Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Corona Retningslinjer » Regler for turneringen
Støt vores sponsorer:

Retningslinjer for corona

Regler for turneringen under coronaepidemien

Opdatering 23. marts

22. marts lancerede regeringen og næsten alle Folketingets partier en genåbningsplan, der betyder en langsom genåbning af idrætten over de næste uger og måneder. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne, og vi kan derfor ikke være sikre på præcist hvordan forholdene for basketball bliver.
 
Følgende er meldt ud:
Med forbehold for ændringer i smittesituationen bliver der pr. 21. april åbnet for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas.

I anden omgang åbnes der den 6. maj med coronapas for indendørs idræt for voksne over 18 år. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.
 
I tredje omgang pr. 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.

Derudover nedsættes der en hurtigt arbejdende ekspertgruppe, som sammen med relevante myndigheder medio april skal komme med forslag til, hvordan eksempelvis større idrætsarrangementer kan afvikles forsvarligt, og hvordan der kan komme tilskuere tilbage til sport.
 


Opdatering 19. marts

Fra 22. marts må børn og voksne spillere og trænere mødes til udendørstræning i grupper på op til 50 personer. Desværre er der endnu ikke åbnet op for indendørs idræt. Indtil 22. marts gælder fortsat et tal på 25 mennesker samlet til udendørs idræt.

Restriktionerne for foreningsidrætten betyder:
 • Der gælder et forsamlingsforbud på max 50 for udendørs idræt.
 • Indendørs idræt skal fortsat holdes lukket.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.

Start langsomt op

Nu hvor man må træne igen, vil vi gerne opfordre alle trænere og ledere til at være opmærksom på, at træning skal starte op i et tempo hvor man undgår skader. Byg spillerne kondition og styrke op gradvis og først efter 3 uger anbefaler vi, at i spiller kampe med fuld intensitet. Pas på jer selv og på jeres spillere.
 

7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid

 1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 50 personer til udendørs træning/kamp?
  Ja.  
 2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
  Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.
 3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?
  Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 50 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.
 4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 50?
  Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.
 • Trænere og dommere må gerne være gennemgående. Altså må en dommer gerne dømme et 3x3 stævne fra 9-11 og igen fra 11.30-13.30. Det skal dog være klart adskilte stævner hvor dem der forlader banen ikke må blandes med den nye gruppe der kommer. Det samme gælder for trænere som træner flere grupper.
 • Ved forældre barn træning (f.eks. Nano) gælder de 50 personer både børn, voksne og trænere. F.eks. 1 træner 12 børn og 12 forældre.
 1. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 50 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 50 personer.
 1. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 50 samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 2. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr? 
  Ja - toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold
Se de gældende retningslinjer på  www.dif.dk/corona og www.basket.dk/corona-retningslinjer

Håndtering af smittetilfælde

 

Hvad gør vi, hvis et medlem bliver konstateret smittet med COVID19?


Klubbens håndtering af situationen afhænger jeres håndtering af:
 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet
 • Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.
Hvis en spiller testes positiv, bør klubben altid straks orientere
 • DBBF telefonisk på 43262420 og på mail info@basket.dk
 • hold som spilleren har spillet imod de seneste 14 dage
 • alle i og omkring klubben
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte i forhold til test og karantæne.

Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Hvis der er mistanke om smitte bør det vurderes om holdet bør testes 4 døgn efter man mener at være udsat for smitte. Så længe man går i karantæne så snart man har symptomer, kan holdet forsætte med at træne og spille kampe.

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.

 

Kan/skal man melde afbud til kampe hvis der konstateres smitte på holdet eller hos en modstander?

Ifølge forbundets praksis om sygdomsepidemi har et hold lovligt forfald hvis mindst 6 af stamspillerne er omfattet af epidemien. Dette gælder både hvis man er smittet eller man bør gå i isolation efter myndighedernes retningslinjer.

DBBF henviser til SSI’s definitioner https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter

I praksis betyder dette at hvis bare én spiller på holdet, der har deltaget i kampe eller træning, konstateres smittet er holdet omfattet af Coronareglerne og skal melde afbud. Forbundet flytter derefter kampen uden omkostninger.


Kan vi flytte kampen hvis begge klubber er enige?

Ja, Hvis begge hold er enige om at flytte en kamp pga. frygt for eller mistanke om Corona-smitte, også selv om ingen af deltagerne i kampen er konstateret smittet eller i karantæne. En sådan kamp kan flyttes uden omkostninger og sportslig konsekvens
 

Hvad gør vi hvis kun det ene hold vil flytte kampen?

Hvad sker der, hvis et hold ikke føler sig i stand til at afvikle en kamp pga. frygt for eller mistanke om Corona-smitte, men ingen af deltagerne i kampen er konstateret smittet eller i karantæne og modstandere ikke ønsker at flytte kampen? I en sådan kamp taberdømmes man 0-20 og får -2 kamppoint, men ingen flyttegebyrer.
 

Hvor sent kan vi melde afbud?

Man kan melde afbud og flytte kampen helt op til kampstart. Af hensyn til alle opfordrer DBBF til at kontakte modstandere hurtigst muligt i ovenstående situationer og HUSK at give DBBF information enten via MVPAPP og i rækker med dommere er det vigtigt også til domadm@basket.dk
 

Må man melde afbud hvis træneren har fået Corona?

Træneren betragtes ikke som afgørende for at kampen kan afvikles, men hvis han er en del af de nære kontakter til holdet, skal alle i karantæne og dermed er holdet omfattet af reglerne for afbud.
 

Kan man melde afbud hvis man skal spille kamp i et område med lokalt Corona udbrud?

Såfremt myndighederne fraråder alle rejser til et område betragtes dette som gyldig grund til afbud til en kamp. Derimod betragtes det ikke som gyldig grund hvis anbefalingen er at ”kun nødvendige rejser”
At spillerne føler sig utrygge ved at rejse til et givent område er ikke gyldig grund til afbud.
 

Skal vi betale flyttegebyr?

Hvis afbuddet eller flytningen skyldes ovenstående Corona regler, skal klubberne ikke betale flyttegebyrer.
 

Procedure ved aflysning og/eller flytning

På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder dommere og orienterer modparten.
Weekend og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til modstanderklub, og dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge parter orienteres om, at man ikke møder frem til kamptidspunktet.
 

Dokumentation:

I tilfælde af sygdom, som resulterer i aflysninger, kampflytninger mm. kan forbundet bede om en tro og love-erklæring fra klubben

 

Retningslinjer for udskydelse/ændring eller aflysning af turneringen

 
Alle rækker hvor 50% eller færre af det totale antal grundspilskampe er afviklet
Turneringen annulleres.
Ingen nedrykning.
Oprykning kan kun ske såfremt der er plads i ovenstående række.
Der kåres ikke DM-vinder og uddeles ikke pokaler eller medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turnering baseres ift. foregående års resultater.
Alle rækker hvor mere end 50% af totalantallet af grundspilskampe er afviklet, men alle kampe er ikke færdigspillet.
Slutstillingen beregnes ud fra flg. kriterier
 1. Sejrskoefficient – antal sejre/antal spillede kampe
 2. Bemærk ved rækker med bonus point(U13-U15) anvendes kamppoint pr.spillet kamp først, dernæst punkt 1 til 4.
 3. Sejre i indbyrdes kampe
 4. Scoringsdifference i indbyrdes kampe
 5. Samlet Scoringsdifference i alle kampe
 
Dernæst vil der være op-/nedrykning ift. gældende regler.
Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
Grundspillet er afsluttet, men slutspillet ej påbegyndt
Grundspillets resultater er afgørende ift. op-/nedrykning.
Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
Slutspil er påbegyndt, men ikke afsluttet
Kampene i slutspil annulleres.
Grundspillets resultater er afgørende ift. op-/nedrykning.
Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
Kun semifinaler og finaler mangler
Hvis 1.semifinale i begge serier er spillet, kåres de 2 vindere efter dette resultat.
- Vinder er det bedst placerede hold fra grundspillet, næstbedste placerede hold bliver nr.2.
- Det bedst placerede hold i grundspillet af de 2 tabende hold bliver nr.3.
Hvis 2. eller 3.semifinale er spillet, kåres de 2 vindere efter dette resultat.
Står det 1-1 i kampe, afgør målscore vinderen(se evt. FTR s.29 i DBBF´s love), er denne også identisk gælder flg.
- Vinder er det bedst placerede hold fra grundspillet, næstbedste placerede hold bliver nr.2.
- Det bedst placerede hold i grundspillet af de 2 tabende hold bliver nr.3.
Hvis 1.finale er spillet, kåres vinderen efter dette resultat.
Hvis 2. eller 3.finale er spillet kåres vinderen efter dette resultat.
Står det 1-1 i kampe, afgør målscore vinderen(se evt. FTR s.29 i DBBF´s love), er denne også identisk gælder flg.

Generelle retningslinjer for dansk basketball under corona


Nedenfor findes de opdaterede, generelle retningslinjer for hele sporten.
Fra 1. marts må børn og voksne spillere og trænere mødes til udendørstræning i grupper på op til 25 personer. Desværre er der endnu ikke åbnet op for indendørs idræt.

Restriktionerne for foreningsidrætten betyder:
 • Der gælder et forsamlingsforbud på max 25 for udendørs idræt.
 • Indendørs idræt skal fortsat holdes lukket.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner.

Start langsomt op

Nu hvor man må træne igen, vil vi gerne opfordre alle trænere og ledere til at være opmærksom på, at træning skal starte op i et tempo hvor man undgår skader. Byg spillerne kondition og styrke op gradvis og først efter 3 uger anbefaler vi, at i spiller kampe med fuld intensitet. Pas på jer selv og på jeres spillere.
 

7 spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid

 1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?
  Ja.  
 2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?
  Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.
 3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?
  Ja, det er tilladt at afvikle træning udendørs i grupper på op til 25 personer inkl. træner, hvis der er adgang til faciliteter. Det gælder alle idrætter, også dem, der ”normalt” træner indendørs.
 4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?
  Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.
 • Trænere og dommere må gerne være gennemgående. Altså må en dommer gerne dømme et 3x3 stævne fra 9-11 og igen fra 11.30-13.30. Det skal dog være klart adskilte stævner hvor dem der forlader banen ikke må blandes med den nye gruppe der kommer. Det samme gælder for trænere som træner flere grupper.
 • Ved forældre barn træning (f.eks. Nano) gælder de 25 personer både børn, voksne og trænere. F.eks. 1 træner 12 børn og 12 forældre.
 1. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
 • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.
 1. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 2. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr? 
  Ja - toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold

Opfordring til udendørs træning

DBBF vil gerne opfordre til at så mange klubber som muligt prøver at sikre udendørs træning for jeres spillere. Vi ved godt at ikke alle har muligheden eller adgangen til gode udendørs baner, men alle jer der har, hermed en opfordring til at give den gas.  


Se de gældende retningslinjer på  www.dif.dk/corona og www.basket.dk/corona-retningslinjer
 
For samlede retningslinjer henvises til DIF's coronaside

Turneringskontakter

DBBFs telefontider er følgende:

Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden.
 
Sona Camara
Turneringsansvarlig

Tlf. +45 43 26 25 16
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Sportskoordinator

Tlf. +45 4326 2421
E-mail: rla@basket.dk
Dommeradmin

E-mail: domadm@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail:   info@basket.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420