Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Corona Retningslinjer » Regler for turneringen
Støt vores sponsorer:

Retningslinjer for corona

DBBF har indstillet alle turneringer for sæsonen 2020-21.

I stedet henvises til træningskampe samt 3x3 stævner, som DBBF støtter

 

Regler for turneringen under coronaepidemien

Opdatering 11. juni

For idrætten betyder den genåbningsaftalen fra 9. juni følgende:  

Mundbind

 • Fra mandag den 14. juni er der ikke længere krav om mundbind i idrætsfaciliteter.

Coronapas

 • Krav om coronapas i forhold til indendørs idræt ophæves 1. august.
 • Indtil coronapasset ophæves, udvides gyldigheden af test til 96 timer fra den 1. juli.

Forsamlingsforbud

 • Fra fredag den 11. juni hæves forsamlingsforbuddet til hhv. 100 indendørs og 500 udendørs.
 • Den 1. juli hæves det indendørs forsamlingsforbud til 250 personer.


Fra fredag den 21. maj 2021 ændres coronapas-ordningen, så foreningslivet fremover kun er forpligtet til at tage stikprøver én gang i døgnet. Stikprøvekontrollen bygger på tillid til, at det enkelte voksne medlem sørger for at have et gyldigt coronapas før idrætsaktiviteten. 

En anden vigtig ændring, der træder i kraft fredag den 21. maj, er, at der ikke længere skelnes mellem indendørs idrætter med og uden fysisk kontakt. 

Fra 11. juni gælder følgende:

Indendørs idræt:

 • Indendørs basketball er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Kontaktsport - også med kropskontakt - er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 
Regler for coronapas ved indendørs idræt:
 • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs basketball. 
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet. 
Reglerne for, hvornår et coronapas er gyldigt, gældende til 1. august:
 • Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget (96 timer fra 1. juli)
 • Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis)
  eller
 • Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløbs første dosis, anses forløbet som gennemført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gennemført efter den afsluttende dosis).
Udendørs idræt:
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.
 
Hent retningslinjerne her
Hent retningslinjerne fra Kulturministeriet nedenfor.

 
 

Spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

 1. Må forældre overvære udendørs træning?
  Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.
 2. Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
  Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god mulighed for at holde afstand.
    
 3. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
  Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.
 4. Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
  Der er krav om coronapas for personer fra 18 år.
 5. Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
  Nej.
 6. Må eliteatleter (undtaget for forsamlingsforbundet) træne med børn og unge under 18 år?
  1. Det fraråder vi, da det kan være vanskeligt at forklare evt. myndigheder, hvorfor voksne og unge træner sammen.
 7. Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-gymnastik eller ishockey for U7)?
  Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere.
 8. Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
  Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt. Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.
 9. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.
 10. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 11. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
  Der er fra 14. juni ikke længere krav om mundbind, men man skal som forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om coronapas.
Se de gældende retningslinjer på  www.dif.dk/corona og www.basket.dk/corona-retningslinjer

Håndtering af smittetilfælde

 

Hvad gør vi, hvis et medlem bliver konstateret smittet med COVID19?


Klubbens håndtering af situationen afhænger jeres håndtering af:
 • Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • Hvornår kontakten har været der
 • Hvor længe den har varet
 • Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.
Hvis en spiller testes positiv, bør klubben altid straks orientere
 • DBBF telefonisk på 43262420 og på mail info@basket.dk
 • hold som spilleren har spillet imod de seneste 14 dage
 • alle i og omkring klubben
Sædvanligvis vil den corona-smittede ifm. den positive test blive informeret om, hvem de skal kontakte i forhold til test og karantæne.

Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end 15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.

Hvis der er mistanke om smitte bør det vurderes om holdet bør testes 4 døgn efter man mener at være udsat for smitte. Så længe man går i karantæne så snart man har symptomer, kan holdet forsætte med at træne og spille kampe.

Se også Sundhedsstyrelsens vejledning ifm. corona-smitte, som man bør følge.

 

Kan/skal man melde afbud til kampe hvis der konstateres smitte på holdet eller hos en modstander?

Ifølge forbundets praksis om sygdomsepidemi har et hold lovligt forfald hvis mindst 6 af stamspillerne er omfattet af epidemien. Dette gælder både hvis man er smittet eller man bør gå i isolation efter myndighedernes retningslinjer.

DBBF henviser til SSI’s definitioner https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter

I praksis betyder dette at hvis bare én spiller på holdet, der har deltaget i kampe eller træning, konstateres smittet er holdet omfattet af Coronareglerne og skal melde afbud. Forbundet flytter derefter kampen uden omkostninger.


Kan vi flytte kampen hvis begge klubber er enige?

Ja, Hvis begge hold er enige om at flytte en kamp pga. frygt for eller mistanke om Corona-smitte, også selv om ingen af deltagerne i kampen er konstateret smittet eller i karantæne. En sådan kamp kan flyttes uden omkostninger og sportslig konsekvens
 

Hvad gør vi hvis kun det ene hold vil flytte kampen?

Hvad sker der, hvis et hold ikke føler sig i stand til at afvikle en kamp pga. frygt for eller mistanke om Corona-smitte, men ingen af deltagerne i kampen er konstateret smittet eller i karantæne og modstandere ikke ønsker at flytte kampen? I en sådan kamp taberdømmes man 0-20 og får -2 kamppoint, men ingen flyttegebyrer.
 

Hvor sent kan vi melde afbud?

Man kan melde afbud og flytte kampen helt op til kampstart. Af hensyn til alle opfordrer DBBF til at kontakte modstandere hurtigst muligt i ovenstående situationer og HUSK at give DBBF information enten via MVPAPP og i rækker med dommere er det vigtigt også til domadm@basket.dk
 

Må man melde afbud hvis træneren har fået Corona?

Træneren betragtes ikke som afgørende for at kampen kan afvikles, men hvis han er en del af de nære kontakter til holdet, skal alle i karantæne og dermed er holdet omfattet af reglerne for afbud.
 

Kan man melde afbud hvis man skal spille kamp i et område med lokalt Corona udbrud?

Såfremt myndighederne fraråder alle rejser til et område betragtes dette som gyldig grund til afbud til en kamp. Derimod betragtes det ikke som gyldig grund hvis anbefalingen er at ”kun nødvendige rejser”
At spillerne føler sig utrygge ved at rejse til et givent område er ikke gyldig grund til afbud.
 

Skal vi betale flyttegebyr?

Hvis afbuddet eller flytningen skyldes ovenstående Corona regler, skal klubberne ikke betale flyttegebyrer.
 

Procedure ved aflysning og/eller flytning

På hverdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til forbundets administration, i dennes kontortid. Her orienteres om forløbet. Forbundet afmelder dommere og orienterer modparten.
Weekend og helligdage:
Ved erkendelse af sygdomsforløbet hos mindst 6 spillere, tages kontakt til modstanderklub, og dommerpåsætteren (som underretter kampens dommer). Begge parter orienteres om, at man ikke møder frem til kamptidspunktet.
 

Dokumentation:

I tilfælde af sygdom, som resulterer i aflysninger, kampflytninger mm. kan forbundet bede om en tro og love-erklæring fra klubben

 

Retningslinjer for udskydelse/ændring eller aflysning af turneringen

 
Alle rækker hvor 50% eller færre af det totale antal grundspilskampe er afviklet
Turneringen annulleres.
Ingen nedrykning.
Oprykning kan kun ske såfremt der er plads i ovenstående række.
Der kåres ikke DM-vinder og uddeles ikke pokaler eller medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turnering baseres ift. foregående års resultater.
Alle rækker hvor mere end 50% af totalantallet af grundspilskampe er afviklet, men alle kampe er ikke færdigspillet.
Slutstillingen beregnes ud fra flg. kriterier
 1. Sejrskoefficient – antal sejre/antal spillede kampe
 2. Bemærk ved rækker med bonus point(U13-U15) anvendes kamppoint pr.spillet kamp først, dernæst punkt 1 til 4.
 3. Sejre i indbyrdes kampe
 4. Scoringsdifference i indbyrdes kampe
 5. Samlet Scoringsdifference i alle kampe
 
Dernæst vil der være op-/nedrykning ift. gældende regler.
Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
Grundspillet er afsluttet, men slutspillet ej påbegyndt
Grundspillets resultater er afgørende ift. op-/nedrykning.
Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
Slutspil er påbegyndt, men ikke afsluttet
Kampene i slutspil annulleres.
Grundspillets resultater er afgørende ift. op-/nedrykning.
Der kåres DM-vinder, uddeles pokaler og medaljer.
Deltagelse i FIBA´s turneringer sker på baggrund af den udregnede slutstilling.
Kun semifinaler og finaler mangler
Hvis 1.semifinale i begge serier er spillet, kåres de 2 vindere efter dette resultat.
- Vinder er det bedst placerede hold fra grundspillet, næstbedste placerede hold bliver nr.2.
- Det bedst placerede hold i grundspillet af de 2 tabende hold bliver nr.3.
Hvis 2. eller 3.semifinale er spillet, kåres de 2 vindere efter dette resultat.
Står det 1-1 i kampe, afgør målscore vinderen(se evt. FTR s.29 i DBBF´s love), er denne også identisk gælder flg.
- Vinder er det bedst placerede hold fra grundspillet, næstbedste placerede hold bliver nr.2.
- Det bedst placerede hold i grundspillet af de 2 tabende hold bliver nr.3.
Hvis 1.finale er spillet, kåres vinderen efter dette resultat.
Hvis 2. eller 3.finale er spillet kåres vinderen efter dette resultat.
Står det 1-1 i kampe, afgør målscore vinderen(se evt. FTR s.29 i DBBF´s love), er denne også identisk gælder flg.

Generelle retningslinjer for dansk basketball under corona


Nedenfor findes de opdaterede, generelle retningslinjer for hele sporten.
For samlede retningslinjer henvises til DIF's coronaside

Turneringskontakter

DBBFs telefontider er følgende:

Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden.
 
Sona Camara
Turneringsansvarlig

Tlf. +45 43 26 25 16
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Sportskoordinator

Tlf. +45 4326 2421
E-mail: rla@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Dommeradmin

E-mail: domadm@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail:   info@basket.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420