Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Forening » Opstart af ny klub
Støt vores sponsorer:

Optagelse i DBBF

Opstart af en Basketballklub

- Danmarks Basketball Forbund glæder sig til at hjælpe jer i gang med jeres nye basketballklub!

Hvordan kan Danmarks Basketball Forbund (DBBF) hjælpe jer?

 
I opstartsfasen kan forbundet hjælpe med at udforme foreningens vedtægter, vejlede i forbindelse
med opbygningen af klubbens organisation, give oplysninger om love og regler, hjælpe med kontakt til offentlige myndigheder o.l.
 
Når klubben er etableret, tilbyder forbundet træneruddannelser, dommeruddannelser og uddannelse af klubbens ledere og selvfølgelig tilbydes der også deltagelse i basketballturneringen.
 
Klubben har mulighed for at trække på viden og erfaringer på områder som f.eks. jura, forsikringer,
Moms og offentlige tilskud. Du er altid velkommen til at kontakte forbundets udviklingskonsulenter, som har til opgave at være din nærmeste rådgiver.
 
Som medlem af et specialforbund har klubben adgang til hele serviceorganet i Danmarks Idrætsforbund, herunder forskellige overordnede forsikringer, juridisk bistand, osv.
 
 
Det første skridt – hiv fat i en udviklingskonsulent hos DBBF
 
Hvis du har mod på og lyst til at starte ”din egen” klub, foreslår vi at du i første omgang henvender
dig til den udviklingskonsulent som har ansvar for dit område, så vil vores konsulent hjælpe dig igennem hele opstartsfasen.

DBBF's Udviklingskonsulenter: 
Sjælland og KBH: Sona Camara soc@basket.dk 
Jylland: Thomas Johansen tjs@basket.dk
Fyn: William Bond wbo@basket.dk 
 
 
Hvad skal der til i forhold til din kommune?
 
Du finder ikke en generel vejledning for opstart af en ny klub. Reglerne varierer meget fra kommune til kommune. Du vil i alle kommuner kunne få hjælp ved at henvende dig til den forvaltning i kommunen (oftest fritids- eller kulturforvaltningen), som varetager idræts- og fritidsområdet.
 
Sammen med ansøgningen om godkendelse som forening kan der søges om anvisning af kommunale lokaler og tilskud til aktiviteter. For de fleste kommuners vedkommende skal ansøges om haltid til træning og turneringskampe i marts/april måned.
 
Hvad skal der ske i forhold til basketballforbundet?
 
  1. Der skal udfyldes en onlineformular som skal indsendes til Danmarks Basketball Forbund. Formularen finder du her: Formular
  2. Sammen med formularen skal der vedlægges et eksemplar af foreningens vedtægter. Du kan finde et udkast til standardvedtægter på såvel DIF’s som DBBF’s hjemmeside. Foreningen skal være stiftet på en generalforsamling og have en bestyrelse.
  3. Når ansøgningen er modtaget, behandler DBBF og DIF ansøgningen. Når begge parter har godkendt klubben, modtager klubben en meddelelse om optagelse.
  4. Når klubben er optaget, vil kontaktpersonen modtage nærmere oplysninger angående mulighederne for turneringsdeltagelse m.m. efter samme terminer som de øvrige klubber.
  5. Vedr. kampafvikling, så vil klubben få brug for bolde, spilletøj, tidtagningsanlæg, scoringstavle, mm. Dommere til hjemmekampe skal klubben selv skaffe. Påsætning af dommere sker kun på divisions- eller ungdomsmesterrækkeniveau.
 
Hvordan kommer klubben videre?
 
Når klubben er godkendt og har fået nogle medlemmer er tiden inde til at se på nogle af de sjovere basketball opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte DBBF, og du kan invitere en af forbundets udviklingskonsulenter på besøg, hvor de vil kunne hjælpe jer godt i gang og fortælle om jeres muligheder.
 
 
Velkommen til og RIGTIG GOD FORNØJELSE!
 

Spil Basket kontakter

Thomas Johansen
Udviklingschef/Konsulent (Vest)

Tlf. +45 31 18 67 93
E-mail: tjs@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (Vest)

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420