Få alt det nye fra
Danmarks Basketball forbund i din indbakke
Uddannelse » Nyheder » flere nyuddannede dommere og trænere

Nyhed

Flere nyuddannede dommere og trænere i dansk basketball 

Fra år 2014 til 2016 har Danmarks Basketball Forbund og DGI Basketball oplevet en markant vækst i antallet af kursister på udbudte kurser. Der har været næsten dobbelt så mange deltagere på diverse basketballkurser i 2016 kontra 2014.
De seneste år har Danmarks Basketball Forbund oplevet en konstant stigende vækst i medlemstallene, hvilket selvfølgelig har været meget positivt. Flere medlemmer betyder dog også større krav til trænere og frivillige i klubberne. Desuden kræver flere medlemmer også flere trænere og dommere, heldigvis viser de seneste tal fra DGI Basketball at antallet af basketballkursister er steget markant.

Den reelle stigning i antallet af kursister i basketball fra 2014-2016 er på 401 flere deltagere, svarende til en stigning på 88 % fra 456 deltagere til 857 deltagere. Bag tallene ligger der hovedsageligt to typer af kurser, nemlig træner og dommerkurser, desuden har der også været en imponerende stigning i antallet af trænerclinics. Nedenfor ser vi derfor lidt nærmere på udviklingen i trænerkurserne og clinics samt dommerkurserne. 

Trænerkurser og clinic

Udviklingen i trænerkurser- og clinics udbudt af DBBF og DGI har været yderst positiv. I 2014 var der i alt 235 deltagere og det tal er eksploderet i 2016, hvor man har haft hele 552 deltagere på trænerkurser og clinics.  DBBF’s uddannelsesansvarlige, William Bond, er også meget tilfreds med udviklingen som han mener skyldes to ting:

”Det er meget glædeligt med det øgede deltagerantal på DBBF´s og DGI´s trænerkurser! Jeg tror primært at den positive udvikling skyldes to ting:

For det første er der en øget bevidsthed i klubberne om at hver eneste basketballtræning – uanset alder, niveau og køn på spillerne – skal have kvalitet. Og kvalificeret træning kræver kvalificerede trænere. Og trænere bliver kvalificerede af at deltage på trænerkurser, deltage i trænerclinics og lade sig inspirere af andre trænere fra ind- og udland.

For det andet så har DBBF´s krav til trænerlicens også været medvirkende til det øgede deltagerantal på trænerkurserne. Klubberne har taget kravet meget positivt til sig, og de er nu endnu mere opmærksomme på at sende deres eksisterende og kommende trænere på kurser og clinics. Det er en udvikling vi bifalder meget i DBBF, og en som vi forventer fortsætter i de kommende år”.

Dommerkurser

Ser vi på dommerkurserne har der også her været en positiv udvikling i antallet af deltagere på kurserne. Fra 2014 til 2016 er antallet af dommerkursister steget med 30 % fra 187 til 243. Det er endda til trods for at der ”kun” er blevet afholdt to dommerkurser mere i 2016 ift. 2014. De kurser der er blevet afholdt har altså været mere populære og velbesøgte end tidligere.

151 af alle dommerkursister i 2016 var deltagere på børnedommer kurser som er trin 1 i DBBF’s dommeruddannelse. Herudover blev der også afholdt 3 kombinerede kurser hvor deltagerne både fik trin 1 og trin 2 uddannelsen ”klubdommer”. Disse kombinerede kurser var yderst populære med hele 66 deltagere i alt på de 3 kurser. Samlet set betyder det at der er blevet uddannet 217 nye børnedommere i 2016, hvilket er yderst positivt når det samtidig er blandt børn, at Danmarks Basketball Forbund har oplevet den største medlemsvækst.

Rune Larsen som er sportskoordinator hos DBBF og FIBA-dommerinstruktør ser positivt på udviklingen:

”Gode basketballkampe kræver gode dommere. Vi har igennem de seneste år set en stor stigning i antallet af børne- og ungdomshold i turneringen, og den udvikling er heldigvis modsvaret af en stigning i antallet af deltagere på vores grundlæggende dommerkurser, hvilket er meget glædeligt. Dommeruddannelserne er de senere år blevet bedre tilpasset til behovet i turneringerne og det tror jeg har været en afgørende faktor for at udviklingen af kvaliteten og antallet af børne- og ungdomsdommere er blevet mere positiv. ”  

Alt i alt ser det altså særdeles positivt ud for Danmarks Basketball Forbund for tiden, både ift. udviklingen i medlemstal og udviklingen i at få uddannet flere trænere og dommere til, at varetage de mange nye medlemmer.
Generel udvikling i kursister
  2014 2015 2016 Stigning i % 14-16
antal kurser 38 44 61 61 %
antal kursister 456 636 857 88 %
deltagere pr. kursus 12 14 14 17 %
Husk SuperUddannelsesWeekend d. 2.-3. september 2017

Næste gang DBBF og DGI forventer at se virkelig mange deltagere på træner- og dommerkurserne er i forbindelse med den årlige SuperUddannelsesWeekend.
Kunne din klub godt tænke sig at være vært ved et kursus så tag kontakt til Mads Bojsen (mad@basket.dk  - tlf 51 41 61 50)
Som værtsklub bliver man tildelt én gratis deltager (værdi op til 750 kr.)

Uddannelseskontakter

William Bond
Udviklingskonsulent

Tlf. +45 20 84 56 15
E-mail: wbo@basket.dk
Danmarks Basketball Forbund | Brøndby Stadion 20 | 2650 Brøndby | Tlf.: 43262420