Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Medlemstal: Eksplosion i provinsen - Horsens

Nyheder

Medlemmstallet eksploder: Især i provinsen

BørneBasketFondens aktiviteter startede tidligt en stor vækst i hovedstadsområdet, men over de to seneste år er aktivitetsniveauet i provinsen steget lynhurtigt. Således er der mellem 2017 og 2019 blevet 25% flere børnespillere under 12 år udenfor Københavnsområdet, mens væksten i det mere mættede marked i hovedstadsområdet er på 4%.
 
Der er flere klubber, der fører an i den udvikling, heriblandt AGF Basketball, som vi lavede et miniportræt af sidste sæson, og Skovbakken Bears, som vi portrætterede her – og som netop har annonceret planer om at udvide med 200 medlemmer i Aarhus Nord indenfor de næste år.
 
To andre geografiske områder, som trækker i den rigtige retning, har meget forskellige basket-traditioner. Odense har i mange år været om ikke basket-død, så dog med et meget lille antal spillere for byens størrelse, mens Horsens har skovlet medaljer ind på seniorsiden. På trods af de forskellige forudsætninger, har de to områder samme mål: At få en masse minispillere i gang.

Vi vender tilbage til Odense fredag, for i dag ser vi på revolutionen i Horsens.

Se også artiklen omkring eksplosionen af piger under 12 år, som vi bragte onsdag.

Se også portrætterne af sidste års fokusklubber for medlemstallet, Thisted, SISU og AGF, samt topklubberne, hvor det sociale er i højsædet for børn og forældre.

En revolution anført af ildsjæle

I Horsens har Horsens IC gennem et par ildsjæle lagt sig i selen og har sat sig nogle helt specifikke mål: Man vil være mange og man vil være fødekæde til byens Basketligahold.
 
Ildsjælene er Sonny Madsen og Anders Katholm, som for et par år siden satte sig ned for at lave en plan, dels for klubben og byen, dels for sig selv.
 
-Initiativet kommer fra os, fortæller Anders Katholm, men både HIC Bredde og HIC Elite tog imod os med åbne arme. Vi startede med at sætte gang i nogle generelle ting, efter vi kom til den konklusion, at vi skal opbygge fra de yngste i Horsens. Målet er, at basketball skal være den brede sport i byen, den, der er for alle. Det mål har vi arbejdet hen imod gennem det sidste år, i samarbejde med BørneBasketFonden, og primært Anton Elsner.
 
Noget af det første Anders Katholm fortæller er, at den brede appel har gjort, han måtte sluge nogle kameler og ændre tankegang:
 
-Når vi har snakket basket tidligere, har det været en lille udvalgt skare af ildsjæle, også blandt børn og unge, men nu er det et åbent land, hvor alle er mulige basketspillere. Vi rammer bredt, så mange starter, prøver sporten et stykke tid og stopper igen, og det skal jeg vænne mig til. Når du har kontakt med et par hundrede i et skoleforløb, der overhovedet ikke kender til sporten, så er der 10-20 stykker, der afprøver den lokale børnebasketafdeling i SFO’en, og så fokuserer man på dem og på at få dem til at synes basket er det fedeste i hele verden.
 
Katholm fokuserer også på, at både HIC Bredde og Elite med tiden skal have fordel af det store arbejde med ungdomsbasket.
 
-Vi har altid manglet spillere nok i Horsens, siger Katholm, faktisk på alle niveauer, fra ungdom til elite. Tidligere stod vi ofte og lige kunne bruge to spillere mere på et hold. Når mængden ikke er stor nok, bliver kvaliteten af træningen derefter. Skal vi også kontinuerligt levere mange spillere til et tophold som HIC Elite, skal vi nok op på 500 ungdomsspillere i Horsens.
 
I første omgang har strategien fokuseret på et samarbejde med BørneBasketFonden omkring de helt små skolebørn, i 0. til 3. klasse. Når der er skabt en stor masse af spillere der, kommer der en naturlig bro til HIC Bredde og senere til eliten.
 
Et af hovedelementerne i Horsens’ projekt er, at det skal være lokalt funderet, med lokale trænere. Der er en lang tradition for basketball i Horsens og derfor er en af klubbens primære strategier at aktivere de basketelskere, der går rundt i byen, men som ikke er en del af klubben lige nu. Det sociale er et af de vigtigste elementer i at gøre basketball i Horsens bæredygtig, hvis du spørger Katholm.
 
-Vi ved, der skal findes og uddannes mange trænere, og skal det lykkes, skal man skal spille idéerne rigtigt. Man skal skabe netværk, der, i modsætning til rent økonomiske incitamenter, kan bære det at være involveret i klubben.
 
-Parolen er simpel, fortæller Anders Katholm videre om rekrutteringsprocessen. Vi spørger, ”Kan du give én time om ugen til basket? Du kan lave et team, du kan lide at være sammen med, med folk, du får noget socialt godt med og som også brænder for basket”. Så går vi selv går forrest og viser, hvad man kan få ud af det. Ofte ender det med nogle af dem, der tidligere har sagt nej, kommer op i hallen for lige at se på det.

Ligesom med børnene er det for Anders Katholm det vigtigste, at få folk til at prøve. Ender de med ikke at blive del af klubben er det naturligvis helt i orden, for har man blot vakt interessen, er man kommet langt. Det er første skridt til at skabe ildsjæle med mål, idéer og drømme.
Et andet element i Horsens’ strategi er at skabe en professionel stolthed hos trænerne og få alle til at trække i samme retning – i hvert fald delvist. Det er nemlig sådan, at BørneBasket Horsens og HIC Bredde, helt med vilje, har valgt to forskellige koncepter for undervisning og træning.
 
-Der er lidt forskellige målsætninger i BørneBasket Horsens og HIC, pointerer Anders Katholm. I forbindelse med børnebasket handler det om at vi skal begejstre børnene og få dem til at synes basket er vildt sjovt. Her mener vi, at det italienske minibasketkoncept er helt perfekt og passer perfekt til SFO-basket og skoleforløb.
 Det er inkluderende og legende, samtidig med der er en fokus på at giver børnene værktøjer, der giver en forståelse af egen placering i tid, rum og blandt de andre børn, hvilket giver et fantastisk udgangspunkt for videre læring.
 
I HIC Bredde er konceptet anderledes, men målet omkring at skabe forståelse af individet i helheden består. Her har man en drøm om at skabe spillere, der både er teknisk dygtige og kan læse spillet på meget højt niveau. Derfor har man kigget over Østersøen, mod Litauen, der har tradition for at skabe enormt komplette basketspillere i verdensklasse, på trods af landets beskedne størrelse.
 
-Med den litauiske model vil vi gerne lære børn og unge spillere at tænke basket, at reagere på spillet, som det sker, med spilkoncept, i stedet for faste systemer. Det allervigtigste er naturligvis stadig fundamentals og teknik, men litauerne er virkeligt dygtige til at fremelske spilforståelse og bevægelser i forhold til andre. Det har vi så et koncept for i de forskellige aldersklasser, hvor der for eksempel i U13 arbejdes med simple cuts og bevægelser uden bold. Det skal langt fra fylde meget, men det er noget, vil vi have udbredt i HIC, for det er det, vi tror på.
 
Sonny Madsen og Anders Katholm har arbejdet hårdt for at opnå en forståelse for de to forskellige koncepter. De har gået til masser af clinics for at dygtiggøre sig i det italienske koncept. Det har gjort dem sikrere i at undervise de lokale trænere i konceptet – og alle trænerne fik også en velvalgt julegave, nemlig bogen om Italiensk Minibasket.
 
Sideløbende har de to trænere over et stykke tid været på et 40 timers trænerkursus i Litauen, hvor de  dels har dygtiggjort sig i konceptet og dels har observeret hvordan litauerne underviser andre trænere. Det udmønter sig til lokale trænerkurser for HIC-trænere.
 
Samtidig med den lokale undervisning er målet, at trænerne i BørneBasket Horsens og HIC Bredde kan komme på masser af trænerkurser i DGI/DBF-regi.
 
-Vi vil gøre de lokale trænere dygtigere og de får mulighed for at komme på trænerkurser, både i DBBF og med lokalt forankrede kurser. Sonny og jeg skal uddannes til diplomtrænere, så vi kan uddanne de lokale endnu bedre, forklarer Anders Katholm.
Som det oftest viser sig, når klubber udvikler sig, er det et par ildsjæle, vi her har med at gøre:
 
-Lige pt. står vores egne navne rigtigt mange steder i organisationsmodellen, griner Anders Katholm. Men det er fedt at få lov at skabe noget andet end det, der har været forud. Så kan det godt være, Sonny og jeg har taget sjette ferieuger og har trukket vildt meget på Anton Elsner fra BørneBasketFonden, men vi har også formået at gå fra nul til 12 til 25 skoleforløb om året. Og tager vi helikoperperspektivet, udvikler det organisationsdiagram sig hele tiden med trænere, hjælpetrænere, holdledere, dommere og så videre.
 
Både Sonny Madsen og Anders Katholm har som mål at kunne leve af sporten, men det er ikke den vigtigste motivation:
 
-En af mine allerstørste motivationsfaktorer, en af passionerne, er at kunne give tilbage, siger Sonny Maden. Jeg har fået så mange gode oplevelser ud af den her sport og der er virkeligt tilfredsstillende at kunne give redskaber videre til andre, som igen giver videre. Problemet er, at der kun er 24 timer i et døgn, og skal der være plads til et fuldtidsjob og en familie ved siden af, begrænser det baskettimerne.
 
Derfor har Madsen og Katholm også arbejdet for at komme til at beskæftige sig med basketball på fuld tid, fordi der så er mere tid til at give tilbage.
 
-Vi har taget skridt hen imod det og er kommet et stykke, beretter Katholm. Hen ad vejen er der faktisk blevet så meget, at vi ikke kan dække det hele, med morgentræning på sportscollege og eliteklasser, seks folkeskoler med BørneBasket-træning, Jr. NBA, 25 SFO-basket-forløb, camps i både HIC og på sporteefterskolen BGI, plus klubtræning for mesterrække og landsdækkende hold i HIC.
 
Derfor er der også både nuværende og tidligere elitespillere involveret i projektet, som tager forløb og børnebaskettræninger.
 
Anders Katholm ser også en del af succesen i prissætningen på BørneBasket-forløbene. Et forløb på 6 x 1½ time koster normalt 3.000 kr. men gennem puljer i Horsens Kommune og lokale fonde er prisen kommet ned i 600 kr. for den enkelte skole, og det er så billigt, at skolerne tager imod med kyshånd, især fordi lærerne deltager og får meget ud af det.
 
Vender vi blikket tilbage på hvordan der skal mange børn igennem, for at skabe basketspillere, afslutter Anders Katholm med en lille succeshistorie:
 
-Anton Elsner og HIC Elite afholdt Jr. NBA over to dage, med 100 deltagere hver dag. Vi uddelte flyers og det gav 15-20 henvendelser, hvilket jo ikke lyder som vildt meget, men det betød, at et smalt U11 hold i HIC nu er et godt besat hold med 15 spillere. Det er en af de små sejre, vi gerne tager.
 
Horsens var for fire år siden nede at vende på 120 ungdomsspillere, men nu er der 170, fordelt på HIC og BørneBasket Horsens og Anders Katholm lover, det kun er starten.
 

Fremgang på (næsten) alle fronter!


Her er medlemstallene for for hele Danmark for2013, 2018 og 2019 i oversigt
   

2013

2018

2019

Forskel
 18-19

Forsk %
18-19

Forskel
13-19

Forsk %
13-19

0-12 år

piger

1,039

1,751

1,917

166

9%

878

85%

0-12 år

drenge

1,948

3,368

3,653

285

8%

1,705

88%

0-12 år

total

2,987

5,119

5,570

451

8%

2,583

86%

13-18 år

piger

 915

 923

 972

49

5%

57

6%

13-18 år

drenge

2,295

3,033

3,424

391

11%

1,129

49%

13-18 år

total

3,210

3,956

4,396

440

10%

1,186

37%

19-24 år

piger

 430

 386

 363

 -23

-6%

 -67

-16%

19-24 år

drenge

1,193

1,116

1,122

 6

1%

 -71

-6%

19-24 år

total

1,623

1,502

1,485

 -17

-1%

-138

-9%

25-59 år

piger

 752

1,012

1,092

80

7%

340

45%

25-59 år

drenge

2,141

2,552

2,622

70

3%

481

22%

25-59 år

total

2,893

3,564

3,714

150

4%

821

28%

60+ år

piger

17

32

46

14

30%

29

171%

60+ år

drenge

76

 103

 115

12

10%

39

51%

60+ år

total

93

 135

 161

26

16%

68

73%

Samlet

Kvinder

3,153

4,104

4,390

286

7%

1,237

39%

Samlet

Mænd

7,670

10,172

10,936

764

7%

3,266

43%

Samlet total

10,823

14,276

15,326

1,050

7%

4,503

42%

DBBF kontakter

Generel kontakt
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

Turnering
Telefon: +45 43 26 24 21
E-mail: turnadm@basket.dk

DBBFs telefontider
Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 14.00-16.00
Onsdag: 9.00-11.30
Torsdag: 9.00-11.30
Fredag: 9.00-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden. 
Thomas Johansen
Konstitueret Direktør/ Udviklingschef

Ansvarlig for udviklingsområdet og dets konsulenter samt politiske udvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Udviklingskonsulent Øst

Klubudvikling i ØstDanmark og ansvarlig for projekt "Væk fra ventelisten & ind på banen"

Tlf. +45 20493712
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Turnering (struktur, afvikling, sagsbehandling), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk
Kim Lippert
Turneringskoordinator

Planlægning og administration af 5-mod-5 turneringen.

Tlf. +45 60 75 62 26
E-mail: turnadm@basket.dk
Jörgen Fastberg
Sportschef

Ansvarlig for elite & uddannelsesområdet og for strukturer og relationer ud mod samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Ansvarlig for sportslig udvikling på talent & eliteområdet og koordinering af A-landsholdene. Tovholder på udviklingen af DBBFs røde tråd.

Tlf. 20 59 18 01
E-mail: jfa@basket.dk
 
Steen Guido
Talentansvarlig

Ansvarlig for ungdomslandsholdene og for strukturer og relationer ud mod lokale talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner, samt faglige leverancer til trænerudviklingen.

Tlf. +45 20 64 09 26
E-mail: stg@basket.dk
Mauricio Chicola Gutierrez
Sportskoordinator

Ansvarlig for administration i forbindelse med ungdoms & seniorlandshold. 

Tlf.: +45 91 95 66 98 
E-mail: mag@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Turneringschef

Tlf. +45 43 26 24 21
E-mail: rla@basket.dk

Stephan Birch Hartung
Turneringskoordinator 

Grand Prix koordinator øst samt generel turneringsplanlægning.

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Stephan@basket.dk

Lars Østergaard 
Ansvarlig for MVP-App

IT-Drift af MVP-app

Tlf. 43 26 24 21
E-mail: Lars@basket.dk

Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U13-U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Cathrine Bigum
Eventkoordinator med kommunikationsansvar

Planlægning og gennemførelse af events samt ekstern kommunikation på hjemmeside og sociale medier.

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Cat@basket.dk 

Emma Rame 
Eventkoordinator med ansvar på partnerskaber

Planlægning og gennemførelse af events samt værdiskabene partnerskaber. 

Tlf: 43 26 24 20
E-mail: Emma@basket.dk

Baris Yilmaz & Henrik Birkedal Hansen
Regnskabsmedarbejdere

Ansatte i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring.

Tlf. +45 62 65 61 40 og +45 62 65 61 48

E-mail: DBBFregnskab@dif.dk

Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 23 65 69 22
E-mail: tre@basket.dk

 
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420