Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Indkaldelse til Rigsdag 2021

Nyheder

Indkaldelse til Rigsdag 2021

Rigsdagen 2021 afholdes lørdag 28. august 2021 i Svendborg. Invitationen findes her og tilmelding skal ske senest lørdag 14. august.
I inviteres hermed til den årlige Basketrigsdag
 
LØRDAG DEN 28. AUGUST 2021 KL. 10:00
Vestergade 45, 5700 Svendborg

Klubbens stemmetal afhænger af antal turneringshold ved afslutningen af sæsonen. I kan se stemmefordelingen nederst i dette dokument.  

Tilmeld jer her  https://www.cognitoforms.com/DBBF1/DanmarksBasketballForbundsRigsdag2021Tilmelding
senest lørdag d. 14. august 2021, kl. 10:00. Hvis fristen overskrides, bortfalder klubbens stemmeret.
 
Rigsdagsmateriale
Dagsorden for mødet, skriftlige beretninger, og lovforslag udsendes til alle medlemsklubber og offentliggøres senest en uge før den i §11 stk. 10 fastsatte deadline for tilmelding og dermed i dette tilfælde
senest lørdag d. 7. august 2021, kl. 10:00

Dagsorden for mødet, det reviderede regnskab, formandens skriftlige beretning og beretninger fra udvalg, der er på valg, skal af bestyrelsen udsendes rigsdagsdeltagerne senest en uge før mødets afholdelse og dermed
senest lørdag d. 21. august kl. 10:00

Hvis du også ønsker at modtage materialet fysisk med posten, skal du angive det i tilmeldingen.
Bemærk at klubber med gæld til DBBF har hverken tale- eller stemmeret til Basketrigsdagen.
Spørgsmål til regnskabet skal sendes til info@basket.dk senest en uge inden Rigsdagen, så det relevante materiale kan fremskaffes. Hvis der stilles detaljerede spørgsmål på dagen, kan vi ikke garantere at kunne give et fyldestgørende svar.

Valg til bestyrelse og udvalg
Følgende bestyrelsesposter er på valg til den kommende rigsdag – Økonomiansvarlig, formand for turneringsudvalget, formand for klubudviklingsudvalget og formand for eliteudvalget

Udvalgsposter på valg er turneringsudvalget, klubudviklingsudvalget og eliteudvalget.

Har du interesse i at bidrage i DBBF’s politiske udvalg kan du på forhånd tage fat i udviklingschef, Thomas Johansen (tjs@basket.dk) og høre lidt om arbejdet.

Forplejning og forventet tidsvarighed
Der vil blive serveret morgenbrød fra kl. 9.30, og frokost omkring kl.12.00. Mødet plejer at slutte mellem 15 og 16.30 afhængig af hvor meget debat der er. Vi håber på at se jer alle i Svendborg til en god og konstruktiv dag.
På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen

Sebastian Brydegaard Breum
Direktør

Deltagelse og stemmeret
§11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basketrigsdagen deltage med maksimalt tre repræsentanter, som skal være medlem af den klub, de repræsenterer.

Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
  • klubrepræsentanter
  • medlemmer af DBBF´s bestyrelse
  • medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 3-4 og udvalg nedsat efter 17, stk.1.
  • formanden eller en valgt repræsentant for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen, såfremt disse foreninger virker på et demokratisk grundlag
  • Ansatte på forbundskontoret. Disse kan som udgangspunkt svare på spørgsmål, og svarene skal være faktuelle, neutrale og indenfor medarbejderens resortområde
 
Stk. 3
Revisorerne har ret til at overvære møderne og deltage i forhandlingerne vedrørende deres forretningsområde.

Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende stemmeret:
  • Hver repræsenteret medlemsklub har én stemme. Dog har klubber, med 9 eller flere hold, to stemmer, og klubber, med 17 eller flere hold, har 3 stemmer. Stemmerne kan kun afgives ved personligt fremmøde. En medlemsklub har kun tale og stemmeret, hvis den pr. 30. april samme år ikke havde gæld til DBBF, eller har indgået en aftale med DBBF om afvikling af gæld til forbundet
  • Hvert af bestyrelsens medlemmer har én stemme.
  • Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen, har hver én stemme.
  • Samme person kan som følge af flere stemmegivende funktioner have mere end én stemme på Basketrigsdagen. Hvis samme person repræsenterer mere end én medlemsklub på Basketrigsdagen, har vedkommende repræsentant dog kun stemmeret på vegne af én af de klubber, som repræsenteres.
  • Ingen person kan uanset stemmeforhold have mere end to stemmer på rigsdagen.
 
Stk. 5
En afgivet stemmeseddel er ved personvalg kun gyldig, hvis der er afgivet stemme på et antal kandidater svarende til det antal personer, der skal vælges.

Stk. 6
De medlemsklubber, der ønsker at deltage i Basketrigsdagen, skal tilmelde sig Basketrigsdagen skriftligt. Tilmeldingen skal indeholde navn på den eller de repræsentanter, klubben sender.

Stk. 7
De stående udvalg, jf. § 9 nr. 4, tilmelder skriftligt de udvalgsmedlemmer, som ønsker at deltage i Basketrigsdagen.

Stk. 8
Spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen samt de udvalg, der er nedsat efter § 17, stk. 1, tilmelder skriftligt foreningens henholdsvis udvalgets repræsentant i Basketrigsdagen.

Stk. 9
Hvis en stemmeberettiget deltager, jf. stk. 4, ikke er i stand til at møde på Basketrigsdagen, kan pågældende pr. fuldmagt overdrage sin stemme til enten en korrekt tilmeldt deltager, eller en anden repræsentant.
Fuldmagten skal fremvises på rigsdagen fra enten en forenings formand, eller fra den personligt stemmeberettigede person.

Stk. 10
For at have stemmeret til Basketrigsdagen skal tilmeldingen være DBBF´s sekretariat i hænde senest 2 uger før Basketrigsdagens afholdelse.

Stemmefordeling
Klub Antal hold 2020/2021 Antal stemmer
Aces Basketball 0 1
AGF 15 2
Ajax København 1 1
ALBA 10 2
Atlas 1 1
Attila 2 1
AUS Basket 8 1
B70 Basket 3 1
B71 Holstebro 7 1
Ballerup Hawks Basketball Klub 1 1
Baltic Basket 3 1
Be 3 Basketball 0 1
Beder - Malling BMI Bloodhounds 5 1
BGI Akademiet    
Billund Basketball Klub 3 1
Birkerød Basketball 16 2
Bjerringbro Basketball Klub 1 1
BK Amager 23 3
BK Ishøj Flamme 2 1
BMS Herlev 26 3
Broernes Basketball klub 6 1
Brædstrup Rednecks 2 1
Brønderslev Basketball Klub 4 1
Brønshøj Basketball 14 2
BørneBasket Brøndby 0 1
BørneBasket Dragør 0 1
Børnebasket Furesø 3 1
BørneBasket Hadsten 0 1
BørneBasket Horsens 0 1
BørneBasket København 10 2
BørneBasket Nyborg 0 1
Børnebasket Odense 2 1
BørneBasket Århus 0 1
CBS Sport 5 1
Copenhagen Cannons 2 1
Copenhagen Int.School 6 1
De Studerendes Idræt i Odense 2 1
DTU Basketball 5 1
Egedal Basketball Klub 5 1
Esbjerg Basketball Klub 4 1
Espergærde Basketball Klub 13 2
EVN Basket 6 1
Faaborg Basketball Klub 1 1
Falcon 56 3
Fredensborg Basketballklub 2 1
Fredericia Basketball Klub 4 1
Gedved IF 1 1
Gladsaxe Basketball Klub 20 3
Glostrup Basketball Klub 14 2
Greve Basketball Klub 3 1
Grindsted Basketball Klub 1 1
Haderslev Basketball Klub 4 1
Hadsten Hawks 9 2
Harlev Basketball Klub 5 1
Herlev Basketball Klub 0 1
Herning Basketball Klub 4 1
Hillerød Basketball Klub 10 2
Hjemly Basketball Klub 4 1
Hjortshøj-Egå Idrætsforening 6 1
Hjørring Basket - LIUF 0 1
Holbæk Basketball Klub 16 2
Horne 0 1
Horsens Idræts Club 13 2
Hvidovre Basketball Klub 21 3
Høbas 1 1
Hørsholm Basketball 34 3
JGI - Jyllinge/Gundsømagle 2 1
JIF. hakoah 1 1
Jonstrup Basketball Klub 21 3
Kalundborg Basketball Klub 0 1
Katrinebjergs Atletik Klub – Basket 1 1
Kolding Basketball Klub 5 1
KSI Basketball Afdeling 6 1
Køge Bugt Basketball Klub 9 2
Lavia Århus 0 1
Lemvig Basket 8 1
Lystrup Lions 4 1
Middelfart Basketball Klub 0 1
Nivå Basketball Klub 0 1
Nordjysk Basket Union - Vendsyssel 9 2
Næstved Basketball 11 2
Odder IGF - Basketball 6 1
Odense Basketball Klub 8 1
Præstø 0 1
Randers Cimbria 7 1
Ringkøbing Basketball Klub 0 1
Ringsted Rats 4 1
Roskilde Basketball Klub 16 2
Ry Basketball klub 2 1
SISU Basketball 62 3
Skeby Gymnastikforening 3 1
Skive Basketball Klub 1 1
Skovbakken Bears 18 3
Skovby Sports Klub 4 1
Skødstrup Pumas 4 1
Slagelse Basketball Klub 6 1
Solrød Basketball Klub 11 2
SOR-Basket 1 1
Spirillen Basketball Klub 2 1
Stenhus Basketball Klub 3 1
Stevnsgade Basketball 34 3
Svendborg Basketball Club 10 2
Sæby Basketball Klub 4 1
Søs-Idrætsefterskole 2 1
Testrup-Mårslet Idrætsforening 1 1
The Risskov Raptors 2 1
Thisted Basketball Forening 1 1
Tommerup Idræt – Basketball 0 1
Tønder Basketball Klub 0 1
Tåstrup GF 5 1
Ubberud Idrætsforening 0 1
Vejen Basketball Klub 7 1
Vejle Basketball Klub 6 1
Vejlefjordskolen 0 1
Viborg Basketball Union 7 1
Viby IF 15 2
Virum Basketball Klub 28 3
VLI 2 1
Værebro Basket 0 1
Værløse Basketball Klub 24 3
ØBG – Silkeborg Basket 0 1
Aabyhøj Idræts-Forening - Basketball 20 3
Aalborg Basket 2005 2 1
Aalborg Basketball Klub 17 3
Aalestrup Idrætsforening 2 1
Aarhus Bears 3 1
Aarhus Vikings 1 1
 

DBBF kontakter

Generel kontakt


Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

DBBFs telefontider er følgende:
Mandag: 8.30-11.30
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 8.30-11.30
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 24 25 00 27
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Landsholds- og GP-koordinator

Planlægning og administration af Grand Prix turneringen. Koordinering af aktiviteter på landsholdsområdet (ungdom og senior). 

Tlf. +45 43 26 25 21
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jakob Dehn
Eliteansvarlig

Ansvarlig for eliteområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere. Koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. +45 31 60 00 06
E-mail: jad@basket.dk
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Kommunikationsansvarlig

Ansvarlig for ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf. 
E-mail: Cat@basket.dk 

Baris Yilmaz & Brian Brink
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 (Baris) 
Tlf. +45 62 65 61 41 (Brian)

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Intern konsulent. Udarbejder sekretariatsopgaver.  It-ansvarlig. Koordinator på registrering af forbundets arbejdsområder og medarbejdernes opgaver. Koordinator på Plandisc og Microsoft Planner.  Ad hoc opgaver. Forbundets praktiske altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420