Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Indkaldelse til Rigsdag 2022

Nyheder

Indkaldelse til Rigsdag 2022

Kære Basketballklubber
I inviteres hermed til den årlige Basketrigsdag

 

LØRDAG DEN 11. JUNI 2022
(Lokation offentliggøres senere)

Klubbens stemmetal afhænger af antal turneringshold ved afslutningen af sæsonen. I kan se stemmefordelingen nederst på siden. 

Tilmeld jer her  https://www.cognitoforms.com/DBBF1/DanmarksBasketballForbundsRigsdag2022Tilmelding
senest lørdag d. 28. maj 2022. Hvis fristen overskrides, bortfalder klubbens stemmeret.

 

HENT RIGSDAGSMATERIALET V.1 HER
https://drive.google.com/file/d/1hvRsZoDAimIQHHelR2sSo7hOg2YbdzT6/view?usp=sharing
 

Rigsdagsmateriale

Dagsorden for mødet, skriftlige beretninger, og lovforslag udsendes til alle medlemsklubber og offentliggøres senest en uge før den i §11 stk. 10 fastsatte deadline for tilmelding og dermed senest lørdag d. 21. maj 2022.

Dagsorden for mødet, det reviderede regnskab, formandens skriftlige beretning og beretninger fra udvalg, der er på valg, skal af bestyrelsen udsendes rigsdagsdeltagerne senest en uge før mødets afholdelse og dermed senest lørdag d. 4. juni 2022.

Hvis du også ønsker at modtage materialet fysisk med posten, skal du angive det i tilmeldingen. For at sikre at det når frem i tide vil det fysiske materiale ikke indeholde regnskab og budgettal, men det vil være med i det fulde materiale som fremsendes via mail.

Bemærk at klubber med gæld til DBBF hverken har tale- eller stemmeret til Basketrigsdagen.
Spørgsmål til regnskabet skal sendes til info@basket.dk senest en uge inden Rigsdagen, så det relevante materiale kan fremskaffes. Hvis der stilles detaljerede spørgsmål på dagen, kan vi ikke garantere at kunne give et fyldestgørende svar.
 
Valg til bestyrelse og udvalg
Følgende poster er på valg til den kommende rigsdag – Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget, formand for børne- og ungeudvalget og formand for 3x3 udvalget.
Udvalgsposter på valg er dommerudvalget, trænerudvalget, børne- og ungeudvalget og 3x3 udvalget.
Har du interesse i at bidrage i DBBF’s politiske udvalg kan du på forhånd tage fat i udviklingschef, Thomas Johansen (tjs@basket.dk) og høre lidt om arbejdet.
 
Forplejning og forventet tidsplan
Der vil blive serveret morgenbrød fra kl. 9.30 og frokost ca. kl.12.00. Mødet forventes at slutte mellem 16.00 og 17.00 afhængig af hvor meget debat der er. Der er dog nedsat en arbejdsgruppe, som ser på Rigsdagskonceptet, så der kan komme tilpasninger af tidsplanen.
På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen
Sebastian Brydegaard
Direktør

§11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basketrigsdagen deltage med maksimalt tre repræsentanter, som skal være medlem af den klub, de repræsenterer.
 
Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:

 • klubrepræsentanter

 • medlemmer af DBBF´s bestyrelse

 • medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 3-4 og udvalg nedsat efter 17, stk.1.

 • formanden eller en valgt repræsentant for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen, såfremt disse foreninger virker på et demokratisk grundlag

 • Ansatte på forbundskontoret og formelle samarbejdspartnere. Disse kan som udgangspunkt svare på spørgsmål, og svarene skal være faktuelle, neutrale og indenfor deres ressortområde.

 • Personer der stiller op til valg som ikke er omfattet af ovenstående.

 
Stk. 3
Revisorerne har ret til at overvære møderne og deltage i forhandlingerne vedrørende deres forretningsområde.
 
Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende stemmeret:

 • Hver repræsenteret medlemsklub har én stemme. Dog har klubber, med 9 eller flere hold, to stemmer, og klubber, med 17 eller flere hold, har 3 stemmer. Stemmerne kan kun afgives ved personligt fremmøde. En medlemsklub har kun tale og stemmeret, hvis den pr. 30. april samme år ikke havde gæld til DBBF, eller har indgået en aftale med DBBF om afvikling af gæld til forbundet

 • Hvert af bestyrelsens medlemmer har én stemme.

 • Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen, har hver én stemme.

 • Samme person kan som følge af flere stemmegivende funktioner have mere end én stemme på Basketrigsdagen. Hvis samme person repræsenterer mere end én medlemsklub på Basketrigsdagen, har vedkommende repræsentant dog kun stemmeret på vegne af én af de klubber, som repræsenteres.

 • Ingen person kan uanset stemmeforhold have mere end to stemmer på rigsdagen.

 
Stk. 5
En afgivet stemmeseddel er ved personvalg kun gyldig, hvis der er afgivet stemme på et antal kandidater svarende til det antal personer, der skal vælges.
 
Stk. 6
De medlemsklubber, der ønsker at deltage i Basketrigsdagen, skal tilmelde sig Basketrigsdagen skriftligt. Tilmeldingen skal indeholde navn på den eller de repræsentanter, klubben sender.
 
Stk. 7
De stående udvalg, jf. § 9 nr. 4, tilmelder skriftligt de udvalgsmedlemmer, som ønsker at deltage i Basketrigsdagen.
 
Stk. 8
Spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen samt de udvalg, der er nedsat efter § 17, stk. 1, tilmelder skriftligt foreningens henholdsvis udvalgets repræsentant i Basketrigsdagen.
 
Stk. 9
Hvis en stemmeberettiget deltager, jf. stk. 4, ikke er i stand til at møde på Basketrigsdagen, kan pågældende pr. fuldmagt overdrage sin stemme til enten en korrekt tilmeldt deltager, eller en anden repræsentant.
Fuldmagten skal fremvises på rigsdagen fra enten en forenings formand, eller fra den personligt stemmeberettigede person.
 
Stk. 10

For at have stemmeret til Basketrigsdagen skal tilmeldingen være DBBF´s sekretariat i hænde senest 2 uger før Basketrigsdagens afho
ldelse.

Stemmer pr. klub til Basketrigsdagen 2022 (0.1 Mb)

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Jesper Winther Sørensen 
Direktør 

Overordnet administrativt ansvar.  

Tlf.
E-mail: Jws@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum (Barsel) 
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Aske Strandbygaard  (Barselsvikar) 
Eventkoordinator med kommunikasionsansvar

Planlægning og gennemførelse ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 30 25 13 63
E-mail: Aske@basket.dk

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420