Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Kandidater til DBBF-formand

Nyheder

Præsentation af formandskandidater

Til den ekstraordinære rigsdag d. 2/12/2020 i Odense skal der vælges en ny formand til Danmarks Basketball Forbund. De præsenteres nedenfor, efterhånden som de løber ind.

På nedenstående link kan du uploade din tilkendegivelse og interesse i at bestride hvervet.

Kandidater, der stiller op på forhånd, vil blive lanceret på DBBF’s hjemmeside og Facebook senest dagen efter DBBF har modtaget indstillingen.

Der er ingen frist for opstilling og man kan således også stille op på selve dagen.

Såfremt man bliver valgt, er man på posten indtil Rigsdagen i 2022, hvor formandsposten igen er på valg.

Når du udfylder formularen deles din motivation og et eventuelt vedhæftede billede på DBBF's hjemmeside og Facebook dagen efter.

DET AT VÆRE FORMAND I STORE TRÆK

► Overordnet politisk ansvarlig for Danmarks Basketball Forbund

► DBBF har en bestyrelse der består af 11 medlemmer

► Man repræsenterer forbundet i nordiske samarbejder

► Der forventes at man deltager på kongress og årsmøder i FIBA-regi

► Man er bindeled til DIF, DGI og samarbejdspartnere

Tilkendegiv din interesse og indsend motivation her:

https://www.cognitoforms.com/DBBF1/FormandsKandidatur


Kandidat: Mads Young Christensen

Kandidater, der stiller op på forhånd til posten som formand for DBBF, bliver præsenteret på Facebook og hjememside. Her er den første:

Mit navn er Mads Young Christensen, og jeg stiller op som formand for Danmarks Basketball Forbund.
Jeg har igennem mange år trænet både børn, ungdom og elite i hhv. Holbæk, Oure, Svendborg, EVN, Sisu og Virum. Jeg har været ass. træner for herrelandsholdet og trænet U20 landsholdet. Basketball har derfor givet mig et væld af oplevelser og glæder.

Siden 2014 har jeg taget time out fra trænerrollen og engageret mig i forbundet som bestyrelsesmedlem, formand for trænerudvalget og de sidste par år som næstformand.

Mine erfaringer som træner og bestyrelsesmedlem har givet mig en både bred og dyb indsigt i basketball, og det er på den baggrund, at jeg mener at have et godt fundament til at stå i spidsen for Danmarks Basketball Forbund.

Som formand vil jeg derfor arbejde for at øge medlemstallet blandt børn og unge samt fastholde de mange nye medlemmer. Derudover er det vigtigt, at vi udvikler basketball i bredeste forstand. Vi skal videreudvikle børn- og ungemiljøerne og sikre, at alle bliver en del af et fællesskab, hvor de bliver mødt af engagerede og kompetente trænere og ledere. Dermed siger jeg, at vi fortsat skal have blik for at udvikle turneringer, dommere, trænere og klubber.

Jeg mener, at vi har et højt elite- og talentniveau, men den kritiske masse i forhold til elitespillere og hold er bekymrende. Det er en negativ udvikling, vi skal have vendt. Jeg har ikke den fulde løsning i forhold til at vende udviklingen og øge antallet af spillere og hold på højeste niveau, men jeg ser gerne, at forbundet går ind i en mere aktiv rolle i et stærkt samarbejde med spillere og klubber.

For mig er det essentielt, at vi i dansk basketball har en stærk fællesskabsfølelse og sammenhængskræft. Jeg er ikke blind for, at der i den seneste periode har været kritik af forbundet. Som forbund er vi til for medlemmerne – ikke omvendt. Medlemmerne skal have tillid til forbundet, processer og beslutninger skal være transparente og vi skal som forbund vægte dialogen med medlemmerne.

Tilmelding til rigsdagen:

Dagsorden og Klubstemmefordeling (PDF) (0.2 Mb)
Invitation (PDF) (0.1 Mb)

DBBF kontakter

Generel kontakt


Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

DBBFs telefontider er følgende:
Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 24 25 00 27
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Landsholds- og GP-koordinator

Planlægning og administration af Grand Prix turneringen. Koordinering af aktiviteter på landsholdsområdet (ungdom og senior). 

Tlf. +45 43 26 25 21
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jakob Dehn
Eliteansvarlig

Ansvarlig for eliteområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere. Koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. +45 31 60 00 06
E-mail: jad@basket.dk
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Vacant
Kommunikationsansvarlig

Ansvarlig for ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf. 
E-mail: 

Baris Yilmaz & Brian Brink
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 (Baris) 
Tlf. +45 62 65 61 41 (Brian)

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Praktisk koordinator og ansvarlig for logistik ved landsholdskampe samt pokalfinaler. Administrative opgaver ifm. landsholdssamlinger. Udarbejder dispensationer samt administrative ad hoc opgaver. Forbundets altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420