Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Julebrev fra Børn- og Ungeudvalget

Nyheder

Julebrev fra B&U


I forbindelse med en midtvejsevaluering af Grand Prix turneringen i november 2016 har vi fået en del henvendelser omkring såvel GP-turneringen som børnereglerne. På baggrund af disse, samt tidligere henvendelser og drøftelser i såvel DBBF´s udvalg (dommer, turnering og børn&unge) og i DBBF´s bestyrelse, er det hensigtsmæssigt, at vi fra Børn&Unge-udvalget (BU) kommer med nogle præciseringer, betragtninger og overvejelser.

Grand Prix turneringen (GP)
Før GP havde vi stævner for U8/10 og alm. turnering fra U12 og opefter og samt kombinationer af disse. GP er blevet indført i ønsket om, at skabe så mange lige kampe som muligt for alle under hensyntagen til, at dette udvikler og fastholder de unge spillere mest muligt. Samtidig har vi haft et behov for, at reducere den tid, der blev brugt på turneringen i form af den megen transporttid frem og tilbage. Dette fungerer bedst i stævneformen. GP turneringen er altså et forsøg på at samle det bedste af det hele – mindre transporttid, flere, men kortere kampe og kampe mod hold, der er så tæt på ens eget niveau som muligt.

Der var ingen, der havde forventet, at GP ville køre perfekt allerede fra starten, men faktisk var GP en kæmpesucces på Sjælland, da vi startede det op, med en øget tilgang af hold til turneringen og relativt få afbud til de enkelte stævner. Det er fortsat vores opfattelse, at vi med GP får vi det bedste produkt i forhold til at kunne rekruttere og fastholde de unge spillere i vores idræt. Vi er ligeledes overbevist om, at GP giver de bedste betingelser for at kunne konkurrere under forhold, der tilgodeser børnenes udvikling som basketballspillere.

Omlægningen i starten af indeværende sæson har ikke været optimal. Derfor har vi i enighed mellem turneringsudvalget, administrationen og BU vurderet, at det vil være bedre at gå tilbage til en struktur der minder mere om den oprindelige form, men at have en bedre styring på terminerne og placeringen af stævnerne i forhold til geografiske afstande. Samtidig vil vi fastholde intentionerne i, at få så mange tætte kampe som muligt. Vi vil forsøge at få så mange af ændringerne som muligt implementeret i indeværende sæson. Se mere i referatet fra mødet her: http://www.basket.dk/M%c3%b8dereferat-og-%c3%a6ndringer-i-Grand-Prix#

Børnereglerne
Børnereglerne er et absolut særkende ved basketball. Vi har haft dem i mange år. De seneste par år har vi, i takt med at der er kommet flere U10 hold ind i turneringen og at der generelt er flere hold på flere forskellige niveauer, opdelt reglerne i tre kategorier: U10,U12 og U14.

Reglerne var/er bygget op efter den generelle udvikling, som de fleste spillere er på i forhold til aldersgruppen. Generelt har reglerne fungeret efter hensigten. Vi har dog oplevet problemer i forhold til tolkningen af reglerne og vi har oplevet enkelte trænere, der har udnyttet dele af reglerne til at opnå fordele i forhold til lettere at kunne vinde – dette er dog snarere undtagelsen end reglen, men har alligevel medført en del henvendelser til BU.

Derfor har BU i de sidste tre sæsoner udarbejdet et mere uddybende dokument indeholdende præciseringer til reglerne, gode råd og vejledninger til, hvordan reglerne skal tolkes (find dem her: http://www.basket.dk/getfile.aspx?f=54430) .

For at optimere dette indførte vi i samarbejde med dommerudvalget et særligt trin1 børnedommerkursus med vægt på at være spilleder for de hold, der spiller efter børnereglerne. Endvidere har vi så småt startet supervision op af dommerne til GP-stævnerne i år, for netop at forbedre området.

Indførelsen af GP har medført lidt forvirring i forhold til børnereglerne, når hold fra en aldersgruppe rykkede op eller ned og skulle spille mod hold fra en anden aldersgruppe. Derfor har vi besluttet, at ændre på reglerne og fra næste sæson kun at indføre to niveauer: U10-12 og U14-16, der så skal spille efter de samme regler i hver gruppe. Dermed vil der kun være to sæt regler at forholde sig til – samtidig vil vi adskille de to grupper turneringsmæssigt for at gøre det endnu lettere. Det er dette forslag der er lagt ud på DBBF´s hjemmeside (find dem her http://www.basket.dk/M%c3%b8dereferat-og-%c3%a6ndringer-i-Grand-Prix# ) .
Vi understreger, at det ændrede forslag til børnereglerne er vejledende for sæsonen 16/17 og de endelige regler ikke er konfirmeret af DBBF´s Børn og Ungeudvalg – det vil de blive i løbet af foråret 2016, så vi inden næste sæson går i gang helt præcist ved hvordan GP-turneringen, de øvrige turneringer og børnereglerne fungerer.

Vi har anbefalet, at man til de enkelte GP-stævner i resten af sæsonen kan prøve dem af, for at få noget erfaring og få rettet evt. uhensigtsmæssigheder, men det er ikke et krav. De nuværende børneregler er derfor gældende for resten af sæsonen.

For U14 Mesterrækken har vi fra denne sæson indført ændringer i antallet af perioder og udskiftningsreglerne. Disse er ikke evalueret, men tilbagemeldingerne er indtil videre positive.

Andre overvejelser
Vi er meget opmærksomme på de forskellige ønsker og udfordringer, der er i de enkelte klubber. Både i forhold til turneringen og til reglerne.  Det er umuligt at ramme alles ønsker og derfor vil der ofte være tale om forskellige former for kompromisser, når vi arbejder med regler og turnering for børn og unge. Vi forsøger langt hen ad vejen at ramme så bredt som muligt og tage alle de hensyn, vi overhovedet kan. Vi skal huske på, at vi som forbund har et ansvar, ud fra den viden der findes, at sætte rammerne for en turneringsstruktur, der kommer flest til gode.

SMARTbasket
DBBF har, efter flere års arbejde, udarbejdet en grundig beskrivelse af den måde vi mener man skal træne og spille basketball for spillere under 14år. Det kalder vi for SMART-basket. Det står for Sjov og Motiverende AldersRelateret Træning ( http://www.basket.dk/SMART ) .

SMART Basketball er en håndbog, der skal danne grundlag for udviklingen af vore unge spillere ved at målrette træningen efter de samme standarder, og med fokus på forskellige alderstrin. Samtidig skal materialet være med til at sikre dansk basketballs fremtidige fundament af spillere gennem sjov og motiverende spillerudvikling. Indholdet i vores børneregler og GP-turnering er tæt knyttet til indholdet og tankerne i SMART.

Vision og strategi
DBBF´s vision er, at ”Vi vil være flere, bedre og mere kendt både lokalt og nationalt”. At vi nu arbejder hen imod en større sammenhæng i ungdomsarbejdet og har en stor satsning på SFO-basket (http://www.basket.dk/SFO-basket ), på GP-turnering og så gode børneregler som muligt, er nyt for dansk basketball og et vigtigt skridt på vejen til at nå vores vision.

Samtidig med dette, er DBBF i gang med at ændre træneruddannelserne, vi er godt på vej med at indføre trænerlicens for trænere på alle niveauer og vi har et seriøst og godt arbejde omkring vores elite på ungdomssiden.

Pigeprojekt
Vi har for et par sæsoner siden startet et pigeprojekt op i en erkendelse af, at vi har for få pigespillere og vi håber at det giver nogle erfaringer og ideer til at arbejde med denne side af vores organisation – der blev i den forbindelse udarbejdet en interessant rapport, som kan findes her: http://www.basket.dk/Pigeprojektet.  Herudover er der nogle videoer på vej til brug og inspiration.

Den nærmeste fremtid
Vi har stadig udfordringer – fx at tilgodese ønsker fra de hold der gerne vil konkurrere på højst mulige niveau, at i tilstrækkeligt omfang at få informeret såvel ledere, trænere, dommere og forældre om børnereglerne og at skabe et endnu bedre konkurrencemiljø for alle – såvel for den helt nystartede spiller, som den U14 spiller, der har trænet og konkurreret siden hun var 7 år.

Alle DBBF´s breddeudvalg holder møde til januar i forbindelse med pokalfinalerne og ovenstående er en af de ting vi ønsker at fokusere på – endvidere vil vi fra BU forsøge at lave en eller to små konferencer inden sommerferien hvor vi kan mødes og drøfte ovennævnte ting i håbet om, at få skabt endnu bedre rammer for vores idræt i de næste par år.

Såfremt man ønsker at komme i kontakt med os, er man meget velkommen til at skrive til undertegnede på coachnielsen@live.dk

God jul og godt nytår,
Jesper Nielsen fmd. DBBF´s børn- og ungeudvalg

 

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 24 25 00 27
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Kommunikationsansvarlig

Ansvarlig for ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf. 
E-mail: Cat@basket.dk 

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Intern konsulent. Udarbejder sekretariatsopgaver. Koordinator på registrering af forbundets arbejdsområder og medarbejdernes opgaver. Koordinator på Plandisc og Microsoft Planner.  Ad hoc opgaver. Forbundets praktiske altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420