

Detaljerne kan læses her

----------

Opdatering 25.03.2020

DBBF følger regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer, og derfor er såvel turnering som træning i klubberne aflyst indtil videre.

"Det er en situation, som er uden fortilfælde for idrætten, og som ingen har kunnet forestille sig eller forberede sig på. Der ligger nu et vigtigt arbejde foran os alle med at skabe et overblik og finde løsninger i et samarbejde med myndigheder, forbund og idrætsforeninger", siger direktør for DIF, Morten Mølholm Hansen.

Information vedr. turneringernes afslutning, landsholdsaktiviteter, mm vil kunne findes under nyheder på basket.dk's forside efterhånden som der træffes beslutninger.

Nyttige kilder:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk
Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk (indeholder bl.a. en Q&A)
Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk
Statens Seruminstitut: www.ssi.dk
Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)
 
----------
Arkiv

Hjemsendelse af medarbejdere i DBBF

DBBF’s bestyrelse og administrative ledelse har besluttet helt eller delvist at hjemsende en del af medarbejdere med virkning fra torsdag d. 30. april 2020 og gældende frem til og med 9. juli 2020.

Mange foreninger er økonomisk ramt og bestyrelsen mener ikke at det ville være forsvarligt at forsætte med et så højt omkostningsniveau i den givne situation. På baggrund af det allerede oplevede indtægtstab i forbundet, og de fremtidige scenarier, har det være bestyrelsens vurdering at det eneste ansvarlige overfor forbundets samlede økonomi ville være at reducere omkostningerne. Takket være statens lønkompensations ordning er det heldigvis muligt at hjemsende medarbejdere og dermed undgå opsigelser.  

Størstedelen af de hjemsendte medarbejdere arbejder kun hver onsdag.

DBBF opretholder en basisbemanding for at sikre den forsatte drift af forbundet, men der vil være opgaver som ikke kan løses under den nuværende situation.

Der må altså forventes længere svartider på mails, ligesom forbundets telefon vil være lukket.

Medarbejderne vil få udbetalt fuld løn og kan med dags varsel blive kaldt tilbage til arbejde, hvis det er nødvendigt.

Hvem kan du kontakte den kommende tid?

info@basket.dk vil blive tjekket hver dag.

De enkelte medarbejdere vil svare på mails de dage de er på arbejde.

For hastesager kan der ringes til forbundets direktør, Rasmus Winkel på 30 70 44 43

DBBF kontakter

Generel kontakt


Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

DBBFs telefontider er følgende:
Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 24 25 00 27
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Landsholds- og GP-koordinator

Planlægning og administration af Grand Prix turneringen. Koordinering af aktiviteter på landsholdsområdet (ungdom og senior). 

Tlf. +45 43 26 25 21
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jakob Dehn
Eliteansvarlig

Ansvarlig for eliteområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere. Koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. +45 31 60 00 06
E-mail: jad@basket.dk
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Vacant
Kommunikationsansvarlig

Ansvarlig for ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf. 
E-mail: 

Baris Yilmaz & Brian Brink
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 (Baris) 
Tlf. +45 62 65 61 41 (Brian)

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Praktisk koordinator og ansvarlig for logistik ved landsholdskampe samt pokalfinaler. Administrative opgaver ifm. landsholdssamlinger. Udarbejder dispensationer samt administrative ad hoc opgaver. Forbundets altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420