Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Uddannelse » Nyheder » Idrættens Træner Akademi 17.12.15

Nyhed

Idrættens Træner Akademi

DIF og Team Danmarks elitetræneruddannelse

 
Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og talentmiljøer gennem en skarpere trænerstil.
Du får et uddannelsesforløb, der løfter dine kompetencer yderligere, så du bliver i stand til at udvikle dine udøvere, dig selv, din klub og dit forbund.
 
Idrættens Træner Akademi (ITA) er den højeste træneruddannelse i dansk idræt. Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i samarbejde med specialforbund. Uddannelsen er for dig, der arbejder med talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau. 
Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis, teoretiske kundskaber og DIF og Team Danmarks erfaringer og viden om eliteidræt.
 
Formål: Uddannelsens formål er, at du kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.
 
Du bliver endvidere kvalificeret til at kunne indgå i talent- og elitearbejde på organisationsplan i såvel specialforbund som i Team Danmark.
 
Mål: 
 
Videreudvikle kompetencer i relation til trænerrollen, sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære for derved at kunne forbedre talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau.
Skabe et akademisk afsæt som sikres ved inddragelse af nyeste forskning og idrætsfaglig viden på højeste niveau på tværs af idrætsgrene.
Omsætning af viden til egen praksis.
Etablering af relationer (til øvrige trænere, DIF, Team Danmark mv.)
ITA folder 2016-2017.pdf (9.8 Mb)
Ansøgerforudsætninger: Du skal have bestået DIF’s Diplomtræneruddannelse eller tilsvarende relevante trænermæssige uddannelser i eget forbund.
 
Idrættens Træner Akademi tager udgangspunkt i det gennemgåede pensum på DIF Diplomtræner, og det er derfor et krav, at du kan dette (aktuel pensumliste kan fremsendes).
 
Det er en betingelse, at du under uddannelsen fungerer som træner for talent- og/eller eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau i klub- eller i specialforbundsregi.
 
Det tilrådes, at du har en afsluttet ungdomsuddannelse (gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der ligger ud over folkeskolens afgangseksamen.
 
Dele af pensum er på engelsk, ligesom enkelte oplæg også kan være det.
 
Indhold og varighed: Du starter uddannelsen i marts 2016 og har sidste undervisning i april 2017. Derefter udarbejdes en hovedopgave, der forventes afsluttet i september 2017.
 
Uddannelsen er sam­mensat af en fælles del på ca. 260 timer, som afvikles på 10 undervisningsmoduler á to til fire dages varighed. Dertil kommer en specialforbundsdel, der afvikles i forlængelse af den fælles del.
 
Uddannelsen er opdelt i tre blokke: Trænerrollen, sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære. Hver blok indeholder forskellige fagområder og hver blok afsluttes med en prøve.
 
Udover undervisningen skal du påregne at bruge op mod 300 timer på forberedelse, hjemmearbejde, eksamener og opgaver. I tillæg til det skriftlige pensum kan der indgå andre undervisningsformer via nettet som en del af forberedelsen til undervisningen.
 
Sådan gør du:
 
Du søger om optagelse via ansøgningsskemaet, som du finder HER.
Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til dit specialforbund således, at de har det senest d. 25. januar 2016.
Ansøgningen behandles af specialforbundet, der via DIF Ekstranet opretter accepterede ansøgninger senest d. 1. februar 2016.
Ansøgningen behandles af studieledelsen, der giver dig besked om optagelse via e-mail.
 
 
Pris: DIF og Team Danmark yder økonomisk tilskud til uddannelsen, og derfor kan uddannelsen udbydes til kr. 35.000,-. Prisen er inkl. forplejning og litteratur.
 
Deltagerne afholder selv udgifter til rejse og overnatning i forbindelse med uddannelsen. Specialforbundsdelen er ikke inkluderet i studieafgiften.
 
Der gives et tilskud til specialforbundet på 2.500 kr. pr. studerende, når specialforbundsdelen er gennemført og bestået. 
 
Opkrævningen af studieafgiften vil ske i to rater via specialforbundet. 50 % betales senest 14 dage før uddannelsesstart og 50 % i august 2016.
 
Hele studieafgiften opkræves, og tilbagebetales ikke, selvom du ikke skulle gennemføre uddannelsen eller må melde afbud kort tid inden uddannelsesstart.
 
Yderligere informationer kan fås hos:
 
Konsulent Jakob Ovesen, Tlf. 4326 2047 - Mail jov@dif.dk
 
Projektsekretær Pernille Pedersen, Tlf. 4326 2023 - Mail ppe@dif.dk

Uddannelseskontakter

William Bond
Udviklingskonsulent

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420