Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Uddannelse » Nyheder » Kan man fokusere på mennesket

Nyheder

Kan man fokusere på mennesker og i forbifarten skabe basketspillere?

Danmarks Basketball Forbund og DGI Basketball har haft succes med rekruttering af børn under 12 år, med en medlemsfremgang på 65% over fem år. Samtidig indgår de to forbund i en ambitiøs aftale med det italienske basketballforbund om trænerudvikling. Fokus er på børn under 12 år og de danske forbund er gået ind i samarbejdet, fordi italienerne er meget langt i udviklingen af ikke bare dygtige spillere, men hele mennesker, gennem sport.

Basketball for børn under 12 år kaldes minibasket og der er intet mindre end 160.000 italienske børn under 12 år, der spiller basketball i Italien. Det italienske forbund har arbejdet målrettet og videnskabeligt med udviklingen af minibasket, og deres koncept er baseret på videnskabelig evidens og fagfolk som pædagoger, psykologer, fysiologer med mere.

Italienerne har ikke så meget fokus på at gøre børnene til verdens bedste basketballspillere, men snarere at se børnene, hvor de er lige nu, og hjælpe børnene til at være verdens bedste mennesker. Fysisk, kognitivt og psykologisk. Biproduktet af det, er at spillerne udvikler tekniske evner på basketballbanen, uden at fokusere på det.
Som led i samarbejdet har der netop været en gruppe på 15 danske trænere og fem forbundsrepræsentanter i Rom, hvor det italienske forbund har guidet dem ud i en række klubber, der arbejder fokuseret med børnebasket.

Maurizio Cremonini er leder af det italienske minibasketprojekt og ivrigt benyttet instruktør af det internationale basketballforbund FIBA. Han er en af hovedsamarbejdspartnerne for de danske forbund, som var repræsenteret af blandt andet Breddechef i DBBF Thomas Johansen og medarbejder i DGI Basketball Mads Bojsen.

-Cremonini er en guru indenfor minibasket, siger Mads Bojsen, og han står for en utroligt sund tilgang til sport, hvor mottoet er, at undervisning i minibasket handler om undervisning i de egenskaber, vi skal bruge hele livet.
Storytelling for de yngste
Det kan nok godt give mening i en voksens hoved, at hvis man skal blive god til at drible en basketball, skal man lave en hel masse forskellige driblinger, men for børnene, er driblinger for driblingernes skyld, mere at betragte som arbejde.

Fokus i Italien er på motiverede træninger med fokus på fortællinger og eventyr i stedet for på driblinger – selv om resultatet er det samme: masser af forskellige driblinger.

Italienerne er meget konceptfaste omkring deres minibasketmodel. De inddeler trædningerne i tre helt traditionelle dele, som dog får skiftet fokus.

Opvarmningen kaldes ’aktiveringen’, fordi fokus er på at aktivere både hoved og krop. Aktiviteten er høj, så kroppen varmes op, men øvelserne har samtidig et støt stigende kompleksitetsniveau, så børnene fokuseres. Samtidig er der ingen fejlretning, da en pause til rettelser kan tage barnet ud af den boble af koncentration, det er på vej ind i.
For 5-6 årige børn så de danske trænere, der gæstede Italien, opvarmningsøvelser, der ofte var uden bold og gerne bygget op omkring en historie, der skulle aktivere børnenes fantasi. I øvelsen ”Find Nemo” var banen eksempelvis inddelt i zoner, der repræsenterede verdenshaven, med forskellige forhindringer ”fiskene” skulle igennem for at finde Nemo.

I traditionel træningslære følger nu tekniktræningen, som italienerne har omdøbt til den centrale fase. Her er der fokus på et tema, og alle øvelserne er bygget op om dette tema. Temaet kan fx være ’forudseenhed’ og den evne udvikles så gennem øvelser, der igen først er simple, men med gradvist øget kompleksitet. Antallet af spillere øges, antallet af opmærksomhedspunkter øges og slutresultatet er at børnene til slut kan navigere en øvelse, som ville virke umulig at overskue, hvis de gik i gang med den direkte.

I den sidste tredjedel af træningen, som benævnes slutfasen, sættes spillet i gang med en øvelse, der udvikler sig til en kamplignende situation. Det er ikke ”spil til to mål”, som traditionen foreskriver, men små styrede øvelser, der giver børnene chance at afslutte med et skud, før det forsvarende hold får mulighed for at gennemføre et angreb på den anden kurv.
 
Udfordrer børnene motorisk og kognitivt
Et af de helt store samtaleemner blandt danskerne på hele turen var italienernes fokus på nogle helt andre ting end teknik. De er meget mere optagede af at børnene lærer ting som tid/rum-forståelse, opmærksomhed og forudseenhed, forståelse og viden, samt evnen til at tage beslutninger selv.

På intet tidspunkt hørers de italienske trænere råbe ”se op”, ”spil Luigi, han er fri” eller lignende. Den del skal de italienske minibasketspillere selv finde ud af, med vejledning fra øvelser, der fordrer det.

Trænerne kan godt stille åbne spørgsmål efter øvelserne, med henblik på at gøre børnene opmærksomme på de valg, der blev taget, men i stedet for at trænerne dikterer løsninger, er formålet at spillerne selv skal komme med løsningsforslag.
Børnene navigerer i kaos
Måske analogt med trafikken i Rom, er de italienske trænere ikke bange for lidt kaos, i forhold til hvad man måske er i Danmark. Mange af øvelserne understøtter netop kaos, men som beskrevet ovenfor, først efter en progression fra noget mere simpelt.

Kaos er medvirkende til at spillerne hele tiden bevæger sig, både som et led i at styrke børnenes motoriske færdigheder, men også som et led i hele tiden at have fokus på at kunne orientere og koncentrere sig. Barnet skal både kunne holde styr på driblingen og på ”hvornår er det min tur”.  

Der er ikke noget med lange rækker og ventetider; hvis øvelsen kræver færre børn på banen, og derfor nogle der venter, trænes noget andet ved siden af – eksempelvis driblinger.
Fortsat samarbejde med italienerne
Begejstringen hos de danske trænere var ikke til at tage fejl af, og i fin tråd med den oplevelse danske trænerkursus-instruktører havde på en tilsvarende tur for ca. halvandet år siden. Her er meget at lære og samarbejdet er godt for dansk basketball.

-Det mest fantastiske ved det her er, at der hele tiden er et HVORFOR, vurderer Breddechef i DBBF Thomas Johansen. Det italienske forbunds undervisning til egne trænere giver dem en vigtig ballast i form af altid at vide hvorfor øvelserne er udformet, som de er. Det er måske det allermest centrale.

Revolutioner sker sjældent over natten, og nu forestår arbejdet med at få de italienske idéer spredt ud til alle de danske børnetrænere. I første omgang oprettes en fælles og åben facebook-gruppe, hvor deltagerne – og alle andre danske basketballtrænere – kan se, dele og kommentere videoer og erfaringer med den italienske model i de danske basketballhaller.

Derudover arbejder DGI og DBBF på at oversætte den italienske grundbog i minibasket, så den bliver en fast integreret del af trænerkurserne i dansk basketball.

Allerede til efteråret arbejders der på at afholde et eller flere kurser med fokus på at dele viden om de mange, gode og anderledes træningsøvelser til de mange danske basketballtrænere. Der arbejdes på at kunne afholde kursus i ”Italienske minibasket-øvelser” allerede i forbindelse med den såkaldte SuperUddanelsesWeekend 1. og 2. september 2018.

Endeligt arbejdes deri på at få nogle af de fantastiske italienske minibaskettrænere til Danmark og afholde trænerclinics vinter/forår 2019.

For mere information om samarbejdet med det italienske Basketball Forbund, kontakt Thomas Johansen, Breddechef i DBBF:

Mobil: +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk

Vi diskuterer også det vi har lært på turen, samt bunker af anden minibasket på DBBFs Minibasket-facebookgruppe.
 

Uddannelseskontakter

William Bond
Udviklingskonsulent

Tlf. +45 2084 5615
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420