Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Medlemsfremgang i 2018

Nyheder

Basketball bliver stadigt større i Danmark

DIF udgav tirsdag morgen medlemstallene for diverse idrætter og for femte år i træk stiger medlemstallet i dansk basketball, så der er nu blevet 32 procent flere, der dyrker sporten siden 2013. Især er det bemærkelsesværdigt, at der er blevet 71 procent flere basketspillere under 12 år på fem år, og at DBBF ser ud til at have knækket kurven i de svære aldersklasser for teenagepiger over 12 år, hvor den højeste vækst fra 2017 til 2018 findes.

På vej mod Klub 1000

Der findes medlemsvækst i basketball i mange klubber landet over, men meget af væksten findes i hovedstadsområdet, hvor der er stort potentiale for vækst. En af højdespringerne i området er klubben SISU fra Gentofte, der med 120 flere medlemmer fra 2017 til 2018 er hastigt på vej mod 1000 medlemmer. SISU er nu på 854 medlemmer og formand Jesper Stadil ser mange faktorer i klubbens arbejde for at få flere medlemmer:
 
-Som en stor forening arbejder vi flerstrenget, fortæller formanden, men samtidig gør vi rigtigt meget for at gøre SISU til et fælles projekt. Som bestyrelse er vi ude på holdene for at fortælle forældrene om hvem og hvad klubben er, og at klubben drives af frivilligt arbejde fra en lille gruppe ildsjæle. Siden vi har startet med det, har vi opnået en langt større forståelse af hvor meget vi har brug for hjælp til små og store frivillige opgaver for at drive klubben.
 
Det har været en vigtig mission at skabe sammenhæng i en klub, der tidligere har været kendt for at være en klub med en masse satellitter, hvor holdene ofte var små klubber i klubben. Da Jesper Stadil blev formand for nogle år siden, gik arbejdet med at samle klubben i gang på flere fronter. Eksempelvis blev der designet en SISU kampuniform, som alle hold i klubben nu spiller i og når ungdomsholdene drager til stævne, er der også ens t-shirts.
 
Gentofteklubben rykkede for nogle år siden ind i den nybyggede Gentoftehallen, hvor klubben har fået en fælles base og et bedre klubliv, hvilket har været med til at samle klubben yderligere.
 
Udover den øgede fokus på klublivet, har SISU også sat gang i en række initiativer, der har medvirket til medlemsvæksten.
 
Der er blevet sat gang i et pigeprojekt, støttet af DBBF og DGI Basketball, hvor der fokuseres på at fastholde teenagepiger i sporten, også i den svære sene teenagealder. Der tages hensyn til spillernes skolegang, fx ved at sætte træningsmængden ned, når pigerne starter i gymnasiet og give mulighed for at tage træninger fri, uden at skulle føle skam over det, hvis skolearbejdet kalder.
 
Resultaterne af det projekt i SISU reflekterer de gode resultater som DBBF har i aldersklassen. Det seneste år er SISU vækstet med 18 procent for piger mellem 13 og 18 og har næsten fordoblet antallet af piger i aldersklassen 19-25. De tilsvarende tal for basket generelt er fremgange på henholdsvis otte og 11 procent.
 
Udover pigeprojektet er der også et par andre initiativer, der har kastet medlemmer af sig. I samarbejde med Gentofte Kommune har SISU startet Familiebasket og SISU Superstars, et hold for børn og unge med diagnoser.
 
Familiebasket kom i stand efter et ønske fra Gentofte Kommune, der oplevede, at forældre til børn i børnehavealderen ikke havde tid til at få rørt sig i tilstrækkeligt omfang. Træningen er for hele familien og er blevet en succes, fordi det ikke bare fokuserer på at børnene får rørt sig, mens forældrene hjælper til. I stedet er udgangspunktet, at forældrene også skal få en træning ud af det og det har vist sig populært.
 
SISU Superstars er en anden lille succes i Gentofte. Her får børn med diagnoser, som ADHD eller Asbergers, mulighed for at dyrke basketball på deres betingelser. Der er en træner pr. tre børn og forældrene deltager også, hvilket giver mulighed for at børnene både kan være sammen i gruppen og gå for sig selv med en træner, når de har behov for det.

Vækst på Vestkysten

Medlemsvæksten i basketball er ikke kun skabt i de store klubber på vej mod 1000 medlemmer. I den anden ende af skalaen findes Thisted, helt ude ved den nordvestjyske kyst. Klubben har gennem flere år kæmpet med et medlemstal, der var så lavt, at klubben var i fare for at lukke, men med en medlemsvækst på 90 procent fra 2017 til 2018 er der vendt rundt på det.
 
Thisted Basket har det til fælles med SISU, at bedre faciliteter har givet en del af medlemsvæksten, idet klubbens seniorhold for først gang har fået mulighed for at træne på en fuld basketballbane, i stedet for en kort bane på tværs af en hal.
 
-At spille på en fuld bane har givet en bedre oplevelse, fortæller formand Søren Brix, så vi har fået et hold med bedre stemning og dedikation. Vi har fået bedre træninger i det første år med en fuld bane og det har gjort, at der er flere, der holder ved.
 
Formanden fortæller, at en typisk træning i Thisted er gået fra mellem tre og ti spillere til 15-16 stykker, som er blevet langt mere stabile. Nu er det sjovere at komme til træning og derfor dukker de fleste op hver gang, ikke bare engang imellem. Samtidig er alderen øget lidt, til 20-25 år, hvilket også betyder noget for stabiliteten.
 
I den anden ende af aldersskalaen, er der også kommet flere ungdomsspillere i Thisted, fordi de unge nu har deres egen, lidt tidligere, træningstid, adskilt fra de voksnes. Det giver både bedre mulighed for koncentration, samt mulighed for at en træner ikke skal vælge mellem egen træning og ungdomstræning.
 
Alt i alt er Thisted gået fra 18 til 34 medlemmer på et år, hvilket er tilfredsstillende for formanden, selv om han gerne ser væksten fortsætte.
 

En god Aarhushistorie

I Aarhusområdet er det Bakken Bears, der er basketflagskibet, både sportsligt og mediemæssigt, med flotte resultater i både Basketligaen og FIBA EuropeLeague. Alligevel er der en anden klub, der følger tæt efter den store bjørn i medierne, nemlig AGF Basket.
 
AGF Baskets U13-hold er blevet portrætteret i både Weekendavisen, TV 2 Øst og TV 2 Nyhederne. Artiklen i Weekendavisen havde overskriften ’Råb noget sødt’ og handlede om, hvordan basketballkulturen er helt anderledes end en sport som fodbold, med baggrund i DBBF’s børneregler. Det, der fangede mange i artiklen, var de to spillere Storm og Sebastians beskrivelse af måden, man snakker på, i basketball:
 
»Hvis nogen råber her, så er det ’kom igen!’ eller ’du ka’ godt!’« forklarer Storm.
 
»Ja, præcis,« svarer Sebastian. »Til basket prøver dine hold­kammerater at hjælpe dig med at blive bedre i stedet for at skubbe dig ned.«
 
Træner Søren Gam fortæller, at U13-holdet i løbet af sæsonen er gået fra 16 til 40 spillere, fra ti forskellige skoler i Aarhus. Han giver noget af æren for væksten til medieomtalen, idet en inkluderende kultur appellerer til nogle forældre, men ifølge ham er det vigtigste, at børnene snakker positivt med hinanden om sporten.
 
-I virkeligheden stiller vi os bare til rådighed, fortæller den aarhusianske træner. Spillerne snakker sammen henne i skolen og vi har nærmest en hel 5. klasse, der spiller sammen. Så snart nogle stykker begynder, og har det sjovt, trækker de andre med. De nye begynder, fordi de andre allerede er der.
 
Det er en beskeden træner, vi har med at gøre, for indbygget i trænernes måde at gøre tingene på, er nogle principper omkring at fokusere på spillere på alle niveauer, og det giver resultater. På trods af at nogle spillere har spillet længe, mens andre ikke har så meget erfaring, har klubben tilmeldt to lige gode hold til turneringen og spillerne træner stadig sammen, også fordi det er vigtigt socialt.
 
To turneringshold passede fint i staten af sæsonen, men med væksten af spillere, har der også været nogle, der ikke har fået spillet kampe, men det er der også fundet en løsning på. Som i SISU og Thisted, mener Søren Gam også, at en del af grunden til succesen skal findes i fokus på de sociale relationer, ikke bare internt på holdet, men også hos forældrene:
 
-Vi har i løbet af sæsonen afholdt fem fredagsstævner, med masser af forældre, kage osv. Alle spillere har været inviteret, også de spillere, der ikke blev plads til på GP-holdene. En af gangene havde vi besøg af Bakken Bears elitespillere, andre gange har vi inviteret HEI og Skovbakken, andre gange har vi bare spillet mod os selv evt. suppleret med vores U13-piger, for med med 40 spillere kan vi snildt stille fire hold. Stævnerne har været meget populære og deltagertallet har været højt.
 
Da spillerne stadig strømmer til, er der for nyligt kommet fokus på hvordan træningen skal foregå i fremtiden, så man kan holde på alle spillerne, samt ikke mindst sikre, at både basketfaglig udvikling og sociale relationer holdes i fokus.
 
Med 40 spillere er der for mange til de nuværende træningsfaciliteter og tanken er næste sæson, at dele truppen op i tre grupper, der dog stadig skal træne sammen, bare på en anden måde. Det betyder af gruppe A og B eksempelvis træner sammen om mandagen, mens onsdagen er for B og C, og fredag er for A og C. Det letter trykket på en fyldt træningshal, men tillader samtidig alle spillerne at bevare de sociale relationer, de allerede har fået gennem basketball.
 
En anden succes i samme aldersklasse for AGF er pigerne. Klubben startede med et U13 pigehold, men for nyligt kom der et helt nyt hold, der ikke engang tæller med i klubbens medlemsstigning på 41 procent, fordi de først er startet for nylig. I forbindelse med Børnebasketfonden og NBA’s Jr. NBA kvalifikationsstævner, har de lokale piger omkring Frederiksbjerg Idrætscenter også fået øjnene op for, hvorfor alle drengene går til basket. Pigerne fik chancen for at spille med i Jr. NBA og for bare et par uger siden fik AGF så tilgang af 16 nye U13-piger, hvilket Søren Gam lyder til at være lidt stolt af.
 

Fremgang på (næsten) alle fronter!

Alt i alt er dansk basketball gået frem fra 13.683 i 2017 til 14.276 i 2018 – og det tal var på 10.823 i 2013. Mest bemærkelsesværdigt er det, at der er vækst i alle kategorier for piger og kvinder, fra 0-59 år, så de nu er over 4.000.  


De eneste kategorier, hvor medlemstallet er gået ned, er for mænd mellem 19 og 24, samt ældre af begge køn over 60 år. Forklaringen på det, er naturlige udsving i årgangene: Vi har fået nogle små årgange op i aldersklassen 19-24 for herrerne, mens der er forsvundet nogle store årgange op til aldersklassen 25+. Alt i alt har vi mistet 162 herrespillere i 19-24 og hentet 352 i 25+.
 
 
    2017 2018 Forskel
2017-18
Forskel %
2017-18
Forskel %
2013-18
0-12 år piger          1,661          1,751                     90 5.42 68.5
0-12 år drenge          3,292          3,368                     76 2.31 72.9
0-12 år total          4,953          5,119                   166 3.35 71.4
13-18 år piger              854              923                     69 8.08 0.9
13-18 år drenge          2,953          3,033                     80 2.71 32.2
13-18 år total          3,807          3,956                   149 3.91 23.2
19-24 år piger              347              386                     39 11.24 -10.2
19-24 år drenge          1,278          1,116                 -162 -12.68 -6.5
19-24 år total          1,625          1,502                 -123 -7.57 -7.5
25-59 år piger              937          1,012                     75 8.00 34.6
25-59 år drenge          2,200          2,552                   352 16.00 19.2
25-59 år total          3,137          3,564                   427 13.61 23.2
60+ år piger                34                32                      -2 -5.88 88.2
60+ år drenge              127              103                   -24 -18.90 35.5
60+ år total              161              135                   -26 -16.15 45.2
Samlet total piger          3,833          4,104                   271 7.07 30.2
Samlet total drenge          9,850        10,172                   322 3.27 32.6
samlet total i alt          13,683        14,276                   593 4.33 31.9
 
 

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Jesper Winther Sørensen 
Direktør 

Overordnet administrativt ansvar.  

Tlf.
E-mail: Jws@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum (Barsel) 
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Aske Strandbygaard  (Barselsvikar) 
Eventkoordinator med kommunikasionsansvar

Planlægning og gennemførelse ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 30 25 13 63
E-mail: Aske@basket.dk

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420