Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Om DBBF » Nyheder » Retningslinjer for genåbning af hallerne
Støt vores sponsorer:

Covid-19 og dansk basketball

Samlede retningslinjer for basketball

Opdatering 8. maj


Myndighederne ændrer mening: Voksentræning uden kontakt tilladt, med coronapas

Efter drøftelser med Kulturministeriet er det nu lykkedes DIF at få genåbnet indendørs idræt for kontaktsport – så længe træningen begrænses til øvelser uden kropskontakt.

Kontaktsport er ikke tilladt i indendørsidrætten endnu. Det står klart. Til gengæld har det været lidt omskifteligt, om kontaktsport må rykke indendørs, hvis de holder sig til øvelser helt uden kropskontakt.

Først sagde DIF ja. Så kom en kontramelding fra myndighederne, der sagde nej. Nu er det heldigvis lykkedes at få justerede retningslinjer fra Kulturministeriet, og vi er tilbage ved udgangspunktet. Vi kan derfor med stor glæde fortælle, at også indendørs kontaktsport må rykke træningen ind i idrætshallen, så længe træningen begrænser sig til øvelser uden kropskontakt.

Kan I nu også regne med, at det fastholdes denne gang?

Ja. DIF har været i dialog med myndighederne og er blevet enige om at betragte al individuel træning eller træning uden kontakt som ikke-kontaktsport uanset idrætsgren. Det betyder altså, at selv fx kampsportsidrætter nu også må betræde dojoen igen, så længe de kun laver træningsøvelser, hvor der ikke er fysisk kontakt mellem udøverne.

Med virkning fra den 6. maj gælder nu følgende:

Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper – dog skal kontaktsport begrænses til øvelser uden kropskontakt for voksne mellem 18 og 69 år.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.

Udendørs idræt:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt, hvor idræt både med og uden kropskontakt er tilladt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.

Se de fulde retningslinjer for foreningsidrætten på Kulturministeriets hjemmeside – klik ind nederst på siden under ’Idræts- og fritidsaktiviteter’.

Næste fase af genåbningen
Næste fase af genåbningen er planlagt til den 21.maj, og vi håber på og arbejder for, at kontaktsport til den tid også bliver tilladt for voksne over 18 år.

 

6 spørgsmål og svar om coronapas i foreningsidrætten

Der er krav om coronapas for alle voksne udøvere fra 18 år og derover i indendørsidrætten. Det stiller nye krav til både forbund og foreninger. Vi har samlet de vigtigste spørgsmål og svar om coronapasset her.


Hvad er et gyldigt coronapas?

 1. Helt konkret betyder det, at der ved krav om coronapas skal kunne sættes flueben i en af nedenstående muligheder:  
   
  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (max 180 dage gammel test)
  • Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
  • Færdigvaccination mod COVID19

   

 2. Hvem er der krav om coronapas for?
  I det indendørs idrætsliv er der krav om coronapas for alle voksne udøvere på 18 år og derover. Der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.
   
 3. Er der krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne?
  Nej, der er ikke krav om coronapas for trænere eller andre nødvendige voksne.
   
 4. Hvad er reglerne for kontrol af coronapas?

  Foreningen eller facilitetsejeren har pligt til at sikre, at alle voksne udøvere fra 18 år og derover har gyldigt coronapas - uden dette, kan udøveren ikke få adgang til de indendørs idrætsfaciliteter.

  Der er forskel på reglerne afhængig af, om der er en træner/holdleder tilstede eller ej:

  • Træner eller holdleder er tilstede
   Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.

   Kan en udøver ikke fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.

   Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget kontrol.

    
  • Der er ingen træner eller holdleder tilstede
   Er der ingen træner eller holdleder tilstede, har facilitetsejeren eller den ansvarlige forening pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet og skal gennemføres på alle tilstedeværende på det pågældende tidspunkt for kontrollen.

   Det er i den forbindelse vigtigt, at I går i dialog med kommune/facilitetsejer for at få defineret, hvordan I bedst samarbejder om opgaven.

   Der er ikke krav om dokumentation for, at der er foretaget stikprøvekontrol.


    
 5. Hvad kan der ske, hvis der ikke tjekkes for coronapas?
  Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne på 18 år og derover), som der er krav om coronapas for.

  Bødestraffen er 3.000 kr. og pålægges den ansvarlige facilitetsejer/forening.

   

 6. Hvad stiller vi op, hvis et medlem ikke har et gyldigt coronapas?
  Kan en udøver på 18 år og derover ikke fremvise et gyldigt coronapas ved indgang eller stikprøvekontrol, kan vedkommende ikke få adgang til de indendørs træningsfaciliteter.
 

Gældende fra 20. april


14 spørgsmål og svar om corona-restriktionerne

 1. Hvad er de gældende forsamlingsforbud for foreningsidrætten?
  Følgende forsamlingsforbud gælder med virkning fra den 21. april og frem til foreløbig den 6. maj:

  Indendørs idræt:
  • For børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er ikke krav om coronapas.
  • For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer inkl. trænere, frivillige, dommere mv. Der er krav om coronapas.
Udendørs idræt:
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. (opdateret 6. maj)
 1. Må forældre overvære udendørs træning?
  Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.
 2. Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
  Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god mulighed for at holde afstand.
    
 3. Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
  Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.
 4. Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
  Der er krav om coronapas for personer over 70 år.
 5. Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
  Nej.
 6. Må en vaccineret person over 18 år og under 70 år træne indendørs?
  Nej, frem til den 6. maj 2021 er det udelukkende tilladt for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og voksne over 70 år at træne indendørs – det ændrer en evt. vaccination desværre ikke på.
 7. Må eliteatleter (undtaget for forsamlingsforbundet) træne med børn og unge under 18 år?
  Det fraråder vi, da det kan være vanskeligt at forklare evt. myndigheder, hvorfor voksne og unge træner sammen.
 8. Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter (fx ved forældre-barn-gymnastik eller ishockey for U7)?
  Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere.
 9. Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
  Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne over 70 år.Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.
 10. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.
 11. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
  Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
 12. Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
  Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.
 1. Må der afholdes bestyrelsesmøder indendørs?
  Man må holde bestyrelsesmøder med op til 10 deltagere, jf. forsamlingsforbuddet. Møderne kan dog ikke holdes i foreningenslokaler, da disse fortsat er lukkede.Undervejs i forhandlinger håbede DIF også på, at det ville lykkes at få alle de voksne med allerede fra den 21/4, men dem under 70 år må – som hidtil planlagt – vente knapt tre uger endnu, nemlig til den 6. maj 2021.Opdatering 23. marts

22. marts lancerede regeringen og næsten alle Folketingets partier en genåbningsplan, der betyder en langsom genåbning af idrætten over de næste uger og måneder.

Udover ovenstående er følgende meldt ud:
I anden omgang åbnes der den 6. maj med coronapas for indendørs idræt for voksne over 18 år. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.
 
I tredje omgang pr. 21. maj åbnes med coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.
 

Se de gældende retningslinjer på  www.dif.dk/corona og www.basket.dk/corona-retningslinjer

Regler for kampe


Opdatering 6. januar gældende for hele landet. Alle idrætshaller er lukket for alle aktiviteter, udover træning for elitehold og turneringen er dermed suspenderet.


De ordinære retningslinjer, som netop nu er sat midlertidigt ud af kraft:
 • Det er forbudt at samles mere end 10 personer over 21 år.
 • Alle, der ikke  står i protokollen, skal bære mundbind under kamp. Dvs. spillere, cheftræner og en assistenttræner er undtaget, mens fx dommerbord og holdledere skal bære mundbind.
 • Max 50 personer samlet ad gangen for børne- og ungdomssport (til og med 21 år), udover tilskuere
 • Holdene skal som udgangspunkt møde omklædt til kamp og undgå brug af omklædningsrum.
 •  Der opfordres til at minimere fysisk kontakt hvor muligt – herunder at håndtryk med modstandere og dommere undgås før og efter kampen.
 • Håndsprit skal være tilgængeligt ved alle kampe. Som minimum 1 dispenser pr. hold, samt én dispenser til officials og dommere ved dommerbordet. Dispenserne til holdet skal være placeret ved bænkområderne.
 • Da der kan være glycerin i sprit som kan ødelægge bolde, anbefaler DBBF ikke at boldene afsprittes.
 • Spillerne skal spritte hænder af inden de skiftes ind, samt før kampen starter
 • Der opfordres til at engangsmasker er tilgængelige
 • Der opfordres til at stole til spillerbænke m.m. stilles med mindst 1 meters afstand.
 • Kontaktflader som udskiftningsbænke og dommerbord skal sprittes/vaskes af før og efter hver kamp.
 • Det er til enhver tid den arrangerende forening, der har ansvaret for, at alle regler overholdes og at myndighedernes anbefalinger følges.
 • Det er muligt at have op til 500 publikum/tilskuere til kampe uanset niveau og alder for spillerne. Det kræver dog en del forudsætninger der SKAL overholdes, og det vil kræve en del arbejde af værtsklubben at gennemføre kampe med tilskuere. Derfor opfordrer vi til at man lave en handleplan der inddrager følgende punkter:
 • Der skal være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Disse skal også vejlede gæsterne på hele spillestedet, så alle finder deres rette plads så hurtig som muligt.
  • Tilskuerarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
  • Der skal være adgang til håndsprit (eller vand og sæbe)
  • Alle tilskuerne skal sidde på faste pladser, fx stole, med ansigtet i samme retning.
  • Tilskuerne skal sidde med god afstand til hinanden og må ikke interagere, hverken med hinanden og slet ikke med spillere, holdledere, officials, dommere m.m. som deltager i kamp/stævne aktiviteten.
  • DBBF anbefaler at klubberne såfremt de ønsker tilskuere til kampene tager en dialog med hallen og personalet om lokale muligheder, begrænsninger og anbefalinger til gennemførelse af kampe med tilskuere.
  • DBBF anbefaler at hvis klubberne ikke kan overholde ovenstående melder tydeligt ud til modstanderklubber at de ikke kan / ønsker at håndtere tilskuere til kampene
 
 

Anbefalinger til spillerne

 
Som spiller har du et ansvar for at hjælpe med at smitten ikke spredes. DBBF opfordrer dig derfor til følgende:
 • Bliver hjemme fra træning og kamp hvis du er syg eller viser symptomer på Covid19
 • Sørger for at have håndsprit med til træning og kamp, hvis der ikke lige er noget tilgængeligt.
 • Vask hænder grundet ved ankomst til hallen, før træning og kamp.
 • Sprit hænder af under vandpauser og skift i øvelser.
 • Undgå high fives under træning og kamp.
 • Minimer fysik kontakt i alle de tilfælde du kan.
 • Lad være med at dele vanddunk og andre personlige træningsgenstande.
 • Ved kampe sørg for at spritte af ved start af hver periode og når du skiftes ind
For samlede retningslinjer henvises til DIF's coronaside

DBBF kontakter

Generel kontakt


Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail: info@basket.dk

DBBFs telefontider er følgende:
Mandag: 12.30-15.00
Tirsdag: 8.30-11.30
Onsdag: 8.30-11.30
Torsdag: 12.30-17.00
Fredag: 8.30-11.30

Udenfor kontorets telefontider henvises til hjemmesiden
Sebastian Brydegaard
Direktør

Overordnet strategisk og ledelsesmæssigt ansvar.

Tlf. 2425 0027
E-mail: sbb@basket.dk
Thomas Johansen
Udviklingschef

Ansvarlig for breddestrategi. Bindeled mellem breddemedarbejdere, forbundets breddeudvalg, samt DGI basketball. Arbejder også med klubudvikling og besøger gerne klubberne.

Tlf. +45 3118 6793
E-mail: tjs@basket.dk
Andrada Csender
3x3 Projektleder
Ansvarlig for 3x3 stævner i DBBF regi.
Kontaktes ved alle spørgsmål omkring 3x3 (henvendelser skal ske på engelsk)

Tlf. +45 21 45 71 23
E-mail: ancs@basket.dk
Sona Camara
Turneringsansvarlig

Planlægning og administration af turneringer. Ansvarlig for opsætning og vedligeholdelse af turneringer og visning på basket.dk og i klubportalen. 

Tlf. +45 43 26 25 16
E-mail: soc@basket.dk
Rune Ressel Larsen
Sportskoordinator

Turnering (struktur/ sagsbehandling/ dispensationer), DBBFs lovgivning, FIBAs love & klubturneringer, internationale spillere, kontrakter, dommerudvikling. Assisterer Turnerings- og Dommerudvalget.

Tlf. +45 4326 2421
E-mail: rla@basket.dk
Mads Bojsen
Udviklingskonsulent (Øst)

Foreningsudvikling, rådgivning og sparring samt samarbejde med BørneBasketFonden i øst. Fokus på medlemsvækst, breddebasketball og administration af træner- og dommerkurser.

Tlf. +45 51 41 61 50
E-mail: mad@basket.dk
Jens Døssing
Konstitueret Sportschef

Udvikling og drift af seniorlandshold samt sammenhæng nedad til særligt U20 i landsholdsprogrammet.

Tlf. +45 4326 2422
E-mail: jdo@basket.dk
Mads Olesen
Kommunikation

Ekstern kommunikation, hjemmeside samt sociale medier.

Tlf. +45 28 45 68 48
E-mail: kom@basket.dk
Anton Elsner
Udviklingskonsulent (vest)

Klubudvikling i vest, samt samarbejde med BørneBasketFonden. Arrangerer regionale camps for U14.

Tlf. +45 30 27 55 28 
E-mail: 
Anton@bornebasketfonden.dk
William Bond
Udviklingskonsulent (Fyn)

Udvikling og drift af: uddannelsesstruktur, generel klubudvikling, samarbejde med BørneBasketFonden, drift og udvikling af trænerlicens.

Tlf. +45 2084 5615
E-mail: wbo@basket.dk
Pia Madsen
Regnskabsmedarbejder

Ansat i DIF, men en del af teamet i DBBF. Ansvarlig for regnskab og økonomistyring

Tlf. +45 43 26 25 18
E-mail: DBBFregnskab@dif.dk
Thomas Rendal
Merchandiseansvarlig

Ansvarlig for tøj og merchandise til salg, landshold mv.

Tlf. +45 2365 6922
E-mail: tre@basket.dk

 
Kasper Ostenfeldt Pedersen

Praktisk koordinator og ansvarlig for logistik ved landsholdskampe samt pokalfinaler. Administrative opgaver ifm. landsholdssamlinger. Udarbejder dispensationer samt administrative ad hoc opgaver. Forbundets altmuligmand.

Tlf. +45 31 62 98 44
E-mail: kop@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: +45 43 26 24 20
E-mail:   info@basket.dk
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420